ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2020

Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC wynika, że poziom uczestnictwa Polaków w niedzielnych mszach świętych nie zmienił się. Dane z 2018 roku wskazują, że w niedzielę chodzi do kościoła czterech na dziesięciu Polaków.    

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, we wtorek w Warszawie zaprezentowano Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020”. Zawiera on wyniki badań z 2018 roku dotyczące m.in. powszechności praktyk religijnych wśród Polaków.

W 2018 roku wskaźnik dominicantes, czyli osób, które uczestniczą w niedzielnych mszach świętych wyniósł 38,2 proc. Jest to o 0,1 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Wskaźnik osób przystępujących do komunii św. (communicantes) wyniósł 17,3 proc. (o 0,3 pkt proc. więcej niż w 2017 roku). Jak stwierdził dyrektor ISKK, ks. dr Wojciech Sadłoń, zaobserwowane różnice mieszczą się w granicy błędu statystycznego. Ze zgromadzonych danych wynika, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie.

Tak jak przed rokiem katolicy najliczniej uczęszczali do kościoła w diecezjach tarnowskiej (71,3 proc.), rzeszowskiej (64,3 proc.) i przemyskiej (60,4 proc.). Po raz kolejny statystykę tę zamknęły diecezje szczecińsko-kamieńska (24,1 proc.) i łódzka (24,5 proc.).

W 2018 roku w Kościele katolickim w Polsce ochrzczono ponad 386 tys osób. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło ponad 400 tys. osób, a do bierzmowania prawie 300 tys. osób. Księża udzielili 133 tys. ślubów. Na lekcje religii w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 88 proc. uczniów – najwięcej w diecezjach pelplińskiej (99 proc.), rzeszowskiej (99 proc.) i przemyskiej (98,6 proc.), najmniej w archidiecezji warszawskiej (74,8 proc.), sosnowieckiej (75,2 proc.) i łódzkiej (77,7 proc.).

W Polsce w 2018 roku było prawie 25 tys. księży, z czego ponad 20,5 tys. posługiwało w 10 356 parafiach. Do święceń kapłańskich przygotowywało się 2,2 tys. alumnów. Liczba zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskiego wynosiła łącznie 11,4 tys., przy czym 9 tys. posiadało święcenia kapłańskie. Zakonnic było 17,6 tys., najwięcej służebniczek starowiejskich, elżbietanek i szarytek. Najliczniejsze zgromadzenia zakonne męskie to franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

Raport ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2020 w formacie PDF

 

W 2018 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10356 parafie katolickie. Zdecydowana większość sprawuje liturgię w obrządku łacińskim, natomiast 103 w obrządkach wschodnich. Zdecydowana większość parafii prowadzonych jest przez diecezje, zaś blisko 7% przez zgromadzenia zakonne. Najwięcej parafii diecezjalnych występuje w diecezjach tarnowskiej, poznańskiej i krakowskiej. Największy odsetek parafii zakonnych występuje w diecezjach krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej.

Liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2018 r. wynosiła niemal 25 tys. W parafiach zaangażowanych duszpastersko jest ponad 20,5 tys. księży. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje drohiczyńska (265 księży), elbląska (276) oraz Ordynariat Polowy WP (52 księży). Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 2,2 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (130), tarnowskiej (123) oraz katowickiej (98). W przeliczeniu na 100 księży inkardynowanych, najwięcej alumnów diecezjalnych studiuje w diecezji warszawskiej (15), gliwickiej (11) oraz wrocławskiej (11), najmniej zaś w diecezjach bydgoskiej (4) oraz sosnowieckiej (4).

Liczba sióstr wynosiła w 2018 r. 17,6 tys. skupionych we 2,2 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz Miłosierdzia (szarytki). Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2018 roku wynosiła łącznie 11,4 tys. Wśród zakonników 9 tys. (79%) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Za granicą przebywa 27% zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

W 2018 r. sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom, o niespełna 2% mniej niż w2017 r. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1 roku życia. Jedynie 4,5% ochrzczonych przyjmowało chrzest w wieku od pierwszego do siódmego roku życia. Natomiast chrzest w wieku powyżej 7 lat przyjęło niespełna 1% ochrzczonych. Do I Komunii św. przystąpiło ponad 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło niespełna 300 tys. osób, o 3,5% więcej niż w roku 2017. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom.

Wskaźnik dominicantes w 2018 r. wyniósł 38,2%, zaś communicantes 17,3%. Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (71,3%), rzeszowskiej (64,3%) oraz przemyskiej (60,4%). Wskaźnik participantes w 2018 roku wyniósł 8,1%, najwyższe wartości przyjął w diecezji przemyskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej.

W 2018 r. działało blisko 2,9 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu, oraz 28 domów samotnej matki, 10 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 25 telefonów zaufania. Najwięcej poradni rodzinnych działa w diecezji katowickiej, radomskiej oraz koszalińsko- kołobrzeskiej.

Stan sakralnych zabytków nieruchomych, nalężących do parafii w 2018 roku, wynosił ponad 34 tysiące obiektów, z czego blisko została wpisana do rejestru zabytków.

W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 88% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej, rzeszowskiej i przemyskiej – na poziomie 99%. Zgodnie z danymi z 34 diecezji, w 1949 placówkach edukacyjnych prowadzone są lekcję etyki, na które uczęszcza 1% uczniów.

 

Dodaj komentarz