Siostry-Terezjanki-LOGO_150x150_px
Projekt-Terezjanki-Online
biuletyn nr 17 z dnia 4 grudnia 2019 roku

POBOŻNE ŻYCIE

W DOBRYM STYLU

Pax Christi!
Wielebna Matko
Drogie Siostry!
Adwent to czas oczekiwania i refleksji. To czas, w którym warto również sięgnąć po klasyczne dzieła należące do kanonu duchowości chrześcijańskiej, do doskonałych przewodników życia wewnętrznego i wspólnotowego. Mimo upływu wielu lat, dzieła te urzekają swoją aktualnością i prostotą wykładu. Zachęcam do lektury oraz przesyłania i udostępniania innym. Wymienione publikacje można pobrać w formacie PDF, bądź wysłuchać w formie audiobooka. W przyszłości podobne, ciekawe lektury będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w dziale Audioteka.
Serdecznie pozdrawiam,
s. Dawida Prusińska
okładka-Dzieje-Duszy
św. Teresa z Lisieux

DZIEJE DUSZY

Jeśli chciałoby się jednym słowem wyrazić głębię duszy świętej Teresy z Lisieux i tajemnicę jej szerokiego promieniowania, pojawia się jedno imię: Jezus. Teresa promieniuje światłem Jezusa, swojego Słońca. Wszystko tu się znajduje. Bez zastrzeżeń otwiera się na rzeczywistość Tego, który ją przyciąga, zamieszkuje w niej, fascynuje ją i przekształca w żarliwą wysłanniczkę. „Prorok, doktor, misjonarz”, wibruje w niej tyle powołań...
Pobierz publikację w formacie PDF
Wsłuchaj w formie audiobooka
Tomasz a'Kempis

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

Cóci przyjdzie ze wzniosłej dysputy o Trójcy witej, jeli nie masz współczucia dla ludzi, a wic nie moesz podobasiBogu w Trójcy witej? Naprawd, wzniosłe słowa nie czynią świtego ani sprawiedliwego, ale ycie prawe czyni człowieka miłym Bogu. Wolodczuwaskruchniumiejzdefiniowa. Chobyznał całą Biblina wyrywki i wszystkie mdre zdania filozofów, cóci z tego przyjdzie, jeli nie masz miłoci i łaski Boga? "Marność nad marnociami i wszystko marność" oprócz jednego: miłowaBoga i Jemu słuy. To jest mdrość najwysza: przez odrzucenie wiata dążydo Królestwa niebieskiego...
Pobierz publikację w formacie PDF
Wysłuchaj w formie audiobooka
okładka-O-Naśladowaniu-Chrystusa
okładka-Filotea
św. Franciszek Salezy

FILOTEA

Czym jest świętość chrześcijańska i jak ją osiągnąć w codziennym życiu? Polega ona przede wszystkim na miłości Boga i bliźniego. Autor wskazuje także jak się modlić, by nie dopuścić do oschłości w rozmowie z Bogiem, jak uczestniczyć we Mszy Świętej, przeżywać częstą Komunię Świętą. Mimo upływu 400 lat ten niepowtarzalny przewodnik życia duchowego urzeka świeżością treści i formy. Tytułowe imię “Filotea” – “miłująca Boga” odnosi się do każdego, kto chce dążyć do doskonałości i świętości.
Pobierz publikację w formacie PDF
Wysłuchaj w formie audiobooka
św. Jan Chryzostom

O GODNYM ŻYCIU WE WSPÓLNOCIE

Homilie, pisma, traktaty, listy Jana Chryzostoma, patriarchy Konstantynopola na przełomie IV i V w. n.e., są skarbnicą przechowującą tysiące prawd o życiu człowieka i jego uwikłaniach w relacjach społecznych i państwowych. Jan Chryzostom komentując teksty biblijne i zabierając głos w ważnych społecznie i politycznie sprawach mieszkańców Antiochii nad Orontesem, a potem stolicy rzymskiego Wschodu - Konstantynopola, zbudował bastion chrześcijańskiej moralności. Po szesnastu wiekach warto jest również zastanowić się, na ile te zasady chrześcijańskiego życia są dzisiaj aktualne. Ta antologia będzie dobrym punktem odniesienia do takich rozważań.
Pobierz publikację w formacie PDF
okładka-O-Godnym-Życiu-we-Wspólnocie
okładka-Decus-Clericorum
Andrzej Witkowiak

DECUS CLERICORUM

"Decus clericorum" podaje zasady i formy współżycia z ludźmi dla duchowieństwa. Etyka towarzyska została napisana z myślą o młodzieży seminaryjnej, przygotowującej się do pracy i życia kapłańskiego. Ostatni podręcznik dobrego zachowania się dla osób duchownych w języku polskim pt. "Zwyczaje towarzyskie" ks. biskupa Pelczara ukazał się w 1931 r. i jest dziś zupełnie wyczerpany. Ponieważ nadto zwyczaje towarzyskie ulegają z biegiem czasu różnym zmianom, dlatego nowe ich ujęcie i opracowanie w ostatnich latach uważano powszechnie za konieczne. Nowe ujęcie i opracowanie zwyczajów towarzyskich dla duchowieństwa jest tym bardziej potrzebne, że w ostatnim czasie ukazało się szereg doskonałych podręczników z tej dziedziny dla osób świeckich. Etyka towarzyska została opracowana na podstawie polskiej (przede wszystkim uwzględnia powszechnie przyjęte zasady ks. bpa Pelczara) i obcej literatury przedmiotowej.
Pobierz publikację w formacie MS Word
Czytaj Decus Clericorum online
Piotr Doerre, Krystian Kratiuk

W DOBRYM STYLU

Książka podzielona została na dwie części: dedykowaną kobietom i poświęconą zagadnieniom tradycyjnie związanym z męskością. W obliczu zmasowanej ofensywy sił pragnących brutalnego ujednolicenia i zanegowania pięknej różnorodności, którą obdarzył nas Bóg, ta książka przypomina, że każdy i każda z nas ma swoje unikatowe powołanie. Powołanie, które powinniśmy realizować dla Prawdy, Dobra i Piękna. Publicyści z Polonia Christiana przypominają nam, że żyć w zgodzie z Ewangelią to także żyć pięknie i dlatego tak ważne jest, aby przykładać wagę do detali. Tą publikację można traktować jako coś na kształt podręcznika savoir-vivre’u dla katolickich dam i dżentelmenów. Dla wielu będzie także niebanalnym źródłem wiedzy i ciekawostek ze świata.
Pobierz publikację w formacie PDF
okładka-W-Dobrym-Stylu
MailPoet