Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

XIV Niedziela zwykła

XIV Niedziela zwykła

Każdy z nas potrzebuje czasu aby odpocząć, odreagować różne napięcia i stresy. Potrzebujemy również czasu aby poczynić refleksję nad sobą, nad życiem, aby móc postawić również ważne egzystencjalne pytania: Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mego życia?

XIII Niedziela zwykła

XIII Niedziela zwykła

Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje wymagające wskazania: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien…”. Nie chodzi tu o wyzbycie się miłości do rodziny, ale Jezus przypomina, że kto jest przywiązany do swojego życia, i tylko tego co ziemskie, nie będzie wstanie zaakceptować prawdy Ewangelii.

Cywilizacja łacińska – geneza, wartość, zagłada

Cywilizacja łacińska – geneza, wartość, zagłada

Według Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska opiera się na na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. Jako jedyna łączy wszechstronny rozwój kategorii prawdy, rozumiany jako metodyczne dochodzenie do poznania obiektywnej prawdy z kategorią dobra, opartej na podporządkowaniu życia społecznego etyce, będącej zbiorem norm postępowania przyjętym przez społeczeństwo. Dzięki temu cywilizacja łacińska mogła jako jedyna z obecnie istniejących cywilizacji stać się personalistyczną w przeciwieństwie do pozostałych cywilizacji, będących cywilizacjami gromadnościowymi. Cywilizacja łacińska wytworzyła pojęcie państwa, etyki i prawdy. Prawo jest tworzone na podstawie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego, dzięki czemu możliwy jest rozwój moralności.

XII Niedziela zwykła

XII Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa kieruje nasze serca na przeżywanie relacji z Jezusem w kontekście wierności Jego Słowu i odwadze opowiadania się za Nim w konkretnych sytuacjach życia. Jezus zapewnia uczniów: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”.

Siostry Terezjanki w Podkowie Leśnej

Siostry Terezjanki w Podkowie Leśnej

Od pierwszych dni swojego zamieszkania w Podkowie Leśnej, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z troską i zaangażowaniem włączają się w życie lokalnej podkowiańskiej społeczności, odpowiadając na jej rozmaite potrzeby. Nie szczędzą sił, aby nieść pomoc potrzebującym w sprawach codziennego życia, a przede wszystkim troszcząc się o dobre wychowanie dzieci i młodzieżyWięcej oSiostry Terezjanki w Podkowie Leśnej[…]

Modlitwa o świętość kapłanów

Modlitwa o świętość kapłanów

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ustanowiony przez świętego Jana Pawła II w 1995 roku. W diecezjach duchowni razem ze swoimi biskupami spotykają się w tym czasie na wspólnych adoracjach i konferencjach. Dzień ten ma także uświadomić wszystkim wiernym ich odpowiedzialność za jakość powołań kapłańskich oraz zachęcić do modlitwy za pasterzy Kościoła.

Zapisz się do naszego biuletynu! Otrzymuj bieżące informacje o życiu sióstr Terezjanek oraz aktualności z życia wspólnoty Kościoła Katolickiego.

Nasz biuletyn ukazuje się raz w miesiącu oraz w miarę potrzeby. Twoich danych nikomu nie udostępniamy. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji i samodzielnie się wypisać.