Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Idea odnowy Kościoła

Idea odnowy Kościoła

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek dał nam przykład i konkretne wskazania, co możemy zrobić, by wspólnie wznosić duchową świątynię Kościoła, którym jesteśmy. Jego słowa są wciąż aktualne. Warto wziąć sobie do serca jego wskazania i w zależności od realizowanego powołania, spróbować wcielać w życie zamysł, któremu poświęcił życie Ordynariusz diecezji łuckiej na Wołyniu.

Uwiecznione wspomnienia

Uwiecznione wspomnienia

Czas letniego wypoczynku i urlopów dla wielu osób przeminął wraz z wakacjami. Powróciliśmy do codziennych zajęć i obowiązków. Życie płynie dalej, a my tworzymy nową historię przez nasze czyny i wybory. Choć żyjemy teraźniejszością, chętnie wracamy do tego, co było. Zbieramy różne przedmioty, magnesy na lodówkę, bibeloty i pocztówki. Niektórzy piszą pamiętniki. Jednak niezmiernie ważnymi  i cennymi pamiątkami są fotografie.

Zatroskany o świętość kapłanów

Zatroskany o świętość kapłanów

Biskup Szelążek, jako Ordynariusz diecezji łuckiej, troszczył się o dobro i potrzeby duchowe nie tylko powierzonych mu diecezjan, ale wspierał również swoich współpracowników. Był przekonany, że odnowa Kościoła i pogłębienie życia religijnego społeczeństwa mogą się dokonać tylko przez odrodzenie duchowieństwa, które pełni posługę służebną wobec ludu. Warto modlić się za duchowieństwo przez wstawiennictwo Sługi Bożego Adolfa Piotra.

Harcerze i harcerki ze Zdołbunowa

Harcerze i harcerki ze Zdołbunowa

Obecnie w Zdołbunowie wraz z najmłodszymi zuchami jest ponad 70 członków ruchu harcerskiego. Chłopcy na patrona wybrali Adolfa Piotra Szelążka, ostatniego biskupa łuckiego. Kiedy zaś utworzono 29. drużynę harcerek, dziewczyny wybrały na swoją patronkę Teresę od Dzieciątka Jezus – ulubioną świętą Adolfa Piotra Szelążka.

Msza święta o łaskę beatyfikacji

Msza święta o łaskę beatyfikacji

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus codziennie modli się, prosząc Miłosiernego Boga, by biskup Adolf Piotr Szelążek została włączony w poczet błogosławionych. Wielką radość sprawia fakt, że wielu kapłanów oraz osoby prywatne  w Polsce i na Ukrainie, włącza się w modlitwę o beatyfikację świętobliwego biskupa Szelążka.

Majowe inspiracje

Majowe inspiracje

Majowe inspiracje o zbiór myśli Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka dotyczące Najświętszej Maryi Panny. Zaczerpnięte zostały z rękopisów Sługi Bożego znajdujących się w archiwum sióstr Terezjanek. Mamy nadzieję, że staną się motywacją do wzrastania w pobożności maryjnej.

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskup Adolf Piotr Szelążek propagował różnorodne formy pobożności maryjnej. Dawał wielokrotnie osobisty przykład wielkiej miłości do Matki Bożej oraz synowskiego przywiązania do Najświętszej Dziewicy. Często widziano Sługę Bożego biskupa Szelążka z różańcem w ręku. Modlił się do Najświętszej Maryi Panny nieustannie, także w godzinie śmierci. W ogrodzie seminaryjnym w Łucku z jego woli postawiono figurę Matki Bożej.

Człowiek wiary i zawierzenia

Człowiek wiary i zawierzenia

W czasie zmagania się z pandemią jesteśmy szczególnie zaproszeni do naśladowania Sługi Bożego Biskupa Szelążka w jego postawie całkowitego zawierzenia Bogu oraz do modlitwy przez jego wstawiennictwo. Prośmy, by świętobliwy i pobożny Biskup Adolf Piotr, chronił nas przed śmiercionośnym wirusem, umacniał zarażonych w ich cierpieniu oraz pomógł konającym na drodze do wieczności.