Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Siostry Terezjanki ON-LINE

Siostry Terezjanki ON-LINE

Częścią karmelitańskiej rodziny zakonnej jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Misją tego zgromadzenia jest troska o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości etycznych, a w szczególności w duchowości małej drogi świętej Teresy z Lisieux.

Rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W tym roku przypada 95. rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezusa (17 maja 1925), francuskiej karmelitanki i doktor Kościoła powszechnego. W pamiętnym dniu papież Pius XI, w otoczeniu 23 kardynałów i 250 biskupów, zgromadzonej  rzeszy ludzi przybyłych do Rzymu wypowiedział uroczystą formułę ogłaszającą, że pokorną karmelitankę z Lisieux można odtąd nazywać “świętą Teresą od Dzieciątka Jezus”.

Rocznica agregowania Zgromadzenia do Karmelu

Rocznica agregowania Zgromadzenia do Karmelu

Dwadzieścia dziewięć lat temu, 9 maja 1991 r. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało agregowane do Karmelu. Wspominając rocznicę przynależności do wielkiej Rodziny karmelitańskiej wyrażamy Bogu dziękczynienie za udział we wszystkich duchowych łaskach Karmelu oraz przywilej korzystania z Liturgii Zakonu Karmelitańskiego.