Internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?

Ponad 50 kapelanów trzech największych organizacji harcerskich i skautowskich wzięło udział w zorganizowanym przez Ordynariat Polowy szkoleniu zatytułowanym „Internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?”. Warsztaty poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy. W ramach szkolenia duszpasterze wysłuchali wykładów na temat zagrożeń płynących z nieostrożnego korzystania z Internetu, uzależnień związanych ze światem wirtualnym oraz o szansach, jakie otwiera sieć dla ewangelizacji młodzieży.

Zebranych w katedrze powitał organizator spotkania ks. ppor. SOP Piotr Zamaria, mianowany przez Biskupa Polowego koordynator duszpasterstwa harcerzy. Podkreślił, że liczny udział kapelanów harcerskich świadczy o poważnym traktowaniu przez duszpasterzy wyzwań, jakie przed nimi stoją w pracy z młodzieżą.

– Ciągle musimy doskonalić się i szkolić, aby lepiej służyć naszym wychowankom i prowadzić ich ku Chrystusowi – powiedział.

W homilii bp Guzdek powiedział, że właściwe formowanie ludzi młodych i ocalenie ich przed złem jest zadaniem bardzo trudnym. Przypomniał, że w dzisiejszych czasach nie jest skuteczne „duszpasterstwo oburzenia”, ale idąc za Jezusem należy podobnie jak On budzić sumienia i zachęcać do myślenia. Podkreślił, że Jezus bardzo często nie dawał gotowych odpowiedzi, ale posługując się przypowieścią lub obrazem niejako zmuszał swojego rozmówcę do myślenia i poszukiwania prawdy. Należy bowiem pamiętać, że „prawda narzucona nie jest moją prawdą, lecz ta, którą sam odkryję, do której sam dojdę”.

– Jesteśmy powołani i zarazem posłani, aby kontynuować misję Jezusa, który nie przyszedł kogokolwiek potępić, ale ocalić. Internet jest ogromną szansą. Może jednak stać się przyczyną zagubienia i wielu uzależnień – powiedział bp Guzdek.

Dodał, że jako duszpasterze osób młodych, często żyjących w świecie wirtualnym, kapelani są zobowiązani do tego, aby ten świat poznać i ocalić młodych przed płynącymi z niego zagrożeniami.

Biskup Guzdek zachęcał kapelanów, aby potraktowali to szkolenie jako szansę do poszerzenia wiedzy o tym, jak bezpiecznie poruszać się w sieci i jak pomóc osobom młodym uzależnionym od Internetu.

– Niech ten czas spędzony na wykładach w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego pomoże nam lepiej zrozumieć i skuteczniej wykorzystać Internet w dziele Nowej Ewangelizacji. Niech także przyczyni się do niesienia skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży, tak bardzo zanurzonym w wirtualnym świecie, który jest źródłem wielu zagrożeń – życzył zebranym.

Eucharystię zakończyło odśpiewanie „Modlitwy harcerskiej”.

Szkolenie składało się z trzech części. W pierwszej z nich informatyk z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego omówił niektóre z zagrożeń związanych z codziennym korzystaniem z Internetu. Podkreślił, że większość kradzieży dokonywanych w sieci związanych jest z niską świadomością oraz lekkomyślnością użytkowników. Zachęcił do tego, aby dane umieszczane w sieci traktować jako wrażliwe i nie udostępniać ich dla wszystkich. Zaapelował o roztropność w instalowaniu wielu aplikacji w urządzeniach mobilnych, a także kontrolowanie zakresu udostępniania tym aplikacjom poszczególnych funkcji. Jako przykład podał m.in. fakt, że aplikacja „latarka” w niektórych modelach telefonów w czasie instalacji prosiła o dostęp do mikrofonu, stając się w ten sposób znakomitym narzędziem do podsłuchiwania użytkownika i towarzyszących mu osób.

– Zachęcam do tego, aby stosowane przez nas hasła do kont na portalach internetowych były unikalne, długie i skomplikowane – mówił pracownik ABW.

Podkreślił też, że warto weryfikować informacje zawarte w sieci na nasz temat i sprawdzać np. za pomocą strony internetowej HaveIBeenPWNED.com, czy hasła do naszych kont pocztowych nie wyciekły do sieci.

