Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Siostry Terezjanki ON-LINE

Siostry Terezjanki ON-LINE

Częścią karmelitańskiej rodziny zakonnej jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Misją tego zgromadzenia jest troska o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości etycznych, a w szczególności w duchowości małej drogi świętej Teresy z Lisieux.