Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Źródła i podstawy wiary

Źródła i podstawy wiary

Często nasza wiara i religijność jest powierzchowna, fragmentaryczna i przez to słaba. Wynikać to może z tego, że nasze przekonania nie opierają się na pierwotnych źródłach wiedzy o Bogu, a są jedynie nieuporządkowanym zbiorem wtórnych informacji pochodzących od innych ludzi.

XV Niedziela zwykła

XV Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa stawia przed nami obraz siewcy, który hojnie sieje, rzucając ziarno na drogę, skałę, między ciernie i ziemię żyzną. Warto w kontekście dzisiejszych czytań zadać sobie pytanie, jakim jestem podłożem dla Słowa i na ile pozwalam Słowu Bożemu zmieniać moje życie?

XIV Niedziela zwykła

XIV Niedziela zwykła

Każdy z nas potrzebuje czasu aby odpocząć, odreagować różne napięcia i stresy. Potrzebujemy również czasu aby poczynić refleksję nad sobą, nad życiem, aby móc postawić również ważne egzystencjalne pytania: Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mego życia?

XIII Niedziela zwykła

XIII Niedziela zwykła

Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje wymagające wskazania: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien…”. Nie chodzi tu o wyzbycie się miłości do rodziny, ale Jezus przypomina, że kto jest przywiązany do swojego życia, i tylko tego co ziemskie, nie będzie wstanie zaakceptować prawdy Ewangelii.

XII Niedziela zwykła

XII Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa kieruje nasze serca na przeżywanie relacji z Jezusem w kontekście wierności Jego Słowu i odwadze opowiadania się za Nim w konkretnych sytuacjach życia. Jezus zapewnia uczniów: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”.

XI Niedziela zwykła

XI Niedziela zwykła

Niedzielą Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy w Kościele nowy Okres Liturgiczny – zwykły. Jest to czas kiedy głębiej poznajemy życie Jezusa, jego działalność, głównie poprzez Liturgię Słowa.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres Wielkanocny. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu liturgicznym Kościoła. Przez kilka tygodni przeżywaliśmy na nowo tajemnice radości, tajemnice obecności Jezusa pośród swoich uczniów. Dziś w uroczystość Zesłania Ducha Świętego rodzi się Kościół, misja Jezusa zostaje przekazana wspólnocie Apostołom.

V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6). Jezus jest drogą, a my wolimy błądzić. Jezus jest prawdą, a my wolimy kłamstwo. Jezus jest życiem, a my tak często wolimy umierać.