Człowiek wiary i zawierzenia

W czasie zmagania się z pandemią jesteśmy szczególnie zaproszeni do naśladowania Sługi Bożego Biskupa Szelążka w jego postawie całkowitego zawierzenia Bogu oraz do modlitwy przez jego wstawiennictwo.

Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek był człowiekiem głębokiej wiary. Swoją postawą dawał autentyczne świadectwo przynależności do Jezusa Chrystusa. Poprzez wierną modlitwę, a także nieustanne trwanie w obecności Bożej Sługa Boży biskup Adolf Piotr promieniował na innych swoim wewnętrznym skupieniem, prowokując do kontemplacji tajemnic Bożych. W rękopisie jego kazania możemy przeczytać:

„Cierpienie ratuje nas od największych niebezpieczeństw duchowych. Łaska Ducha Świętego nie tylko daje zrozumienie, ale i odwagę do ich zniesienia.”

Postawa głębokiej wiary widoczna była u Ordynariusza diecezji łuckiej szczególnie w sposobie przyjmowania cierpienia. Biskup Szelążek cierpiał duchowo i fizycznie, ale  znosił to doświadczenie z ogromną cierpliwością. W liście do Matki Bernardy Nakonowskiej,  przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, napisał:

„Pan Bóg przyjdzie z pomocą! Deus providebit. Trzeba mieć wielką ufność w Opatrzność Bożą.”

Biskup Adolf Piotr Szelążek był człowiekiem zawierzenia, który nawet w momencie ogromnego cierpienia i bólu normalnie prowadzącego do rozpaczy, wierzy, że jest kochany przez Boga i nie traci nadziei na przyszłość. W rękopisie jego kazania znajdziemy słowa pełne zaufanie:

„W tej właśnie bolesnej chwili, gdyśmy sądzili, że Bóg jest bardzo, bardzo daleko od nas, On stał u drzwi serca naszego.”

W obliczu niebezpieczeństw i prześladowania Biskup Szelążek zachował ufność względem Opatrzności Bożej. Sam doświadczając wygnania i cierpienia potrafił podtrzymać innych w nadziei, wprowadzając w nadprzyrodzoną perspektywę całkowitego zawierzenia Zbawicielowi.  W jednym ze swoich listów napisał:

„Nie martw się niczym. Wszystko będzie dobrze. Wszystko dzieje się według planu Bożego. On potrafi wyprowadzić dobro ze złego. Zachowajmy pogodę ducha.”

Łączmy się duchowo we wspólnej modlitwie. Prośmy, by świętobliwy i pobożny Biskup Adolf Piotr, chronił nas przed śmiercionośnym wirusem, umacniał zarażonych w ich cierpieniu oraz pomógł konającym na drodze do wieczności.

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego
Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa,
mądrością w służbie Kościołowi,
dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy wsparci jego przykładem
stale wzrastali w wierze
oraz w miłości Boga i bliźniego.
Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask,
o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy.
Amen.

 

s. Bogumiła Urszula Ptasińska CST

 

Dodaj komentarz