Nasza misja

Duchowe bogactwo św. Teresy z Lisieux znajduje swoje urzeczywistnienie w działalności sióstr Terezjanek, które realizują swoje posłannictwo głównie wśród dzieci i młodzieży. Misja Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została określona w dekrecie erygującym, który nakazywał pierwszym Terezjankom podejmowanie starań „aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w szkołach i zakładach wychowawczych”.

EWANGELIZACJA

Naszą posługę ewangelizacyjną świadczymy jako katechetki w szkołach, moderując Terezjańskie Apostolstwo Ufności i inne formy duszpasterstwa dzieci i młodzieży, a także starając się dawać świadectwo przykładem naszego zakonnego życia.

OPIEKA

Prowadzimy pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej dla dzieci i niepełnosprawnej młodzieży oraz szkołę specjalną. Opiekujemy się również chorymi na trąd, a także pełnimy posługę kancelistek i zakrystianek w wielu parafiach.

MISJE ZAGRANICZNE

Ważną częścią terezjańskiej duchowości naszego Zgromadzenia są misje, czyli głoszenie Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Naszą misyjną posługę realizujemy w Oruro w Boliwii. Pracujemy również na Ukrainie i we Włoszech.

Historia Zgromadzenia

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do życia aktem erekcyjnym wydanym w dniu 1 sierpnia 1936 roku przez ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku na Wołyniu. Pierwszą siedzibą Zgromadzenia był dom w Maszowie na Wołyniu. Od początku swojego istnienia siostry Terezjanki nastawione były na pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży w społecznościach wyznania katolickiego i prawosławnego. Po zajęciu Diecezji Łuckiej przez Armię Czerwoną siostry Terezjanki opuściły domy zakonne i rozjechały się do swoich rodzin. Mimo rozproszenia, nadal posługiwały wszędzie tam, gdzie były potrzebne. Po II Wojnie Światowej siostry Terezjanki zostały przesiedlone z Wołynia na Ziemie Odzyskane i od nowa rozpoczęły organizowanie zakonnego życia w nowych granicach Polski. Osiadły na Dolnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Mimo wielu trudności, jakie napotkały w nowych warunkach ustrojowych, wytrwale kontynuowały dzieło zlecone im przez Założyciela. Od 9 maja 1991 roku Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało włączone do Rodziny Karmelitańskiej, a od 19 marca 1993 roku otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim. Posiada dziś piętnaście domów zakonnych: dziesięć w Polsce, dwa na Ukrainie, dwa we Włoszech oraz placówkę misyjną w Boliwii.

Aktualności

 • Rocznica ogłoszenia św. Teresy patronką misji

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako karmelitanka bosa nie mogła podejmować działalności misyjnej w powszechnym rozumieniu słowa. Może być jednak wzorem dla tych, którzy idą za Chrystusem w życiu czynnym. 14 grudnia będziemy wspominać 93. rocznicę ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Misji i misjonarzy (1927).

  Czytaj dalej Rocznica ogłoszenia św. Teresy patronką misji

  Jestem by służyć. Wolontariat w szpitalu

  Moja posługa w Szpitalu Bródnowskim, była czasem bogatym w doświadczenia. Dokonało się wiele dobra. Jednak sama pandemia postawiła wszystkich pracujących w szpitalu w trudnej sytuacji, wolontariat stał się czasem bliskości z cierpieniem i śmiercią. Każde dobro wróciło do mnie ze wzmożoną siłą, za co jestem wdzięczna Dobremu Bogu i tym wszystkim, których tam spotkałam.

  Czytaj dalej Jestem by służyć. Wolontariat w szpitalu
 • Moje życie jest darem Boga

  Dziś, wokół nas tak wiele dyskusji, manifestacji, egoistycznych propozycji i rozwiązań w temacie aborcji. Temat „życia” zawsze budzi emocje u tych, którzy żyją i mają prawo głosu. Gorzej jest z tymi, którzy w łonie matki głosu nie mają i nie mogą uzewnętrznić swoich emocji. Światowe szpitale i kliniki znają wiele cichych zabiegów aborcyjnych z niemym krzykiem nienarodzonego dziecka.

