Nasza misja

Duchowe bogactwo św. Teresy z Lisieux znajduje swoje urzeczywistnienie w działalności sióstr Terezjanek, które realizują swoje posłannictwo głównie wśród dzieci i młodzieży. Misja Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została określona w dekrecie erygującym, który nakazywał pierwszym Terezjankom podejmowanie starań „aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w szkołach i zakładach wychowawczych”.

EWANGELIZACJA

Naszą posługę ewangelizacyjną świadczymy jako katechetki w szkołach, moderując Terezjańskie Apostolstwo Ufności i inne formy duszpasterstwa dzieci i młodzieży, a także starając się dawać świadectwo przykładem naszego zakonnego życia.

OPIEKA

Prowadzimy pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej dla dzieci i niepełnosprawnej młodzieży oraz szkołę specjalną. Opiekujemy się również chorymi na trąd, a także pełnimy posługę kancelistek i zakrystianek w wielu parafiach.

MISJE ZAGRANICZNE

Ważną częścią terezjańskiej duchowości naszego Zgromadzenia są misje, czyli głoszenie Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Naszą misyjną posługę realizujemy w Oruro w Boliwii. Pracujemy również na Ukrainie i we Włoszech.

Historia Zgromadzenia

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do życia aktem erekcyjnym wydanym w dniu 1 sierpnia 1936 roku przez ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku na Wołyniu. Pierwszą siedzibą Zgromadzenia był dom w Maszowie na Wołyniu. Od początku swojego istnienia siostry Terezjanki nastawione były na pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży w społecznościach wyznania katolickiego i prawosławnego. Po zajęciu Diecezji Łuckiej przez Armię Czerwoną siostry Terezjanki opuściły domy zakonne i rozjechały się do swoich rodzin. Mimo rozproszenia, nadal posługiwały wszędzie tam, gdzie były potrzebne. Po II Wojnie Światowej siostry Terezjanki zostały przesiedlone z Wołynia na Ziemie Odzyskane i od nowa rozpoczęły organizowanie zakonnego życia w nowych granicach Polski. Osiadły na Dolnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Mimo wielu trudności, jakie napotkały w nowych warunkach ustrojowych, wytrwale kontynuowały dzieło zlecone im przez Założyciela. Od 9 maja 1991 roku Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało włączone do Rodziny Karmelitańskiej, a od 19 marca 1993 roku otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim. Posiada dziś piętnaście domów zakonnych: dziesięć w Polsce, dwa na Ukrainie, dwa we Włoszech oraz placówkę misyjną w Boliwii.

Aktualności

 • Nowenna do św. Teresy – praktyczne wskazówki

  Nowenna jest to dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne, rozpoczynające zwykle obchody święta patronalnego. Rozpoczynając Nowennę do św. Teresy od Dzieciątka Jezus prezentujemy wskazówki do jej pobożnego odprawienia. Proponujemy rozważania na każdy dzień Nowenny, które znajdziecie na SoundCloud oraz Koronkę Dziecięctwa Duchowego jak również Litanię do św. Teresy. Niech przedstawione propozycje będą dobrą okazją do odprawienia Nowenny, jak również pogłębienia duchowości małej drogi.

  Czytaj dalej Nowenna do św. Teresy – praktyczne wskazówki

  Nowenna do św. Teresy – Dzień 3

  O Teresie z Lisieux można powiedzieć z przekonaniem, że Duch Boży pozwolił, by jej serce objawiło bezpośrednio ludziom naszych czasów podstawową tajemnicę Ewangelii: fakt, że w rzeczywistości otrzymaliśmy „ducha przybranych dzieci, który sprawia, że wołamy: Abba Ojcze!” Jakaż bowiem prawda przekazu ewangelicznego jest bardziej podstawowa i bardziej powszechna  niż ta: Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi.

  Czytaj dalej Nowenna do św. Teresy – Dzień 3
 • Nowenna do św. Teresy – Dzień 2

  Dzisiejszy świat chlubi się wielkimi osiągnięciami w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, czy też możliwością „podboju” kosmosu. Czujemy jednak wiele zagrożeń, choćby przed niepokojącymi zjawiskami przyrody, które są spowodowane zmianami klimatu. Okazuje się, że postęp cywilizacyjny może nabierać cech alienacji i powodować trudności  życia ludzkiego.

