Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

XIV Niedziela zwykła

XIV Niedziela zwykła

Każdy z nas potrzebuje czasu aby odpocząć, odreagować różne napięcia i stresy. Potrzebujemy również czasu aby poczynić refleksję nad sobą, nad życiem, aby móc postawić również ważne egzystencjalne pytania: Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mego życia?

XIII Niedziela zwykła

XIII Niedziela zwykła

Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje wymagające wskazania: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien…”. Nie chodzi tu o wyzbycie się miłości do rodziny, ale Jezus przypomina, że kto jest przywiązany do swojego życia, i tylko tego co ziemskie, nie będzie wstanie zaakceptować prawdy Ewangelii.

Cywilizacja łacińska – geneza, wartość, zagłada

Cywilizacja łacińska – geneza, wartość, zagłada

Według Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska opiera się na na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. Jako jedyna łączy wszechstronny rozwój kategorii prawdy, rozumiany jako metodyczne dochodzenie do poznania obiektywnej prawdy z kategorią dobra, opartej na podporządkowaniu życia społecznego etyce, będącej zbiorem norm postępowania przyjętym przez społeczeństwo. Dzięki temu cywilizacja łacińska mogła jako jedyna z obecnie istniejących cywilizacji stać się personalistyczną w przeciwieństwie do pozostałych cywilizacji, będących cywilizacjami gromadnościowymi. Cywilizacja łacińska wytworzyła pojęcie państwa, etyki i prawdy. Prawo jest tworzone na podstawie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego, dzięki czemu możliwy jest rozwój moralności.

XII Niedziela zwykła

XII Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa kieruje nasze serca na przeżywanie relacji z Jezusem w kontekście wierności Jego Słowu i odwadze opowiadania się za Nim w konkretnych sytuacjach życia. Jezus zapewnia uczniów: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”.

Siostry Terezjanki w Podkowie Leśnej

Siostry Terezjanki w Podkowie Leśnej

Od pierwszych dni swojego zamieszkania w Podkowie Leśnej, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z troską i zaangażowaniem włączają się w życie lokalnej podkowiańskiej społeczności, odpowiadając na jej rozmaite potrzeby. Nie szczędzą sił, aby nieść pomoc potrzebującym w sprawach codziennego życia, a przede wszystkim troszcząc się o dobre wychowanie dzieci i młodzieżyWięcej oSiostry Terezjanki w Podkowie Leśnej[…]

XI Niedziela zwykła

XI Niedziela zwykła

Niedzielą Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy w Kościele nowy Okres Liturgiczny – zwykły. Jest to czas kiedy głębiej poznajemy życie Jezusa, jego działalność, głównie poprzez Liturgię Słowa.

Teresa przyjaciółka na zawsze

Teresa przyjaciółka na zawsze

Książka Ingeborga Oberedera: “Teresa przyjaciółka na zawsze” to propozycja dla najmłodszych w poznaniu i pokochaniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Słuchowisko przygotowane przez siostrę Bogumiłę Ptasińską, zostało wzbogacone komentarzami, które pozwolą najmłodszym słuchaczom lepiej poznać historię życia świętej Teresy z Lisieux.

Być jak dziecko przed Bogiem

Być jak dziecko przed Bogiem

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus doskonale zrozumiała, czym powinna się charakteryzować jej postawa wobec Boga. Zrozumiała, że głębokie życie duchowe wymaga postawy dziecięcej, a od dzieci trzeba się uczyć prostoty w relacji z Bogiem, a  nie infantylizmu.

Źródło zjednoczenia serc

Źródło zjednoczenia serc

Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jesteśmy wezwani, abyśmy wynagradzali – poprzez modlitwę i Komunię św. Sercu Pana Jezusa zranionemu grzechami, niewdzięcznością i oziębłością religijną ludzi. Litanią do Serca Pana Jezusa śpiewaną w sposób szczególny w miesiącu czerwcu uwielbiamy serce Jezusa, które jest źródłem zjednoczenia serc wszystkich.