Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Pięćdziesiątnica

Pięćdziesiątnica

Duch Święty w przeżywaniu naszej wiary jest najbardziej nieuchwytną tajemnicą, a jednocześnie najmocniej oddziałujący na nasze duchowe życie. Jest On Ożywicielem i Pocieszycielem, umocnieniem w pielgrzymce wiary, a jednocześnie więzią, która łączy Ojca i Syna. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni do wyrażania i przeżywania naszej wiary, dzięki Niemu odnajdujemy naszą relację z Bogiem – Ojcem i Jezusem Chrystusem.