Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Referat misyjny

Referat misyjny

W większości zgromadzeń zakonnych istnieją referaty misyjne, które wspierają duchowo i materialnie misje, animują różnorodne misyjne inicjatywy oraz współpracują i podtrzymują relacje z dobroczyńcami. Obecnie nową referentką misyjną w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została mianowana s. Agnieszka Jaworska. Zapraszamy do lektury listu przygotowanego przez siostrę.