Budowa klatki schodowej z windą

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, która łączy zadania dwóch typów placówek – interwencyjny i socjalizacyjny. Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą główną w Podkowie Leśnej. Wychowankami „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 roku życia, skierowane na podstawie postanowienia sądu przez PCPR w Białymstoku. W wyjątkowych przypadkach, tak by nie rozdzielać rodzeństw, przyjmowani są również chłopcy oraz dzieci młodsze. Nasze Pogotowie dostępne jest dla dzieci i młodzieży niezależnie od ich wyznania.

Kierując się dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności i praw, placówka podejmuje działania dążące ku wspieraniu jego pełnego rozwoju, motywacji oraz budowania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
  • Zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.
  • Realizację indywidualnego planu pomocy dziecku, uwzględniającego w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne dziecka oraz jego sytuację rodzinną.
  • Przygotowanie dzieci, kończących 18 lat, do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
  • Współpracę z rodziną, jeżeli jest to możliwe, umożliwiając dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z bliskimi.
  • Dbając o rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka poprzez pomoc i motywowanie do nauki szkolnej oraz inne aktywności po za szkolne.
  • Objęcie dziecka działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi.

Obecnie w Pogotowiu trwają prace wykończeniowe przy budowie nowej klatki schodowej. Potrzeba jest jednak jeszcze winda, na którą siostry zbierają środki finansowe. Można wspomóc siostry Terezjanki pracujące w Pogotowiu Opiekuńczym wpłacając darowiznę. Za wszelkie dary dziękujemy!

Konto Bankowe Pogotowia Opiekuńczego
BNP PARIBAS
91 1600 1462 1882 7566 4000 0002

Dodaj komentarz