Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Dzień Środków Społecznego Przekazu

Dzień Środków Społecznego Przekazu

W orędziu na 54. Dzień Środków Społecznego Przekazu, papież Franciszek zwraca uwagę, że każdy człowiek może stać się twórcą dobrej historii, a każda ludzka historia posiada niepodważalną godność. W dniu, w którym obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu również nasze zgromadzenie odpowiada śmiało na apel papieża Franciszka, aby tworzyć piękną, bogatą i rzetelną historię, w warunkach w których żyjemy i posługujemy.

130. rocznica profesji św. Teresy

130. rocznica profesji św. Teresy

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1890 r. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, złożyła śluby zakonne. Dzień zaślubin Teresy, wyznaczony na wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny był dla niej łaską i wyraźną interwencją z Nieba, że Ta, która cudownie uzdrowiła ją w latach dzieciństwa, teraz jest świadkiem zaślubin z Jej Synem.

Stanisław Kostka – patron młodzieży

Stanisław Kostka – patron młodzieży

Dnia 18 września wspominamy w kościele katolickim św. Stanisława Kostkę, który w XVIII wieku był najbardziej znanym i czczonym na świecie polskim świętym. Papież św. Jan XXIII uznał go za szczególnego patrona młodzieży polskiej, a papież Klemens X ogłosił go szczególnym patronem Polski.

Rocznica założenia Zgromadzenia

Rocznica założenia Zgromadzenia

W dniu 1 sierpnia przypada 84. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1936). Świątobliwy pasterz biskup Adolf Piotr Szelążek dekretem erekcyjnym powołał do istnienia Zgromadzenie, które swój charyzmat realizuje „Szerząc miłość dla Najwyższej Miłości”.

Relacja z XVI Festiwalu Otwarte Ogrody

Relacja z XVI Festiwalu Otwarte Ogrody

Tegoroczny, XVI Festiwal Otwartych Ogrodów u sióstr Terezjanek w Podkowie Leśnej odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie i zgromadził wielu Podkowian oraz uczestników spoza naszego miasta – z Brwinowa, Milanówka, Błonia, Warszawy, a nawet z Warki. Czas spotkania w naszym ogrodzie wypełnił interesujący program, ale przede wszystkim była to okazja do dzielenia się radością ze spotkania w duchu wzajemnej życzliwości i poszanowania chrześcijańskich wartości.

X Tydzień Wychowania – Budujmy więzi

X Tydzień Wychowania – Budujmy więzi

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich.  Jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci. Skorzystajmy z pomocy przygotowanych dla nas na ten czas i pamiętajmy szczególnie w tym tygodniu podczas modlitwy o dzieciach i młodzieży w naszej Ojczyźnie oraz tych, którzy są odpowiedzialni za ich wychowanie.

FOO 2020: Terezjanki, Nasza Mała Droga

FOO 2020: Terezjanki, Nasza Mała Droga

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w naszym otwartym ogrodzie, który organizujemy dla Was w ramach XVI Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej. W tym roku przygotowałyśmy wyjątkowy film dokumentalny o naszym zakonnym zgromadzeniu, wspaniały koncert, a ponadto wystawę o duchowości małej drogi według świętej Teresy z Lisieux. Można będzie ponadto nabyć kolekcjonerską płytę CD, torby z perełkami myśli św. Teresy z Lisieux, interesujące książki oraz zwiedzić izbę pamięci biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% z niczego

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% z niczego

Rozpowszechniony na globalną skalę system kreacji pustego pieniądza, nie znajdującego pokrycia w realnej gospodarce jest największym, zalegalizowanym oszustwem dzisiejszych czasów. Oparty jest zakazanej w Biblii lichwie oraz na nieuzasadnionych, siejących spustoszenie w gospodarce i budżetach domowych przywilejach przyznanych wyłącznie prywatnym bankierom. Aż 97% pieniądza będącego w obiegu nie znajduje pokrycia w wartości realnych dóbr. Pieniądz przestał pełnić swoją podstawową funkcję miernika wartości użytkowej realnych dóbr gospodarczych, sam stając się towarem oraz przedmiotem spekulacji na tzw. rynkach finansowych, generujących nieuczciwe zyski.

Nowa tyrania u bram

Nowa tyrania u bram

Kościół katolicki jest jedyną strukturą, która może powstrzymać ryzyko nowej tyranii. Wiara katolicka opiera się na naturalnych więziach społecznych, na związkach takich jak małżeństwo, rodzina, parafia (społeczność lokalna), diecezja, ojczyzna i Kościół powszechny. Wszystkie te więzi opierają się na relacjach fizycznych. Głęboko niepokoi, że Kościół w czasie pandemii zachęcał do zamykania kościołów i zastępowania fizycznej obecności wiernych podczas celebracji przez ich elektroniczną reprezentację. Kościół katolicki musi ponieść flagę „fizyczną” przeciw „wirtualnej”. Projekt wirtualizacji ludzkiego życia przypomina ideologię transhumanizmu. Ale wzgardzenie tym, co ludzkie, jest świętokradztwem, ponieważ człowieczeństwo zostało przebóstwione przez samego Chrystusa.

Referat misyjny

Referat misyjny

W większości zgromadzeń zakonnych istnieją referaty misyjne, które wspierają duchowo i materialnie misje, animują różnorodne misyjne inicjatywy oraz współpracują i podtrzymują relacje z dobroczyńcami. Obecnie nową referentką misyjną w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została mianowana s. Agnieszka Jaworska. Zapraszamy do lektury listu przygotowanego przez siostrę.