  Czytaj dalej Moje życie jest darem Boga

  Modlitwa nieustanna w tradycji karmelitańskiej

  Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus, misja modlitwy za kapłanów, ze swoją małą drogą duchową, osadzona jest w duchowości karmelitańskiej. Święta Teresa była karmelitanką, przeszła duchową formację w karmelu w Lisieux. W jej pismach znajdujemy wiele cytatów i odniesień do pism świętej Teresy od Jezusa i do pism świętego Jana od Krzyża.

  Czytaj dalej Modlitwa nieustanna w tradycji karmelitańskiej
 • I Niedziela Adwentu

  Rozpoczynamy Adwent, nowy Rok Liturgiczny, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy pobłogosławieni Słowem Bożym, które zawsze jest żywe. Ewangelia pierwszej Niedzieli Adwentu kilkakrotnie zaprasza nas do czuwania, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Czuwajmy, abyśmy nie przespali swego życia, które ma nas przygotować na stanięcie twarzą w twarz z Bogiem.

  Czytaj dalej I Niedziela Adwentu

  Rodzina przyszłości

  Nigdy jeszcze tempo i skala postępu technologicznego nie były tak piorunujące. Widać to na prostym przykładzie: potrzeba było kilku dekad, by gospodarstwa domowe zaczęły powszechnie używać lodówki czy telewizora, i tylko dekady, by upowszechnił się internet. Smartfony weszły do powszechnego użytku w ciągu kilku lat od pojawienia się na rynku. Od dekady błyskawicznie rozwijają się również technologie pozwalające na gromadzenie, analizę i wykorzystywanie danych, które wytwarzamy jako konsumenci cyfrowych produktów i usług: sztuczna inteligencja wykorzystująca uczenie maszynowe, Internet Rzeczy oparty na inteligentnych sensorach wbudowanych w urządzenia (a nawet ubrania) oraz wydajne usługi chmurowe. Te nowe technologie przenikają niemal wszystkie obszary naszego życia.

  Czytaj dalej Rodzina przyszłości
 • Adwentowe czuwanie ze św. Teresą

  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus może pomóc nam przygotować się na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus oraz zachować czujność serca, by być gotowym na spotkanie z Jezusem. Wystarczy każdego dnia adwentu zajrzeć w odpowiednie serduszko lub kółko, a odsłoni się przez Tobą adwentowa, mała i bardzo prosta droga do Jezusa. Podczas wędrówki będzie Ci towarzyszyć siostra i przyjaciółka małych dusz – święta Teresa z Lisieux.

  Czytaj dalej Adwentowe czuwanie ze św. Teresą

  Oruro – mój dom

  Uczę się zawierzenia Panu Bogu. Jestem gotowa w każdej chwili pełnić Jego wolę. Nie wiem, co będzie. Tęsknie za Boliwią i za ludźmi, których tam poznałam. Misjonarz na misjach więcej dobra otrzymuje niż daje. Oruro w Boliwii stało się moim nowym domem.

  Czytaj dalej Oruro – mój dom
 • Rodzina Martin w Bissonnets

  Śmierć Zelii Martin głęboko dotknęła całą rodzinę. Szczególnie bolesna stała się dla Ludwika, który stracił swoją ukochaną żonę i przyjaciółkę. Ludwik Martin został samotnym wdowcem z pięcioma córkami. Rodzina Guerin zaproponowała, by Ludwik przeprowadził się z dziećmi do Lisieux. Chcieli pomóc szwagrowi w opiece i wychowaniu córek.

  Czytaj dalej Rodzina Martin w Bissonnets

  Tęsknota za wiecznością

  Święci, przeżywając swoją pielgrzymkę doczesności, w łączności z Bogiem, odzwierciedlali w sobie nieustanne pragnienie spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Ta tęsknota miała charakterystyczne rysy w postawie modlitwy, przyjmowanych sakramentach, wierności łasce, doskonałym wypełnieniu prawa czy miłości bliźniego aż do szaleństwa. Przeświadczenie o powołaniu do wieczności nie pozwoliła im zatrzymać się na ułudach doczesnego życia, ale patrzeć z tęsknotą i ufnością za prawdziwym życiem, które rozpocznie się w wieczności.

  Czytaj dalej Tęsknota za wiecznością