Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

W październiku 2020 r., podczas trwania tygodnia misyjnego Siostry katechetki przeprowadziły w polskich szkołach akcje pt.: „Napisz list do Misjonarza”. Na korytarzu szkolnym zawisły gazetki tematyczne, informujące o pracy Misjonarzy, a bezpośrednio na lekcji religii uczniowie z opowiadań katechety dowiadywali się o życiu, pracy i działalności misjonarzy oraz o tym czego oni najbardziej od nas potrzebują.

Budowanie wspólnot

Budowanie wspólnot

W zalewie neopogaństwa, laicyzacji – osłabienia i odejścia od wiary wielu ludzi ochrzczonych, szerzącej się agresywnie ideologii LGBT i innych zagrożeń dla naszej wiary, nagląca staje się potrzeba budowania silnych wspólnot wiernych świeckich. Obecnie w dobie pandemii jeszcze bardzie spadła ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Łatwo zaobserwować, że w kościele są przede wszystkim członkowie różnych wspólnot religijnych, liczba pozostałych wiernych nieustannie maleje.