Nasza misja

Duchowe bogactwo św. Teresy z Lisieux znajduje swoje urzeczywistnienie w działalności sióstr Terezjanek, które realizują swoje posłannictwo głównie wśród dzieci i młodzieży. Misja Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została określona w dekrecie erygującym, który nakazywał pierwszym Terezjankom podejmowanie starań „aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w szkołach i zakładach wychowawczych”.

EWANGELIZACJA

Naszą posługę ewangelizacyjną świadczymy jako katechetki w szkołach, moderując Terezjańskie Apostolstwo Ufności i inne formy duszpasterstwa dzieci i młodzieży, a także starając się dawać świadectwo przykładem naszego zakonnego życia.

OPIEKA

Prowadzimy pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej dla dzieci i niepełnosprawnej młodzieży oraz szkołę specjalną. Opiekujemy się również chorymi na trąd, a także pełnimy posługę kancelistek i zakrystianek w wielu parafiach.

MISJE ZAGRANICZNE

Ważną częścią terezjańskiej duchowości naszego Zgromadzenia są misje, czyli głoszenie Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Naszą misyjną posługę realizujemy w Oruro w Boliwii. Pracujemy również na Ukrainie i we Włoszech.

Historia Zgromadzenia

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do życia aktem erekcyjnym wydanym w dniu 1 sierpnia 1936 roku przez ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku na Wołyniu. Pierwszą siedzibą Zgromadzenia był dom w Maszowie na Wołyniu. Od początku swojego istnienia siostry Terezjanki nastawione były na pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży w społecznościach wyznania katolickiego i prawosławnego. Po zajęciu Diecezji Łuckiej przez Armię Czerwoną siostry Terezjanki opuściły domy zakonne i rozjechały się do swoich rodzin. Mimo rozproszenia, nadal posługiwały wszędzie tam, gdzie były potrzebne. Po II Wojnie Światowej siostry Terezjanki zostały przesiedlone z Wołynia na Ziemie Odzyskane i od nowa rozpoczęły organizowanie zakonnego życia w nowych granicach Polski. Osiadły na Dolnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Mimo wielu trudności, jakie napotkały w nowych warunkach ustrojowych, wytrwale kontynuowały dzieło zlecone im przez Założyciela. Od 9 maja 1991 roku Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało włączone do Rodziny Karmelitańskiej, a od 19 marca 1993 roku otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim. Posiada dziś piętnaście domów zakonnych: dziesięć w Polsce, dwa na Ukrainie, dwa we Włoszech oraz placówkę misyjną w Boliwii.

Aktualności

 • Wzór kapłana

  Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzimy w kalendarzu liturgicznym w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Święto zostało ustanowione przez Stolicę Apostolską w 2012 roku. Była to odpowiedź Ojca Świętego Benedykta XVI na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r.

  Czytaj dalej Wzór kapłana

  Matka Kościoła

  Maryja razem z apostołami trwała na modlitwie, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Stała na straży rodzącego się Kościoła, którego już odtąd chroni i osłania tarczą swojej opieki. Nowa Ewa, w historii Kościoła depcze głowę starodawnego węża, aby żadne siły zła i przeciwności nie zdołały go pokonać.

  Czytaj dalej Matka Kościoła
 • Pięćdziesiątnica

  Duch Święty w przeżywaniu naszej wiary jest najbardziej nieuchwytną tajemnicą, a jednocześnie najmocniej oddziałujący na nasze duchowe życie. Jest On Ożywicielem i Pocieszycielem, umocnieniem w pielgrzymce wiary, a jednocześnie więzią, która łączy Ojca i Syna. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni do wyrażania i przeżywania naszej wiary, dzięki Niemu odnajdujemy naszą relację z Bogiem – Ojcem i Jezusem Chrystusem.

  Czytaj dalej Pięćdziesiątnica

  Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

  Trzeci, a zarazem przedostatni już zjazd Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej odbył się od 14-16 maja br. w Mońkach. Uczestniczyły w nim siostry Terezjanki ze wspólnot w Polsce. Spotkanie poprowadził o. Krzysztof Jarosz OCD z Gorzędzieja, znawca duchowości św. Teresy od Jezusa. Korzystając z duchowej spuścizny Karmelu siostry poznawały, uczyły i praktykowały modlitwę myślną, której przewodniczką i mistrzynią jest św. Teresa z Avila. 

  Czytaj dalej Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
 • Rok Ignacjański

  20 maja br. w Pampelunie, w Hiszpanii, generał Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa oficjalne otworzy obchody Roku Ignacjańskiego. Dokładnie 500 lat temu, 20 maja 1521 roku Ignacy z Loyoli jako żołnierz armii króla hiszpańskiego został poważnie ranny w nogę i po tym wydarzeniu rozpoczął drogę nawrócenia. Rok Ignacjański potrwa do 31 lipca 2022 roku i zakończy się Mszą w kościele del Gesù w Rzymie.

  Czytaj dalej Rok Ignacjański

  Rocznica urodzin Jana Pawła II

  W całej Polsce 18 maja obchodziliśmy wspomnienie 101. rocznicy urodzin Jana Pawła II (18 maja 1920), który przyszedł na świat w podkrakowskich Wadowicach. Uroczystościom towarzyszyły koncerty, wystawy, uroczyste Eucharystie.

  Czytaj dalej Rocznica urodzin Jana Pawła II
 • Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

  Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała, że Papież Franciszek dołączył w Litanii do św. Józefa siedem nowych wezwań zaczerpniętych z dokumentów Kościoła. Są to wezwania: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Szafarz Zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wykluczonych, Patron strapionych oraz Patron ubogich.

  Czytaj dalej Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

  Świecka posługa katechety

  Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

  Czytaj dalej Świecka posługa katechety
 • Dar dla Kościoła i świata

  W tym roku przypada 96. rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezusa, francuskiej karmelitanki i doktor Kościoła powszechnego. Uroczystość kanonizacji miała miejsce 17 maja 1925 roku w Rzymie i była niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla całego Karmelu i nie tylko.

  Czytaj dalej Dar dla Kościoła i świata

  Św. Stanisław, patron ładu moralnego i społecznego

  W osobie św. Stanisława łączą się dwie głębokie miłości: do Boga i Jego Prawa, oraz do wciąż kształtującej się Polski. Zginął, ponieważ swoim troskliwym i stanowczym napominaniem, próbował poruszyć zatwardziałe i zagubione serce polskiego władcy.

  Czytaj dalej Św. Stanisław, patron ładu moralnego i społecznego