Nasza misja

Duchowe bogactwo św. Teresy z Lisieux znajduje swoje urzeczywistnienie w działalności sióstr Terezjanek, które realizują swoje posłannictwo głównie wśród dzieci i młodzieży. Misja Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została określona w dekrecie erygującym, który nakazywał pierwszym Terezjankom podejmowanie starań „aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w szkołach i zakładach wychowawczych”.

EWANGELIZACJA

Naszą posługę ewangelizacyjną świadczymy jako katechetki w szkołach, moderując Terezjańskie Apostolstwo Ufności i inne formy duszpasterstwa dzieci i młodzieży, a także starając się dawać świadectwo przykładem naszego zakonnego życia.

OPIEKA

Prowadzimy pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej dla dzieci i niepełnosprawnej młodzieży oraz szkołę specjalną. Opiekujemy się również chorymi na trąd, a także pełnimy posługę kancelistek i zakrystianek w wielu parafiach.

MISJE ZAGRANICZNE

Ważną częścią terezjańskiej duchowości naszego Zgromadzenia są misje, czyli głoszenie Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Naszą misyjną posługę realizujemy w Oruro w Boliwii. Pracujemy również na Ukrainie i we Włoszech.

Historia Zgromadzenia

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do życia aktem erekcyjnym wydanym w dniu 1 sierpnia 1936 roku przez ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku na Wołyniu. Pierwszą siedzibą Zgromadzenia był dom w Maszowie na Wołyniu. Od początku swojego istnienia siostry Terezjanki nastawione były na pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży w społecznościach wyznania katolickiego i prawosławnego. Po zajęciu Diecezji Łuckiej przez Armię Czerwoną siostry Terezjanki opuściły domy zakonne i rozjechały się do swoich rodzin. Mimo rozproszenia, nadal posługiwały wszędzie tam, gdzie były potrzebne. Po II Wojnie Światowej siostry Terezjanki zostały przesiedlone z Wołynia na Ziemie Odzyskane i od nowa rozpoczęły organizowanie zakonnego życia w nowych granicach Polski. Osiadły na Dolnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Mimo wielu trudności, jakie napotkały w nowych warunkach ustrojowych, wytrwale kontynuowały dzieło zlecone im przez Założyciela. Od 9 maja 1991 roku Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało włączone do Rodziny Karmelitańskiej, a od 19 marca 1993 roku otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim. Posiada dziś piętnaście domów zakonnych: dziesięć w Polsce, dwa na Ukrainie, dwa we Włoszech oraz placówkę misyjną w Boliwii.

Aktualności