PASCHALNA RADOŚĆ

woda - radość (2)

TEREZJANKI INFO

Siostry-Terezjanki-LOGO_300x300_px
piątek
30 kwietnia 2021 roku
info@terezjanki.org

CHRISTUS RESURREXIT!

Drodzy Przyjaciele!
Okres wielkanocny to czas, w którym Kościół raduje się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W okresie świętowania największych tajemnic naszej wiary zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym wielkonocnym biuletynie.
W bieżącym numerze znajdziecie wiadomości z naszej placówki misyjnej w Oruro oraz podsumowanie akcji Listy do misjonarzy zaanimowanej przez siostrę Agnieszkę Jaworską CST. Warto również przeczytać relacje z kolejnego spotkania sióstr w Szkole Modlitwy Karmelitańskiej.
Zachęcamy, by zapoznać się z niezwykle ciekawym artykułem siostry Nikodemy Czernieckiej CST na Niedzielę Dobrego Pasterza oraz refleksją na temat św. Józefa i jego pracy opracowaną przez ojca Zbigniewa Frankowskiego OSPPE.
Szczególnie gorąco zapraszamy do obejrzenia pierwszej części dokumentalnego filmu pana Tomasza Domańskiego o Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciatka Jezus pt. Terezjanki, świat życia zakonnego.
Bezpośrednim celem realizacji projektu filmowego jest zaprezentowanie szerokiemu audytorium Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zapoznanie z jego duchowością oraz działalnością. Celem pośrednim jest popularyzowanie chrześcijańskich wartości i postaw etycznych, szczególnie potrzebnych współczesnemu światu, który jest zdominowanym przez fałszywe ideologie godzące w fundamentalne boskie prawa i naturalny porządek rzeczy.
Filmowa opowieść złożona jest z czterech głównych części. Pierwsza wprowadza w świat życia zakonnego wyjaśniając specyfikę życia konsekrowanego oraz istotę zakonnego powołania.

Zapraszam do lektury biuletynu
oraz życzę miłego odbioru filmu,
s. Bogumiła Ptasińska CST

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA

Biuletyn 2 kolumny (1)

Modlitwa i zabawa

24 kwietnia 2021 roku toruńska schola miała swoje spotkanie. Dzieci przybyły do domu sióstr, by pomodlić się w kaplicy i ofiarować Bogu swoje uwielbienie dla Jezusa Zmartwychwstałego. Po modlitwie uczestniczyły w części warsztatowej spotkania.

więcej »
9

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Modlitwa i kontemplacja są znakiem wyróżniającym Karmel spośród innych zakonów. To dwa skrzydła, które przypominają o bliskości i zażyłości z Bogiem, a posługując się ulubionym stwierdzeniem św. Teresy z Avila, to przestrzeń przyjacielskiego obcowania z Panem.

więcej »
Biuletyn 2 kolumny

Uda się nam!

Jesteśmy placówką opiekuńczo – wychowawczą działającą na terenie powiatu białostockiego. Przyjmujemy między innymi dzieci z interwencji policyjnych. Tu znajdują bezpieczny dom, pomoc oraz przestrzeń do przeżycia rodzinnego kryzysu.

więcej »
Biuletyn 2 kolumny (1)

Dobre uczynki

Przygotowując się do Wielkanocy każde dziecko ze świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach podjęło, jakąś małą aktywność, która w jego rozumieniu pomoże mu stawać się lepszym dla innych.

więcej »
Biuletyn 2 kolumny

Misyjna korespondencja

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną relacją na temat Centrum Pastoralnego w Oruro, dziecięcej korespondencji misyjnej i podziękowań przekazanych w formie ciekawych filmików oraz oficjalnych listów.
więcej »
Biuletyn 2 kolumny

Dzień Dziecka w Oruro

Z okazji Dnia Dziecka w udało nam się zaprosić do Centrum Pastoralnego klauna, który przygotował przedstawienie. Wszystkie dzieci ucieszyły się z tej wizyty. Tego dnia otrzymały również małe paczki ze słodyczami.
więcej »

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

biblia3

XIII Tydzień Biblijny

W Kościele katolickim w Polsce Tydzień Biblijny przypada w III Niedzielę wielkanocną. Został zapoczątkowany w 2009 r. z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Jest okazją do pogłębionej refleksji nad Biblią i Słowem Bożym, które staje się pokarmem każdego wierzącego.

więcej »
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza

Czwarta Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Czas, by w sposób szczególny prosić Dobrego Boga, aby wlewał w serca dziewcząt i chłopców łaskę zaproszenia do pójścia, by głosić Ewangelię w różnych zakątkach świata i przestrzeniach życia.

więcej »
Biuletyn 2 kolumny

Niedziela Miłosierdzia

Święto Miłosierdzia Bożego ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosiernej miłości, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza grzeszników zniewolonych złem.

więcej »
chrzest-polski

Święto chrztu Polski

W tym roku przypada 1055. rocznica chrztu Polski. Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Chrzest władcy Polan odbył się najprawdopodobniej 14 kwietnia 966 roku.

więcej »

TEREZJAŃSKIE PEREŁKI

Perełki to złote myśli świętej Teresy z Lisieux, a także innych mistrzów
życia duchowego, które mogą być inspiracją w podejmowaniu rozmaitych życiowych decyzji.

TEREZJAŃSKA FORMACJA

Biuletyn 2 kolumny

Pogoda duszy

Biskup Adolf Piotr Szelążek zachęca, by przestrzeń duchowej pogody budować w swoim sercu codziennie, każdego dnia. Nie wystarczy jednorazowy akt zawierzenia Bogu swoich spraw, ale konieczne jest trwanie w postawie całkowitego zaufania Ojcu.

więcej »
Biuletyn 2 kolumny (1)

Radość przemijania

Życie chrześcijańskie to doświadczenie ciągłego umierania, które prowadzi do zmartwychwstania. Doskonałą nauczycielką wielkanocnej radości i paschalnej nadziei jest dla nas św. Teresa, która nosiła nieustannie w swoim sercu wiarę w życie wieczne.

więcej »

WARTO PRZECZYTAĆ

Biuletyn 2 kolumny
o. Zbigniew Frankowski OSPPE

Ile zarabiał św. Józef?

W każdej ludzkiej działalności znajdzie się takie działanie, którego nie sposób przeliczyć na płacę, bo są to po prostu akty miłości wyrażane pośród wykonywanych zadań związanych z pracą. Takie małe akty miłości są możliwe w każdym wykonywanym zawodzie.

Przeczytaj »
Biuletyn 2 kolumny (1)
Krzysztof Ołdakowski SJ

Chrześcijański geniusz

UNESCO doceniła chrześcijański geniusz. Mikołaj Kopernik, Nerses Wielki, Grzegorz Mendel i Teresa z Lisieux, to cztery osobowości, które w różny sposób naznaczyły swoją epokę i przyczyniły się do powszechnego dobra ludzkości.

Przeczytaj »
Jezus Chrystus - Ikona
ks. Ludwik Nowakowski

Chrystus centrum życia

Dzieło paschalne Chrystusa, tajemnica Jego męki, śmierci i zmartwychwstania stanowi początek nowego stworzenia, odkupionego ze zmazy grzechu, śmierci i niewoli szatana. Chrystus przez swoja mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył wierzącym w Niego łaskę zbawienia.
Przeczytaj »
Bikup łucki-opr książki
Dk. Waldemar Rozynkowski

Biskup Łucki

Biskup Adolf Piotr Szelążek odegrał znaczącą rolę w dziejach Kościoła oraz w historii narodu. Kierując się wysoką miarą życia chrześcijańskiego pozostawił przykład patriotyzmu, umiłowania Kościoła i całkowitego zawierzenia Bożej Opatrzności.

Przeczytaj »

WARTO ZOBACZYĆ

YT-Terezjanki-cz.1

Terezjanki, świat życia zakonnego

Pierwsza część filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu i powołaniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w reżyserii pana Tomasza Domańskiego, która wyjaśnia specyfikę życia konsekrowanego oraz istotę zakonnego powołania.

Zobacz »
Zobacza _ Posłuchaj

Znam siostry Terezjanki

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu zrealizowanego przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań, w którym poszczególne osoby z kręgu znajomych i przyjaciół sióstr Terezjanek opowiadają o spotkaniu z nimi.

Zobacz »
Zobacza Posłuchaj (1)

Ogniem i mieczem

Rozmowa sióstr Terezjanek z ojcem Krzysztofem Piskorzem OCD, w tygodniu modlitw o powołania, o tym, jak walczyć dziś o świętość ogniem Ducha Świętego i mieczem Słowa Bożego. Bez tego bowiem nie ma zwycięstwa!

Zobacz »
Zobacza _ Posłuchaj

Święto Miłosierdzia

Słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny Kowalskiej przedstawione za pomocą filmu wychwalającego miłosierdzie Boże. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Faustinum.

Zobacz »
Zobacza Posłuchaj (1)

Wyrok na Niewinnych

To historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Blisko pół wieku temu wyrok Sądu Najwyższego w USA przesądził o tragicznym losie 62 mln nienarodzonych.

