Budowa klatki schodowej z windą

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, która łączy zadania dwóch typów placówek – interwencyjny i socjalizacyjny. Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą główną w Podkowie Leśnej. Wychowankami „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 roku życia, skierowane na podstawie postanowienia sądu przez PCPR w Białymstoku. W wyjątkowych przypadkach, tak by nie rozdzielać rodzeństw, przyjmowani są również chłopcy oraz dzieci młodsze. Nasze Pogotowie dostępne jest dla dzieci i młodzieży niezależnie od ich wyznania.

Kierując się dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności i praw, placówka podejmuje działania dążące ku wspieraniu jego pełnego rozwoju, motywacji oraz budowania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
  • Zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.
  • Realizację indywidualnego planu pomocy dziecku, uwzględniającego w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne dziecka oraz jego sytuację rodzinną.
  • Przygotowanie dzieci, kończących 18 lat, do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
  • Współpracę z rodziną, jeżeli jest to możliwe, umożliwiając dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z bliskimi.
  • Dbając o rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka poprzez pomoc i motywowanie do nauki szkolnej oraz inne aktywności po za szkolne.
  • Objęcie dziecka działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi.

Obecnie w Pogotowiu trwają prace wykończeniowe przy budowie nowej klatki schodowej. Potrzeba jest jednak jeszcze winda, na którą siostry zbierają środki finansowe. Można wspomóc siostry Terezjanki pracujące w Pogotowiu Opiekuńczym wpłacając darowiznę. Za wszelkie dary dziękujemy!

Konto Bankowe Pogotowia Opiekuńczego
BNP PARIBAS
91 1600 1462 1882 7566 4000 0002

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *