Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Statystyki Kościoła katolickiego 2019

Statystyki Kościoła katolickiego 2019

W dniu dzisiejszym (czwartek 10.12.2020 r.), podczas konferencji online zorganizowanej przez ISKK i Konferencję Episkopatu Polski, zaprezentowano badania religijności zawarte w “Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce”. Dane dotyczą roku 2019, a więc z okresu przed restrykcjami sanitarnymi nałożonymi na Kościół w roku 2020.

Rodzina przyszłości

Rodzina przyszłości

Nigdy jeszcze tempo i skala postępu technologicznego nie były tak piorunujące. Widać to na prostym przykładzie: potrzeba było kilku dekad, by gospodarstwa domowe zaczęły powszechnie używać lodówki czy telewizora, i tylko dekady, by upowszechnił się internet. Smartfony weszły do powszechnego użytku w ciągu kilku lat od pojawienia się na rynku. Od dekady błyskawicznie rozwijają się również technologie pozwalające na gromadzenie, analizę i wykorzystywanie danych, które wytwarzamy jako konsumenci cyfrowych produktów i usług: sztuczna inteligencja wykorzystująca uczenie maszynowe, Internet Rzeczy oparty na inteligentnych sensorach wbudowanych w urządzenia (a nawet ubrania) oraz wydajne usługi chmurowe. Te nowe technologie przenikają niemal wszystkie obszary naszego życia.

Film o DPS i szkole w Ścinawce Dolnej

Film o DPS i szkole w Ścinawce Dolnej

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego w reżyserii Tomasza Domańskiego, prezentującego historię i działalność naszego domu zakonnego w Ścinawce Dolnej, który prowadzi dom pomocy społecznej oraz szkołę specjalną dla niepełnosprawnych dzieci i osób starszych. Film jest częścią obszernej dokumentalnej trylogii opisującej w formie filmowej nasze zakonne zgromadzenie. Premiera filmu miała miejsce we wrześniu 2020 roku w Podkowie Leśnej.

Eugenika i ataki na miejsca kultu – co robić?

Eugenika i ataki na miejsca kultu – co robić?

Kto z nas powinien żyć i dlaczego? Jakie społeczeństwo powinniśmy sobie wyhodować? Czym jest eugenika i kim są ludzie, którzy nią się zajmują? Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej doszło do znacznej eskalacji napięć społecznych. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Instytut Ordo Iuris podjął zdecydowane działania polegające na zapewnieniu wsparcia prawnego wszystkim tym, którzy postanowili zaangażować się w obronę Kościołów w całej Polsce.

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W związku z licznymi przekłamaniami co do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej oraz obowiązujących przepisów prawa, Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowało analizę prawną, w której prostuje nieścisłe i fałszywe informacje na temat skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także specyfiki wad letalnych, wokół których toczy się ożywiona debata społeczna i medialna.

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% z niczego

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% z niczego

Rozpowszechniony na globalną skalę system kreacji pustego pieniądza, nie znajdującego pokrycia w realnej gospodarce jest największym, zalegalizowanym oszustwem dzisiejszych czasów. Oparty jest zakazanej w Biblii lichwie oraz na nieuzasadnionych, siejących spustoszenie w gospodarce i budżetach domowych przywilejach przyznanych wyłącznie prywatnym bankierom. Aż 97% pieniądza będącego w obiegu nie znajduje pokrycia w wartości realnych dóbr. Pieniądz przestał pełnić swoją podstawową funkcję miernika wartości użytkowej realnych dóbr gospodarczych, sam stając się towarem oraz przedmiotem spekulacji na tzw. rynkach finansowych, generujących nieuczciwe zyski.

Nowa tyrania u bram

Nowa tyrania u bram

Kościół katolicki jest jedyną strukturą, która może powstrzymać ryzyko nowej tyranii. Wiara katolicka opiera się na naturalnych więziach społecznych, na związkach takich jak małżeństwo, rodzina, parafia (społeczność lokalna), diecezja, ojczyzna i Kościół powszechny. Wszystkie te więzi opierają się na relacjach fizycznych. Głęboko niepokoi, że Kościół w czasie pandemii zachęcał do zamykania kościołów i zastępowania fizycznej obecności wiernych podczas celebracji przez ich elektroniczną reprezentację. Kościół katolicki musi ponieść flagę „fizyczną” przeciw „wirtualnej”. Projekt wirtualizacji ludzkiego życia przypomina ideologię transhumanizmu. Ale wzgardzenie tym, co ludzkie, jest świętokradztwem, ponieważ człowieczeństwo zostało przebóstwione przez samego Chrystusa.

Święta Teresa jako wzór osobowy dla dzieci i młodzieży

Święta Teresa jako wzór osobowy dla dzieci i młodzieży

Ludzie młodzi, dopiero kształtujący swój światopogląd są przepełnieni ideałami i pragnieniami opartymi na realizacji swoich marzeń. Ciągle poszukują prawdziwej mądrości, na której mogą oprzeć swoje poglądy, co nie jest łatwe w świecie, w którym podważa się ogólnoludzkie zasady moralne oraz wartości. Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad przykładem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła jako wzoru dla współczesnych dzieci i młodzieży. Poprzedzona zostanie ona omówieniem samej istoty wzoru osobowego wraz z jego elementami oraz ukazaniem znaczenia tegoż wzoru w formacji dzieci i młodzieży.

Lekcje online – wskazówki dla nauczycieli

Lekcje online – wskazówki dla nauczycieli

Przygotowaliśmy szereg wytycznych i wskazówek do skutecznej pracy zdalnej z uczniami – jeśli jesteś nauczycielem, mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże Ci w tym trudnym czasie skuteczniej zaangażować uczniów i podpowie kilka narzędzi, z których warto korzystać. Staraliśmy się, aby używane tutaj narzędzia były bezpłatne, lub powołujemy się na ich darmowe alternatywy. Warto pamiętać o tym,Więcej oLekcje online – wskazówki dla nauczycieli[…]