Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Tęsknota za wiecznością

Tęsknota za wiecznością

Święci, przeżywając swoją pielgrzymkę doczesności, w łączności z Bogiem, odzwierciedlali w sobie nieustanne pragnienie spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Ta tęsknota miała charakterystyczne rysy w postawie modlitwy, przyjmowanych sakramentach, wierności łasce, doskonałym wypełnieniu prawa czy miłości bliźniego aż do szaleństwa. Przeświadczenie o powołaniu do wieczności nie pozwoliła im zatrzymać się na ułudach doczesnego życia, ale patrzeć z tęsknotą i ufnością za prawdziwym życiem, które rozpocznie się w wieczności.

Spotkania TAU w przestrzeni online

Spotkania TAU w przestrzeni online

W czasie kiedy obostrzenia związane ze stanem epidemicznym dotykają wiele sfer życia społecznego i religijnego, także wspólnoty TAU musiały się z tym zmierzyć. Aby podtrzymywać relacje wspólnotowe oraz kontynuować formację, spotkania przeniosły się do przestrzeni wirtualnej.

Konsekracja Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka

Konsekracja Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka

W dniu 29 lipca 1918 roku papież Benedykt XV wydał bullę mianując Adolfa Piotra Szelążka biskupem tytularnym Barki i sufraganem płockim. Obrzęd konsekracji biskupiej odbył się w katedrze płockiej 24 listopada 1918 roku. W czasie Mszy świętej pontyfikalnej odprawionej o godz. 10.00. w obecności duchowieństwa i licznie zebranych wiernych sakry biskupiej udzielił księdzu Szelążkowi ordynariusz płocki Antoni Nowowiejski.

Ja nie umieram…

Ja nie umieram…

Wiara w zmartwychwstanie daje nam nadzieję i uświadamia prawdę, że Kościół jest wspólnotą większą niż myślimy. Jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem, żyjemy w jednej wspólnocie obejmującej niebo i ziemię. Należą do niej żywi i umarli. Wspólnota Kościoła to ludzie pielgrzymujący na ziemi, to osoby które znajdują się w czyśćcu oraz święci, którzy przebywają chwale nieba.

Nowy przepis z kuchni siostry Goretti

Nowy przepis z kuchni siostry Goretti

Nowy przepis z bloga kulinarnego siostry Marii Goretti Rogowskiej, która jest szefową kuchni w kurii generalnej zgromadzenia księży Salwatorianów w Rzymie. Przepis znajdzie się w nowym wydaniu książki kucharskiej siostry Goretti pt. “Włoskie smaki na polskim stole”. Więcej przepisów pod adresem: https://goretti.terezjanki.org

List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

W październiku 2020 r., podczas trwania tygodnia misyjnego Siostry katechetki przeprowadziły w polskich szkołach akcje pt.: „Napisz list do Misjonarza”. Na korytarzu szkolnym zawisły gazetki tematyczne, informujące o pracy Misjonarzy, a bezpośrednio na lekcji religii uczniowie z opowiadań katechety dowiadywali się o życiu, pracy i działalności misjonarzy oraz o tym czego oni najbardziej od nas potrzebują.

Budowanie wspólnot

Budowanie wspólnot

W zalewie neopogaństwa, laicyzacji – osłabienia i odejścia od wiary wielu ludzi ochrzczonych, szerzącej się agresywnie ideologii LGBT i innych zagrożeń dla naszej wiary, nagląca staje się potrzeba budowania silnych wspólnot wiernych świeckich. Obecnie w dobie pandemii jeszcze bardzie spadła ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Łatwo zaobserwować, że w kościele są przede wszystkim członkowie różnych wspólnot religijnych, liczba pozostałych wiernych nieustannie maleje.

Eugenika i ataki na miejsca kultu – co robić?

Eugenika i ataki na miejsca kultu – co robić?

Kto z nas powinien żyć i dlaczego? Jakie społeczeństwo powinniśmy sobie wyhodować? Czym jest eugenika i kim są ludzie, którzy nią się zajmują? Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej doszło do znacznej eskalacji napięć społecznych. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Instytut Ordo Iuris podjął zdecydowane działania polegające na zapewnieniu wsparcia prawnego wszystkim tym, którzy postanowili zaangażować się w obronę Kościołów w całej Polsce.

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W związku z licznymi przekłamaniami co do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej oraz obowiązujących przepisów prawa, Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowało analizę prawną, w której prostuje nieścisłe i fałszywe informacje na temat skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także specyfiki wad letalnych, wokół których toczy się ożywiona debata społeczna i medialna.

Spotkanie misyjne w Ostródzie

Spotkanie misyjne w Ostródzie

W niedzielę 18 października, w całym Kościele obchodzony był Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczął również  Tydzień Misyjny. Korzystając z obecności w naszym domu misjonarki z Boliwii siostry Elżbiety Puchalskiej, która przebywa w Polsce na wypoczynku, wspólnota sióstr w Ostródzie zorganizowała w gronie bliskich osób spotkanie misyjne.