130. rocznica profesji św. Teresy

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1890 r.  św. Teresa od Dzieciątka Jezus, złożyła śluby zakonne. Jak opisuje w Dziejach duszy, Jej zjednoczenie z Jezusem dokonało się nie pośród piorunów i błyskawic, to znaczy nadzwyczajnych łask, ale w tchnieniu lekkiego wietrzyka, wśród pokoju i pewności, że Karmel to jej droga. W tym dniu Teresa przedstawiała Jezusowi najśmielsze pragnienia i intencje. Czuła się jak Królowa, która ma prawo korzystać ze swego tytułu, by uzyskać u „Króla łaski dla Jego niewdzięcznych poddanych”. Prosiła za więźniów, chciała uwolnić wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, i nawrócić grzeszników. Wiele modliła się za Siostry, rodzinę, Ojca. Ten dzień Teresa puentuje jednym zdaniem:

„Oddałam się Jezusowi, aby zawsze doskonale wypełniał we mnie swoją wolę, bez żadnej przeszkody ze strony stworzeń”.

Dzień zaślubin Teresy, wyznaczony na wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny był dla niej łaską i wyraźną interwencją z Nieba, że Ta, która cudownie uzdrowiła ją w latach dzieciństwa, teraz jest świadkiem zaślubin z Jej Synem. Pisała:

„Narodzenie Maryi! Jakież to piękne święto na to, by stać się w nim oblubienicą Jezusa… W tym dniu mała Najświętsza Dziewica ofiarowała małemu Jezusowi swój mały kwiatek… W tym dniu wszystko było małe, z wyjątkiem łaski i pokoju, które otrzymałam, z wyjątkiem spokojnej radości, z jaką tego wieczoru patrzyłam na gwiazdy migocące na firmamencie, myśląc, że to piękne Niebo otworzy się wkrótce przed mymi zachwyconymi oczyma”.

A oto tekst zaproszenia ślubnego, ułożonego przez św. Teresę na dzień jej zaślubin:

„Bóg Wszechmogący, Stwórca Nieba i ziemi, Najwyższy Władca Świata, i Najchwalebniejsza Dziewica Maryja, Królowa Dworu Niebieskiego, pragną zawiadomić o Zaślubinach ich Dostojnego Syna Jezusa, Króla królów i Pana panujących, z Panną Teresą Martin, obecnie Damą i Księżniczką królestw wniesionych w posagu przez jej Boskiego Oblubieńca, czyli: Dziecięctwa Jezusa i jego Męki, skąd wywodzą się jej tytuły szlacheckie: od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza”.

Dodaj komentarz