Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% z niczego

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% z niczego

Rozpowszechniony na globalną skalę system kreacji pustego pieniądza, nie znajdującego pokrycia w realnej gospodarce jest największym, zalegalizowanym oszustwem dzisiejszych czasów. Oparty jest zakazanej w Biblii lichwie oraz na nieuzasadnionych, siejących spustoszenie w gospodarce i budżetach domowych przywilejach przyznanych wyłącznie prywatnym bankierom. Aż 97% pieniądza będącego w obiegu nie znajduje pokrycia w wartości realnych dóbr. Pieniądz przestał pełnić swoją podstawową funkcję miernika wartości użytkowej realnych dóbr gospodarczych, sam stając się towarem oraz przedmiotem spekulacji na tzw. rynkach finansowych, generujących nieuczciwe zyski.

Nowa tyrania u bram

Nowa tyrania u bram

Kościół katolicki jest jedyną strukturą, która może powstrzymać ryzyko nowej tyranii. Wiara katolicka opiera się na naturalnych więziach społecznych, na związkach takich jak małżeństwo, rodzina, parafia (społeczność lokalna), diecezja, ojczyzna i Kościół powszechny. Wszystkie te więzi opierają się na relacjach fizycznych. Głęboko niepokoi, że Kościół w czasie pandemii zachęcał do zamykania kościołów i zastępowania fizycznej obecności wiernych podczas celebracji przez ich elektroniczną reprezentację. Kościół katolicki musi ponieść flagę „fizyczną” przeciw „wirtualnej”. Projekt wirtualizacji ludzkiego życia przypomina ideologię transhumanizmu. Ale wzgardzenie tym, co ludzkie, jest świętokradztwem, ponieważ człowieczeństwo zostało przebóstwione przez samego Chrystusa.