Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Radość przemijania

Radość przemijania

Życie chrześcijańskie to doświadczenie ciągłego umierania, które prowadzi do zmartwychwstania. Doskonałą nauczycielką wielkanocnej radości i paschalnej nadziei jest dla nas św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która nosiła nieustannie w swoim sercu wiarę w życie wieczne.

Ile zarabiał św. Józef?

Ile zarabiał św. Józef?

W każdej ludzkiej działalności znajdzie się takie działanie, którego nie sposób przeliczyć na płacę, bo są to po prostu akty miłości wyrażane pośród wykonywanych zadań związanych z pracą. Takie małe akty miłości są możliwe w każdym wykonywanym zawodzie.

Modlitwa i zabawa

Modlitwa i zabawa

W sobotę 24 kwietnia 2021 roku toruńska schola miała swoje spotkanie. Dzieci przybyły do domu sióstr, by pomodlić się w kaplicy i ofiarować Bogu swoje uwielbienie dla Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Po wspólnej modlitwie dzieci przemieściły się do sali katechetycznej, by tam uczestniczyć w części warsztatowej spotkania.

Dobre uczynki i wielkanocne dekoracje

Dobre uczynki i wielkanocne dekoracje

Przygotowując się do Wielkanocy każde dziecko ze świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach podjęło, jakąś małą aktywność, która w jego rozumieniu pomoże mu stawać się lepszym dla innych lub w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków. Grupa małych artystek została zaangażowana przez s. Karolinę w przystrojenie świetlicowych okien „kredkowymi witrażami” głoszącymi Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Uda się nam!

Uda się nam!

Jesteśmy placówką opiekuńczo – wychowawczą działającą na terenie powiatu białostockiego. Przyjmujemy między innymi dzieci z interwencji policyjnych. Tu znajdują bezpieczny dom, pomoc oraz przestrzeń do przeżycia rodzinnego kryzysu. Ze względu na obowiązujące przepisy stanęliśmy wobec konieczności dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszym zadaniem było do istniejącego budynku dobudować klatkę schodową z windą.

Pogoda duszy

Pogoda duszy

Biskup Adolf Piotr Szelążek zachęca, by przestrzeń duchowej pogody budować w swoim sercu codziennie, każdego dnia. Nie wystarczy jednorazowy akt zawierzenia Bogu swoich spraw, ale konieczne jest trwanie w postawie całkowitego zaufania Ojcu. Każdy człowiek dźwiga jakiś ciężar, ponosi straty, doświadcza choroby lub zmaga się z trudnościami. Wszystkie niedogodności życia będzie nam lżej znosić, gdy zachowamy w sercu pokój i pogodę ducha.

Dzień Dziecka w Oruro

Dzień Dziecka w Oruro

12 kwietnia obchodziliśmy w Boliwii Dzień Dziecka. Udało nam się zaprosić do Centrum Pastoralnego klauna, który przygotował przedstawienie. Wszystkie dzieci ucieszyły się z tej wizyty. Przy pomocy ofiarodawców udało się nam przygotować tego dnia małe paczki ze słodyczami.

Misyjna korespondencja

Misyjna korespondencja

Siostry misjonarki z Boliwii oraz Referentka misyjna s. Agnieszka Jaworska CST przesłały podziękowania dla dzieci z Torunia, które licznie wzięły udział w akcji pisania listów do Boliwii. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną relacją na temat Centrum Pastoralnego w Oruro, dziecięcej korespondencji misyjnej i podziękowań przekazanych w formie ciekawych filmików oraz oficjalnych listów.

Niedziela Miłosierdzia

Niedziela Miłosierdzia

Święto Miłosierdzia Bożego ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosiernej miłości, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza grzeszników zniewolonych złem. Niedziela Miłosierdzia kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, co wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia.

Droga Krzyżowa zawierzenia

Droga Krzyżowa zawierzenia

Panie Jezu, pragnę iść za Tobą drogą krzyżową. Towarzyszyć mi będzie Twój Sługa biskup Adolf Piotr Szelążek. Chcę uczyć się od niego postawy całkowitego zawierzenia swoich spraw Tobie, który jesteś Miłością Miłosierną. Niech Twoja łaska i światło towarzyszą mi i umocnią moją wiarę.