Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Każdy, kto poznaje postać Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka natrafia bardzo szybko na jego duchowy związek z karmelitanką bosą z Lisieux – św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Trudno nam dzisiaj naświetlić genezę i początki bliskich relacji biskupa ze świętą. Wiemy, że biskup uczestniczył w beatyfikacji i kanonizacji Teresy od Dzieciątka Jezu w Rzymie.

Pogoda duszy

Pogoda duszy

Biskup Adolf Piotr Szelążek zachęca, by przestrzeń duchowej pogody budować w swoim sercu codziennie, każdego dnia. Nie wystarczy jednorazowy akt zawierzenia Bogu swoich spraw, ale konieczne jest trwanie w postawie całkowitego zaufania Ojcu. Każdy człowiek dźwiga jakiś ciężar, ponosi straty, doświadcza choroby lub zmaga się z trudnościami. Wszystkie niedogodności życia będzie nam lżej znosić, gdy zachowamy w sercu pokój i pogodę ducha.

Biskup łucki

Biskup łucki

Biskup Adolf Piotr Szelążek odegrał znaczącą rolę w dziejach Kościoła oraz w historii narodu. Kierując się wysoką miarą życia chrześcijańskiego pozostawił przykład patriotyzmu, umiłowania Kościoła i całkowitego zawierzenia Bożej Opatrzności. Niniejszy fragment monografii opracowanej przez dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego pt. „Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)”, przedstawia drugą jego część: „Biskup łucki”.

Droga Krzyżowa zawierzenia

Droga Krzyżowa zawierzenia

Panie Jezu, pragnę iść za Tobą drogą krzyżową. Towarzyszyć mi będzie Twój Sługa biskup Adolf Piotr Szelążek. Chcę uczyć się od niego postawy całkowitego zawierzenia swoich spraw Tobie, który jesteś Miłością Miłosierną. Niech Twoja łaska i światło towarzyszą mi i umocnią moją wiarę.

Prace nad Positio Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka

Prace nad Positio Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu i Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus od prawie 5 lat jest w fazie rzymskiej. Od dnia 27 października 2016 r., akta procesu beatyfikacyjnego, zebrane na etapie diecezjalnym, zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie i prowadzona jest dalsza procedura postępowania na drodze do beatyfikacji naszego kandydata na ołtarze.

Duchowe wskazówki biskupa Szelążka

Duchowe wskazówki biskupa Szelążka

Wielki Post to szczególny czas w liturgii Kościoła oraz w naszym życiu, ponieważ wzywa nas do nawrócenia i przemiany serca. Podczas naszego nawracania się potrzebujemy przewodnika, który pomoże nam wybrać odpowiednią ścieżkę. W panelu Genial.ly umieszczone będą duchowe wskazówki zainspirowane nauczaniem Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

Zatroskany o swoich kapłanów

Zatroskany o swoich kapłanów

W tym roku przypada już 71. rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Biskupa diecezji łuckiej na Wołyniu, który ostatnie lata swojego życia spędził na wygnaniu, mieszkając w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski, zmarł 9 II 1950 r. Przywołując każdego roku garść informacji o biskupie, tym razem chcę się zatrzymać na jego trosce o kapłanów diecezji łuckiej.

Wytrwała modlitwa

Wytrwała modlitwa

Ewangeliczna nauka Jezusa o modlitwie pobudza Siostry Terezjanki oraz inne osoby przekonane o heroiczności cnót Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka do wytrwałej i nieustannej modlitwy o rychłą beatyfikację świętobliwego biskupa diecezji łuckiej na Wołyniu.

Ordynariusz diecezji łuckiej

Ordynariusz diecezji łuckiej

W dniu 14 grudnia 1925 roku, z polecenia Stolicy Apostolskiej, ks. biskup Adolf Piotr Szelążek objął diecezję łucką na Wołyniu. Z twórczą odwagą, a jednocześnie z nadprzyrodzoną roztropnością Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek kierował  sprawami Kościoła na Wołyniu. Wobec powierzonych mu osób starał się być bardziej ojcem niż rządcą. W niełatwym czasie posługi w diecezji okazał się autentycznym świadkiem czynnej, bezwarunkowej miłości.