Siostry-Terezjanki-LOGO_150x150_px
Projekt-TEREZJANKI-ONLINE

ORGANIZACJE LGBT W POLSCE

DZIAŁALNOŚĆ, FINANSOWANIE, SIEĆ POWIĄZAŃ
Informacja nr 07 z dnia 7 października 2019 roku
Ukazał się interesujący raport Fundacji Mamy i Taty pod nazwą "Organizacje LGBT w Polsce - działalność, finansowanie, sieć powiązań". W raporcie przedstawione są między innymi źródła finansowania tych organizacji. Jest wśród nich szereg instytucji publicznych i prywatnych. Jak zaznaczono w opracowaniu, w niektórych przypadkach wsparcie dla organizacji LGBT nie miało formy pieniężnej, ale wspomagano je m.in. poprzez preferencyjny wynajem lokalów lub publikacje reklam. Fundacja zastrzega, że niektóre organizacje nie mają obowiązku publikowania sprawozdań finansowych. Zabrane w raporcie dane pochodzą między innymi ze szczątkowych informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych organizacji, wywiadów z liderami, czy sprawozdań grantodawców.

Wśród wspierających struktury LGBT są wymienione organizacje pozarządowe m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii. Jako kolejne źródło wsparcia raport wskazuje jednostki administracji publicznej m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Zdrowia. Wsparcia mają udzielać również m.in.: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Województwa Zachodniopomorskiego. Organizacje LGBT – według raportu – mają być też wspierane przez m.in. Koleje Mazowieckie, MZA w Warszawie, Szybką Kolej Miejską w Warszawie, Tramwaje Warszawskie oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

W raporcie zwrócono uwagę na finansowanie organizacji LGBT pochodzące z zagranicy. Wśród wymienionych podmiotów są m.in. Unia Europejska, Komisja Europejska, Rada Europy, Erasmus+, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, rząd Holandii, a także ambasady: USA, Kanady, Danii, Szwecji.

– Myślimy, że ta skala finansowania organizacji LGBT jest bardzo duża i ona będzie rosła. Warto powiedzieć o kwocie 1,85 mld euro, które mają wpłynąć w ramach programu “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”. 8 mld złotych w ciągu kilku lat naprawdę jest olbrzymią skalą działań czy to promocyjnych, czy budowy struktur – powiedział. Jak dodał, nie wszystkie organizacje mają obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych. – U tych, które to robią np. Fundacja im. Stefana Batorego, można sprawdzić, że wpływa do niej kilka milionów złotych zagranicznych dotacji, które później przekazywane są np. na cele lokalnych struktur organizacji LGBT – powiedział.

Wśród firm prywatnych – według raportu – organizacje LGBT mają wspierać również duże zagraniczne koncerny. Grabowski przypomina, że w niedawno opublikowanej “piątce” Fundacji Mamy i Taty, czwarty punkt dotyczył ograniczenia finansowania gender i programów LGBT przez samorządy i fundacje zagraniczne.
więcej: Polsat News | Fundacja Taty i Mamy

STRESZCZENIE RAPORTU

W 2010 roku Fundacja Mamy i Taty przygotowała raport: „Przeciw wolności i demokracji. Strategia polityczna lobby LGTB w Polsce i na świecie: cele, narzędzia, konsekwencje. ”W raporcie tym Fundacja przewidywała, iż strategia lobby politycznego LGBT będzie rozwijać się w następujących kierunkach: 1.dążenie do penalizacji tzw. mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną, 2.wprowadzenie do szkół tzw. edukacji seksualnej uwzględniającej poglądy ideologów LGBT na kwestię orientacji seksualnej,3.zrównanie związków partnerskich z małżeństwem, 4.przyznanie parom homoseksualnym prawa do nieograniczonej adopcji dzieci. 5.zaostrzenie walki z ludźmi, środowiskami i instytucjami nie zgadzającymi się z poglądami środowiska LGBT i wyrażającymi publicznie swój sąd w tej sprawie. Punkty te stały się otwartymi postulatami środowiska LGBT i stanowią istotną oś sporu światopoglądowego w Polsce.
Organizacje-LGBT-w-Polsce
Obecnie Fundacja prezentuje dokument opisujący finansowanie i powiązania polityczne organizacji LGBT.

