Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Uwiecznione wspomnienia

Uwiecznione wspomnienia

Czas letniego wypoczynku i urlopów dla wielu osób przeminął wraz z wakacjami. Powróciliśmy do codziennych zajęć i obowiązków. Życie płynie dalej, a my tworzymy nową historię przez nasze czyny i wybory. Choć żyjemy teraźniejszością, chętnie wracamy do tego, co było. Zbieramy różne przedmioty, magnesy na lodówkę, bibeloty i pocztówki. Niektórzy piszą pamiętniki. Jednak niezmiernie ważnymi  i cennymi pamiątkami są fotografie.

Zatroskany o świętość kapłanów

Zatroskany o świętość kapłanów

Biskup Szelążek, jako Ordynariusz diecezji łuckiej, troszczył się o dobro i potrzeby duchowe nie tylko powierzonych mu diecezjan, ale wspierał również swoich współpracowników. Był przekonany, że odnowa Kościoła i pogłębienie życia religijnego społeczeństwa mogą się dokonać tylko przez odrodzenie duchowieństwa, które pełni posługę służebną wobec ludu. Warto modlić się za duchowieństwo przez wstawiennictwo Sługi Bożego Adolfa Piotra.

Stanisław Kostka – patron młodzieży

Stanisław Kostka – patron młodzieży

Dnia 18 września wspominamy w kościele katolickim św. Stanisława Kostkę, który w XVIII wieku był najbardziej znanym i czczonym na świecie polskim świętym. Papież św. Jan XXIII uznał go za szczególnego patrona młodzieży polskiej, a papież Klemens X ogłosił go szczególnym patronem Polski.

X Tydzień Wychowania – Budujmy więzi

X Tydzień Wychowania – Budujmy więzi

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich.  Jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci. Skorzystajmy z pomocy przygotowanych dla nas na ten czas i pamiętajmy szczególnie w tym tygodniu podczas modlitwy o dzieciach i młodzieży w naszej Ojczyźnie oraz tych, którzy są odpowiedzialni za ich wychowanie.

Referat misyjny

Referat misyjny

W większości zgromadzeń zakonnych istnieją referaty misyjne, które wspierają duchowo i materialnie misje, animują różnorodne misyjne inicjatywy oraz współpracują i podtrzymują relacje z dobroczyńcami. Obecnie nową referentką misyjną w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została mianowana s. Agnieszka Jaworska. Zapraszamy do lektury listu przygotowanego przez siostrę.

Modlitwa o świętość kapłanów

Modlitwa o świętość kapłanów

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ustanowiony przez świętego Jana Pawła II w 1995 roku. W diecezjach duchowni razem ze swoimi biskupami spotykają się w tym czasie na wspólnych adoracjach i konferencjach. Dzień ten ma także uświadomić wszystkim wiernym ich odpowiedzialność za jakość powołań kapłańskich oraz zachęcić do modlitwy za pasterzy Kościoła.

Terezjańska katecheza

Terezjańska katecheza

Siostra Krystyna Nowakowska przygotowała cykl zdalnych katechez dla najmłodszych uczniów. Pragniemy zaprezentować wybrane z nich, by stały się pomocą i inspiracją dla innych – rodziców, wychowawców oraz nauczycieli religii. Warto zobaczyć i posłuchać! 

Terezjanki z misją – głód i zmęczenie

Terezjanki z misją – głód i zmęczenie

Siostra Joanna Olszewska i Elżbieta Puchalska oraz świecka misjonarka Katarzyna Cząba pozdrawiają z dalekiej Boliwii, gdzie rozpoczęła się pora zimowa, a temperatura w nocy spada poniżej zera. Centrum pastoralne nadal jest zamknięte, a więc siostry nie mogą pracować z dziećmi. Nasze misjonarki pomagają inaczej – wspierają najuboższych podczas walki z korona-wirusem.

Najświętsze Ciało i Krew Pana

Najświętsze Ciało i Krew Pana

Obecnie trwa oktawa Bożego Ciała. Ożywiajmy w tym szczególnym czasie naszą miłość do Jezusa obecnego w Chlebie i Winie. Niech pomogą nam w tym teksty wypowiedziane ustami świętych, którzy całym sercem umiłowali Boga żywego i prawdziwego ukrytego pod postaciami eucharystycznymi.

Miłość Miłosierna Boga

Miłość Miłosierna Boga

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zrozumiała, że miłość Boga jest nierozpoznana w świecie i przez wielu ludzi odrzucana. Postanawia oddać się na ofiarę całopalną Miłości Miłosiernej Dobrego Boga, po to, by kochać Jezusa bezgranicznie i całkowicie. Chciała, by Jezus przelewał na jej małą duszę cała miłość, której inni nie chcą.