Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Plecaki z przesłaniem od św. Teresy z Lisieux

Plecaki z przesłaniem od św. Teresy z Lisieux

Duchowe wskazówki św. Teresy od Dzieciątka Jezus są bogactwem w kształtowaniu terezjańskiej duchowości oraz zdążaniu w wyznaczonym celu. Można je propagować na różne sposoby. Jednym z nich, jakiś czas temu był nadruk na torbie z cytatem słów św. Teresy z Lisieux. Terezjańskie torby rozeszły się w szybkim tempie. Stąd też pojawiła się nowa inicjatywa.

Jestem by służyć. Wolontariat w szpitalu

Jestem by służyć. Wolontariat w szpitalu

Moja posługa w Szpitalu Bródnowskim, była czasem bogatym w doświadczenia. Dokonało się wiele dobra. Jednak sama pandemia postawiła wszystkich pracujących w szpitalu w trudnej sytuacji, wolontariat stał się czasem bliskości z cierpieniem i śmiercią. Każde dobro wróciło do mnie ze wzmożoną siłą, za co jestem wdzięczna Dobremu Bogu i tym wszystkim, których tam spotkałam.

Moje życie jest darem Boga

Moje życie jest darem Boga

Dziś, wokół nas tak wiele dyskusji, manifestacji, egoistycznych propozycji i rozwiązań w temacie aborcji. Temat „życia” zawsze budzi emocje u tych, którzy żyją i mają prawo głosu. Gorzej jest z tymi, którzy w łonie matki głosu nie mają i nie mogą uzewnętrznić swoich emocji. Światowe szpitale i kliniki znają wiele cichych zabiegów aborcyjnych z niemym krzykiem nienarodzonego dziecka.

I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

Rozpoczynamy Adwent, nowy Rok Liturgiczny, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy pobłogosławieni Słowem Bożym, które zawsze jest żywe. Ewangelia pierwszej Niedzieli Adwentu kilkakrotnie zaprasza nas do czuwania, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Czuwajmy, abyśmy nie przespali swego życia, które ma nas przygotować na stanięcie twarzą w twarz z Bogiem.

Tęsknota za wiecznością

Tęsknota za wiecznością

Święci, przeżywając swoją pielgrzymkę doczesności, w łączności z Bogiem, odzwierciedlali w sobie nieustanne pragnienie spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Ta tęsknota miała charakterystyczne rysy w postawie modlitwy, przyjmowanych sakramentach, wierności łasce, doskonałym wypełnieniu prawa czy miłości bliźniego aż do szaleństwa. Przeświadczenie o powołaniu do wieczności nie pozwoliła im zatrzymać się na ułudach doczesnego życia, ale patrzeć z tęsknotą i ufnością za prawdziwym życiem, które rozpocznie się w wieczności.

List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

W październiku 2020 r., podczas trwania tygodnia misyjnego Siostry katechetki przeprowadziły w polskich szkołach akcje pt.: „Napisz list do Misjonarza”. Na korytarzu szkolnym zawisły gazetki tematyczne, informujące o pracy Misjonarzy, a bezpośrednio na lekcji religii uczniowie z opowiadań katechety dowiadywali się o życiu, pracy i działalności misjonarzy oraz o tym czego oni najbardziej od nas potrzebują.

Budowanie wspólnot

Budowanie wspólnot

W zalewie neopogaństwa, laicyzacji – osłabienia i odejścia od wiary wielu ludzi ochrzczonych, szerzącej się agresywnie ideologii LGBT i innych zagrożeń dla naszej wiary, nagląca staje się potrzeba budowania silnych wspólnot wiernych świeckich. Obecnie w dobie pandemii jeszcze bardzie spadła ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Łatwo zaobserwować, że w kościele są przede wszystkim członkowie różnych wspólnot religijnych, liczba pozostałych wiernych nieustannie maleje.

Spotkanie misyjne w Ostródzie

Spotkanie misyjne w Ostródzie

W niedzielę 18 października, w całym Kościele obchodzony był Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczął również  Tydzień Misyjny. Korzystając z obecności w naszym domu misjonarki z Boliwii siostry Elżbiety Puchalskiej, która przebywa w Polsce na wypoczynku, wspólnota sióstr w Ostródzie zorganizowała w gronie bliskich osób spotkanie misyjne.