Pobożne życie w dobrym stylu

okładka-Dzieje-Duszy św. Teresa z Lisieux

DZIEJE DUSZY

Jeśeli chciałoby się jednym słowem wyrazić głębię duszy świętej Teresy z Lisieux i tajemnicę jej szerokiego promieniowania, pojawia się jedno imię: Jezus. Teresa promieniuje światłem Jezusa, swojego Słońca. Wszystko tu się znajduje. Bez zastrzeżeń otwiera się na rzeczywistość Tego, który ją przyciąga, zamieszkuje w niej, fascynuje ją i przekształca w żarliwą wysłanniczkę. „Prorok, doktor, misjonarz”, wibruje w niej tyle powołań…

Pobierz publikację w formacie PDF 

Wsłuchaj w formie audiobooka


okładka-O-Naśladowaniu-Chrystusa Tomasz a’ Kempis

 O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

Cóż ci przyjdzie ze wzniosłej dysputy o Trójcy Świętej, jeśli nie masz współczucia dla ludzi, a więc nie możesz podobać się Bogu w Trójcy Świętej? Naprawdę, wzniosłe słowa nie czynią świętego ani sprawiedliwego, ale życie prawe czyni człowieka miłym Bogu. Wolę odczuwać skruchę niż umieć ją zdefiniować. Choćbyś znał całą Biblię na wyrywki i wszystkie mądre zdania filozofów, cóż ci z tego przyjdzie, jeśli nie masz miłości i łaski Boga? “Marność nad marnościami i wszystko marność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć. To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego…

Pobierz publikację w formacie PDF

Wysłuchaj w formie audiobooka


okładka-Filotea św. Franciszek Salezy

FILOTEA

Czym jest świętość chrześcijańska i jak ją osiągnąć w codziennym życiu? Polega ona przede wszystkim na miłości Boga i bliźniego. Autor wskazuje także jak się modlić, by nie dopuścić do oschłości w rozmowie z Bogiem, jak uczestniczyć we Mszy Świętej, przeżywać częstą Komunię Świętą. Mimo upływu 400 lat ten niepowtarzalny przewodnik życia duchowego urzeka świeżością treści i formy. Tytułowe imię “Filotea” – “miłująca Boga” odnosi się do każdego, kto chce dążyć do doskonałości i świętości.

Pobierz publikację w formacie PDF

Wysłuchaj w formie audiobooka


okładka-O-Godnym-Życiu-we-Wspólnocie św. Jan Chryzostom

O GODNYM ŻYCIU WE WSPÓLNOCIE

Homilie, pisma, traktaty, listy Jana Chryzostoma, patriarchy Konstantynopola na przełomie IV i V w. n.e., są skarbnicą przechowującą tysiące prawd o życiu człowieka i jego uwikłaniach w relacjach społecznych i państwowych. Jan Chryzostom komentując teksty biblijne i zabierając głos w ważnych społecznie i politycznie sprawach mieszkańców Antiochii nad Orontesem, a potem stolicy rzymskiego Wschodu – Konstantynopola, zbudował bastion chrześcijańskiej moralności. Po szesnastu wiekach warto jest również zastanowić się, na ile te zasady chrześcijańskiego życia są dzisiaj aktualne. Ta antologia będzie dobrym punktem odniesienia do takich rozważań.

Pobierz publikację w formacie PDF


okładka-Decus-Clericorum Andrzej Witkowiak

DECUS CLERICORUM

“Decus clericorum” podaje zasady i formy współżycia z ludźmi dla duchowieństwa. Etyka towarzyska została napisana z myślą o młodzieży seminaryjnej, przygotowującej się do pracy i życia kapłańskiego. Ostatni podręcznik dobrego zachowania się dla osób duchownych w języku polskim pt. “Zwyczaje towarzyskie” ks. biskupa Pelczara ukazał się w 1931 r. i jest dziś zupełnie wyczerpany. Ponieważ nadto zwyczaje towarzyskie ulegają z biegiem czasu różnym zmianom, dlatego nowe ich ujęcie i opracowanie w ostatnich latach uważano powszechnie za konieczne. Nowe ujęcie i opracowanie zwyczajów towarzyskich dla duchowieństwa jest tym bardziej potrzebne, że w ostatnim czasie ukazało się szereg doskonałych podręczników z tej dziedziny dla osób świeckich. Etyka towarzyska została opracowana na podstawie polskiej (przede wszystkim uwzględnia powszechnie przyjęte zasady ks. bpa Pelczara) i obcej literatury przedmiotowej.

Pobierz publikację w formacie MS Word

Czytaj Decus Clericorum online


okładka-W-Dobrym-Stylu Piotr Doerre, Krystian Kratiuk

W DOBRYM STYLU

Książka podzielona została na dwie części: dedykowaną kobietom i poświęconą zagadnieniom tradycyjnie związanym z męskością. W obliczu zmasowanej ofensywy sił pragnących brutalnego ujednolicenia i zanegowania pięknej różnorodności, którą obdarzył nas Bóg, ta książka przypomina, że każdy i każda z nas ma swoje unikatowe powołanie. Powołanie, które powinniśmy realizować dla Prawdy, Dobra i Piękna. Publicyści z Polonia Christiana przypominają nam, że żyć w zgodzie z Ewangelią to także żyć pięknie i dlatego tak ważne jest, aby przykładać wagę do detali. Tą publikację można traktować jako coś na kształt podręcznika savoir-vivre’u dla katolickich dam i dżentelmenów. Dla wielu będzie także niebanalnym źródłem wiedzy i ciekawostek ze świata.

Pobierz publikację w formacie PDF

Dodaj komentarz