Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Każdy, kto poznaje postać Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka natrafia bardzo szybko na jego duchowy związek z karmelitanką bosą z Lisieux – św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Trudno nam dzisiaj naświetlić genezę i początki bliskich relacji biskupa ze świętą. Wiemy, że biskup uczestniczył w beatyfikacji i kanonizacji Teresy od Dzieciątka Jezu w Rzymie.

Maryja Matką Kościoła

Maryja Matką Kościoła

Historia nadania Maryi tytułu Matka Kościoła jest bardzo ciekawa – szczególnie dla nas Polaków. Przekonanie, że Maryja jest duchowo Matką Kościoła istniało w tradycji Kościoła od czasów apostolskich. Od strony teologicznej tytuł ten wywodzi się z Pisma Świętego.

V Niedziela Wielkanocy (B)

V Niedziela Wielkanocy (B)

Piąta Niedziela Wielkanocy przywołuje nam niezwykły obraz wspólnoty Kościoła, wspólnoty do której przyłączył się św. Paweł. Ten, który z prześladowcy stał się wyznawcą i ewangelizatorem i razem ze wspólnotą chrześcijan głosi Zmartwychwstałego.

Paschalna radość

Paschalna radość

Terezjański kwietniowy Newsletter obfituje w wiele ciekawych wydarzeń, które dokonały się w życiu naszej Rodziny zakonnej, jak również w życiu Kościoła powszechnego. Trwamy w okresie Wielkanocnej radości ze zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią. Dzięki Zmartwychwstałemu możemy doświadczać w życiu nieustannej paschalnej radości.

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Modlitwa i kontemplacja są znakiem wyróżniającym Karmel spośród innych zakonów. To dwa skrzydła, które przypominają o bliskości i zażyłości z Bogiem, a posługując się ulubionym stwierdzeniem św. Teresy z Avila, to uprzywilejowana przestrzeń do przyjacielskiego obcowania z Panem.

Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza

Czwarta Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Czas, by w sposób szczególny prosić Dobrego Boga, aby wlewał w serca dziewcząt i chłopców łaskę zaproszenia do pójścia, by głosić Ewangelię w różnych zakątkach świata i przestrzeniach życia.

XIII Tydzień Biblijny

XIII Tydzień Biblijny

W Kościele katolickim w Polsce Tydzień Biblijny przypada w III Niedzielę wielkanocną. Został zapoczątkowany w 2009 r. z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Tydzień Biblijny jest okazją do pogłębionej refleksji nad Biblią i Słowem Bożym, które staje się pokarmem każdego wierzącego.

Biskup łucki

Biskup łucki

Biskup Adolf Piotr Szelążek odegrał znaczącą rolę w dziejach Kościoła oraz w historii narodu. Kierując się wysoką miarą życia chrześcijańskiego pozostawił przykład patriotyzmu, umiłowania Kościoła i całkowitego zawierzenia Bożej Opatrzności. Niniejszy fragment monografii opracowanej przez dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego pt. „Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)”, przedstawia drugą jego część: „Biskup łucki”.