  Czytaj dalej Nowenna do św. Teresy – Dzień 2

  Nowenna do św. Teresy – Dzień 1

  Teresa uczy nas jak być małym. To nie przypisywać sobie zasług wierząc we własne siły i możliwości. To uznanie, że Bóg jest w nas sprawcą dobrego. Być pokornym, to nie zniechęcać się, gdy przychodzą niepowodzenia, trudności, przeciwności, ale zawsze podnosić wzrok ku Bogu.

  Czytaj dalej Nowenna do św. Teresy – Dzień 1
 • Dzień Środków Społecznego Przekazu

  W orędziu na 54. Dzień Środków Społecznego Przekazu, papież Franciszek zwraca uwagę, że każdy człowiek może stać się twórcą dobrej historii, a każda ludzka historia posiada niepodważalną godność. W dniu, w którym obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu również nasze zgromadzenie odpowiada śmiało na apel papieża Franciszka, aby tworzyć piękną, bogatą i rzetelną historię, w warunkach w których żyjemy i posługujemy.

  Czytaj dalej Dzień Środków Społecznego Przekazu

  Uwiecznione wspomnienia

  Czas letniego wypoczynku i urlopów dla wielu osób przeminął wraz z wakacjami. Powróciliśmy do codziennych zajęć i obowiązków. Życie płynie dalej, a my tworzymy nową historię przez nasze czyny i wybory. Choć żyjemy teraźniejszością, chętnie wracamy do tego, co było. Zbieramy różne przedmioty, magnesy na lodówkę, bibeloty i pocztówki. Niektórzy piszą pamiętniki. Jednak niezmiernie ważnymi  i cennymi pamiątkami są fotografie.

  Czytaj dalej Uwiecznione wspomnienia
 • 130. rocznica profesji św. Teresy

  W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1890 r. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, złożyła śluby zakonne. Dzień zaślubin Teresy, wyznaczony na wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny był dla niej łaską i wyraźną interwencją z Nieba, że Ta, która cudownie uzdrowiła ją w latach dzieciństwa, teraz jest świadkiem zaślubin z Jej Synem.

  Czytaj dalej 130. rocznica profesji św. Teresy

  Zatroskany o świętość kapłanów

  Biskup Szelążek, jako Ordynariusz diecezji łuckiej, troszczył się o dobro i potrzeby duchowe nie tylko powierzonych mu diecezjan, ale wspierał również swoich współpracowników. Był przekonany, że odnowa Kościoła i pogłębienie życia religijnego społeczeństwa mogą się dokonać tylko przez odrodzenie duchowieństwa, które pełni posługę służebną wobec ludu. Warto modlić się za duchowieństwo przez wstawiennictwo Sługi Bożego Adolfa Piotra.

  Czytaj dalej Zatroskany o świętość kapłanów
 • Stanisław Kostka – patron młodzieży

  Dnia 18 września wspominamy w kościele katolickim św. Stanisława Kostkę, który w XVIII wieku był najbardziej znanym i czczonym na świecie polskim świętym. Papież św. Jan XXIII uznał go za szczególnego patrona młodzieży polskiej, a papież Klemens X ogłosił go szczególnym patronem Polski.

  Czytaj dalej Stanisław Kostka – patron młodzieży

  Terezjańskie gry i zabawy

  Ważnym elementem działalności apostolskiej Zgromadzenia jest formacja duchowa dzieci i młodzieży. Opublikowana tutaj broszura zawierająca opis gry “Z małą Tereską na rybach” jest autorskim opracowaniem inspirowanym duchowością małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Broszura zawiera szczegółowy opis zabawy, sposób jej przygotowania i przeprowadzenia, a także wzory gotowych do wykorzystania rekwizytów, plansz, grafik itp. Zachęcamy do korzystania z tej pomocy w pracy katechetycznej i ewangelizacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

  Czytaj dalej Terezjańskie gry i zabawy