Raport do pobrania w formacie PDF

  • Do najpopularniejszych źródeł finansowania organizacji LGBT w Polsce należą Fundacja Batorego (w szczególności mniejsze lokalne organizacje), organizacja zbiórek internetowych (w tym poprzez portale crowdfundingowe) oraz środki potocznie nazywane funduszami norweskimi (EEA Grants i Norway Grants). Instytucje wspierające środowisko LGBT reprezentują zazwyczaj liberalny lub lewicowy profil. Duża część środków otrzymywanych przez organizacje LGBT pochodzi z zagranicy.
  • W dalszej kolejności organizacje finansują swoje działania z darowizn od różnych podmiotów i osób prywatnych oraz z grantów Open Society Foundations (fundacja założona przez George’a Sorosa).
  • Popularnym źródłem finansowania dla organizacji zlokalizowanych w Warszawie są różnego rodzaju dotacje celowe przyznawane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
  • Na kolejnych miejscach znajdują się mikrogranty od marki Sprite (The Coca-Cola Company) dla nowych marszów równości, zbiórka 1% czy granty z ILGA – Europe (Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów), które pozyskały największe organizacje.
  • Trzeba tu zaznaczyć, że większość organizacji nie publikuje sprawozdań finansowych – nie ma takiego obowiązku. Zebrane dane pochodzą głównie ze szczątkowych informacji zamieszczanych w social mediach organizacji, wywiadów z liderami czy sprawozdań grantodawców.
  • Organizacje LGBT w Polsce najczęściej są powiązane z mniejszymi partiami opozycyjnymi tj. Wiosna, Razem, Nowoczesna i SLD. Nieliczne organizacje posiadają także relacje z politykami Platformy Obywatelskiej. Przez większość środowiska PO jest jednak uważana za ugrupowanie, które w najlepszym razie zrobiło niewiele dla osób LGBT, w najgorszym przypadku zdradziło je bez skrupułów.
  • Powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, Polską Razem, Polskim Stronnictwem Ludowym czy Kukiz’15 nie pojawiają się. Przedstawiciele organizacji LGBT uważają, że te ugrupowania przyczyniają się do dyskryminacji osób nieheteronormatywnych oraz podsycają niechęć wobec środowiska. Skargi na rządy Prawa i Sprawiedliwości są jednym z ważniejszych tematów wywiadów z liderami organizacji. Organizacje LGBT są zdecydowanie przeciwne prawicowym i narodowym partiom politycznym, w związku z czym nie nawiązują z nimi żadnych relacji.
  • Wśród polityków, którzy utrzymują szczególnie silne relacje z organizacjami LGBT oraz pośrednio otrzymują od nich poparcie, wyróżniają się: Robert Biedroń (europoseł Wiosny), Krzysztof Śmiszek (Wiosna, partner Roberta Biedronia), Sylwia Spurek (europosłanka Wiosny, wcześniej w biurze RPO), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, PO), Monika Rosa (posłanka Nowoczesnej), Monika Płatek (kandydatka Wiosny do europarlamentu).
  • Silne powiązania polityczne z partiami lewicowymi i liberalnymi (Wiosna, Razem, Nowoczesna) są charakterystyczne przede wszystkim dla ogólnopolskich i części regionalnych organizacji LGBT. W przypadku mniejszych organizacji te powiązania nie są tak powszechne, choć zdarza się, że ich członkowie należą do partii politycznych.
  • Część organizacji LGBT ma charakter antysystemowy, w tym zakresie, w jakim postulat rozszerzenia definicji małżeństwa („umożliwienie zawarcia małżeństwa dwóm osobom niezależnie od ich płci prawnej”) podważa zapisy obecnej Konstytucji RP. Aktywiści LGBT powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z początku 2019 r. twierdzą, że wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci nie wymaga zmian w Konstytucji RP.
Fundacja "Mamy i Taty" | Raport do pobrania w formacie PDF
MailPoet