Ks. Wojciech Szychowski, psycholog omówił zagrożenia związane z uzależnieniem od Internetu, a także kwestie związane z pojęciem e-tożsamości. Podkreślił, że niewłaściwe korzystanie z Internetu może stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia psychicznego, więzi rodzinnych, często prowadzą do uzależnień od hazardu, pornografii czy zakupów. Przekazał kapelanom testy, które pomagają zdiagnozować problem uzależnienia od Internetu. Zachęcał, aby pytania w nich zawarte stanowiły np. kanwę rozmowy z młodymi, których podejrzewają o uzależnienie.

Mówiąc o e-tożsamości ks. Szychowski powiedział, że z uwagi na złudne poczucie anonimowości większość osób zachowuje się śmielej, podejmuje w sieci więcej pochopnych decyzji, których nie podjęliby w realnym świecie, stąd np. zjawisko hejtu.

– Jak pokazuje wiele badań osoby „hejtujące” w Internecie bardzo często doświadczają przemocy w codziennym życiu i nie mają przestrzeni na to, aby na tę przemoc jakoś odpowiedzieć i zareagować. Tu jest dla nas ważny sygnał, że jeśli ktoś przejawia takie agresywne zachowania, być może sam doświadcza czegoś bardzo złego w swoim domu – mówił ks. Szychowski.

Dominikanin o. Jacek Szymczak opowiedział, na podstawie doświadczeń portalu dominikanie.pl, o tym, jak Internet może stać się przestrzenią ewangelizacji. Podkreślił, że podstawową zasadą, która obowiązuje także w dziennikarstwie, jest konieczność określenia tzw. targetu, czyli celu, grupy, dla której przeznaczone jest określone medium. Przypomniał, że w Kościele od wielu lat zwraca się uwagę np. na statystykę, a nie np. na zachowania ludzi wierzących, ich preferencje i zwyczaje.

– W duszpasterstwie ważne jest, aby mieć ucho przyłożone i słuchać tego, czego ludzie poszukują – przekonywał.

O. Jacek Szymczak podkreślił, że z roku na rok o 300% przyrasta ilość przyswajanych przez człowieka informacji, co oznacza, że media muszą stale walczyć o to, by przykuć uwagę odbiorców. Zastrzegł, że nie ma na to uniwersalnej recepty, ani systemu działania, dlatego że „fluktuacja świata jest zbyt duża i zbyt szybka, i nie wiemy, jaki przekaz będzie dla odbiorców interesujący za kilka lat”. Zdaniem dominikanina świat mediów należy dziś do infulencerów, czyli osób, które rozpoznajemy, identyfikujemy się z treściami przez nich prezentowanymi i którzy są dla odbiorców wiarygodnymi. Zachęcił, aby działać przez młodych, którzy najlepiej znają język i sposób dotarcia do swoich rówieśników.

O. Szymczak mówił też o modelu finansowania portalu dominikanie.pl. Podkreślił, że w dzisiejszym świecie „nie można liczyć na darmowe sposoby produkcji wartościowych treści”, a „za jakość trzeba płacić i warto to robić, aby uzyskać właściwy efekt”. Wskazując na cele podkreślił, że jednym z nich jest formacja, prowadząca do zdobycia nowych umiejętności, „pobudzania do chęci uczenia się” i „prowokowania do myślenia”.

– Internet może być sposobem na dotarcie do tych, których już w Kościele nie mamy, których straciliśmy, ale musimy im dać wartość, za którą wszyscy tęsknią, bo wszyscy mają ukrytą (lub nie) potrzebę przynależności do wspólnoty i potrzebę tożsamości. Wydaje mi się, że harcerstwo jest ogromną szansą na przyprowadzenie wielu osób ze świata wirtualnego do realu – powiedział. Dodał, że „trzymanie głowy w Internecie i komórce jest próbą odpowiedzi na głód relacji”.

Szkolenia zakończyły się dyskusją i podsumowaniem oraz podziękowaniami Biskupa Polowego dla kapelanów harcerstwa oraz prelegentów.

Dodaj komentarz