Zobacz »

WARTO POSŁUCHAĆ

Zobacza _ Posłuchaj (2)

Tylko w Twoim miłosierdziu

Tekst św. Teresy od Dzieciątka Jezus i muzykę skomponowaną przez pana Pawła Bębenka wykorzystał ojciec Mariusz Wójtowicz OCD, by uwielbiać Boga za Jego nieskończone miłosierdzie.

Posłuchaj »
Zobacza _ Posłuchaj

Niech w święto radosne

Sekwencja wielkanocna z XI wieku zaśpiewana przez panią Ewę Domagała oraz ojca Mariusza Wójtowicza OCD przy akompaniamencie liry korbowej.

Posłuchaj »
Zobacza _ Posłuchaj (1)

Królowo nieba, wesel się

Hymn Regina celi wykonany przez ojca Mariusza Wójtowicz OCD. Dodatkowym walorem jest piękny teledysk autorstwa pana Marka Domagała.

Posłuchaj »
jm

W mocy Słowa

Cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Posłuchaj »

TEREZJAŃSKA KATECHEZA

K1
s. Krystyna Nowakowska CST

O miłosierdziu słów kilka

Katecheza interaktywna przygotowana na Niedzielę Miłosierdzia dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

Zobacz »
K2
s. Krystyna Nowakowska CST

Historia pewnego obrazu

Katecheza interaktywna przygotowana na Niedzielę Miłosierdzia dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej.

Zobacz »
K3
s. Krystyna Nowakowska CST

Wniebowstąpienie

Katecheza interaktywna dla dzieci z klas młodszych o wydarzeniu jakim było Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zobacz »

TEREZJAŃSKIE Q&A

s. Bogumiła Ptasińska CST jest autorem krótkich, animowanych filmów będących odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania przez dzieci, dotyczące św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka oraz sióstr Terezjanek. Filmy można wykorzystać na katechezie lub spotkaniach formacyjnych. Przeznaczone są dla najmłodszych, ale skorzystać z nich może każdy, nawet dorośli.
Zobacza Posłuchaj

Czym zajmują się siostry Terezjanki na misjach w Boliwii?

Kościół Katolicki jest Kościołem powszechnym, co oznacza, że został posłany do wszystkich ludzi. Jego zadaniem jest szerzenie wiary chrześcijańskiej na całym świecie.

Zobacz odpowiedź »
Zobacza _ Posłuchaj 2

Gdzie mieszkają siostry Terezjanki?

Wspólnoty zakonne mieszkają w specjalnym budynku, który nazywamy domem zakonnym lub klasztorem. Zazwyczaj dom zakonny położony jest w pobliżu kościoła.

Zobacz odpowiedź »
Zobacza _ Posłuchaj 3

Na czym polega praca siostry zakrystianki?

Zakrystianka to osoba, która przygotowuje niezbędne rzeczy do sprawowania liturgii w kościele oraz dba o porządek w zakrystii i prezbiterium. Jej praca jest bardzo ważna.

Zobacz odpowiedź »

Z KUCHNI SIOSTRY GORETTI

Siostra Goretti Rogowska CST od ponad dwudziestu lat przebywa we Włoszech i zarządza kuchnią w Domu Generalnym ojców Salwatorianów w Rzymie. Kuchni włoskiej siostra Goretti nauczyła się z biegiem czasu, korzystając z książek, pobierając naukę u mistrza Lorenzo (emerytowanego szefa kuchni w renomowanym rzymskim hotelu), a także pytając i słuchając porad. Dziś dzieli się z nami sekretami ze swojej kuchni.

Makaron z fasolą

Zobacza _ Posłuchaj
Zobacz przepis »

Naleśniczki frutelle

Zobacza _ Posłuchaj (1)
Zobacz przepis »

Bakłażan i makaron

Zobacza _ Posłuchaj (2)
Zobacz przepis »
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania bloga kulinarnego siostry Goretti Rogowskiej CST, w którym znajdziecie wiele przypisów kulinarnych zaczerpniętych z włoskiej kuchni. Prezentowane na blogu przepisy pochodzą z książki siostry Goretti pt. "Włoskie smaki na polskim stole" i wszystkie mogą być bez trudu wykorzystane w warunkach polskich.

Subskrybuj nasz biuletyn!EZA

Koperta
Otrzymuj bieżące informacje o życiu sióstr Terezjanek oraz aktualności z życia wspólnoty Kościoła Katolickiego. Nasz biuletyn ukazuje się raz w miesiącu oraz w miarę potrzeby. Twoich danych nikomu nie udostępniamy. Wystarczy, że podasz tylko swój adres email. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji i samodzielnie się wypisać.
Archiwalne edycje biuletynu »
Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Ejsmonda 17, 05-807 Podkowa Leśna
facebook youtube twitter instagram email website 
MailPoet