Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Słowo Boga Żywego

Słowo Boga Żywego

Trzecia niedziela okresu zwykłego decyzją papieża Franciszka to Niedziela Słowa Bożego. Ma być poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Kolejny raz jesteśmy zaproszeni do tego, by przyjmować Słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia, i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania. 

Tajemnica Trójcy Świętej

Tajemnica Trójcy Świętej

W dniach od 18 do 25 stycznia 2021 roku obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Centrum wiary i życia chrześcijańskiego stanowi wiara w Trójcę Świętą. Warto przypomnieć sobie w tym szczególnym czasie modlitw o jedność wszystkich chrześcijan, co o Trójcy Świętej naucza Katechizm Kościoła Katolickiego.

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskup Adolf Piotr Szelążek propagował różnorodne formy pobożności maryjnej. Dawał wielokrotnie osobisty przykład wielkiej miłości do Matki Bożej oraz synowskiego przywiązania do Najświętszej Dziewicy. Często widziano Sługę Bożego biskupa Szelążka z różańcem w ręku. Modlił się do Najświętszej Maryi Panny nieustannie, także w godzinie śmierci. W ogrodzie seminaryjnym w Łucku z jego woli postawiono figurę Matki Bożej.

Boże prawdy w świetle piękna

Boże prawdy w świetle piękna

“Boże prawdy…” to tytuł cyklu wykładów prof. Marka Dyżewskigo oraz pierwszego z nich, który wygłoszone zostały  w roku 2015 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. Poświęcone zostały pamięci świetego papieża Jana Pawła II, w roku który został poświęcony przez polski parlament jego imieniu. Ich treścią są zagadnienia związane z chrześcijańską muzyką sakralną. Rozpoczynają się odWięcej oBoże prawdy w świetle piękna[…]

Katecheza Misji św. Teresy

Katecheza Misji św. Teresy

W niniejszej katechezie spróbujemy zastanowić się nad niektórymi duchowymi aspektami uczestnictwa wiernych w Eucharystii. Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę  na powiązanie tego sakramentu z codziennym życiem chrześcijan oraz ich przynależnością do wspólnoty Kościoła. Rozważanie poświęcone duchowości eucharystycznej należy do fundamentalnych tematów w formacji duchowej, ponieważ Eucharystia stanowi samo źródło uświęcenia. Z tego też powodu tego typu tematy powinny powracać w formacji zarówno we wspólnotach katolickich jak i w osobistej refleksji wiernych.

Korodowanie chrześcijańskiej tożsamości

Korodowanie chrześcijańskiej tożsamości

W sytuacji konfliktu chrześcijanie często opowiadają się dziś za wskazaniami kultury dominującej, a nie za wymogami własnej religii. Najczęściej, tłumacząc swój wybór, bagatelizują jego wagę i zacierają ostrość. Ich argumentacja jako żywo przypomina podszytą kompleksem niższości retorykę przedstawicieli ludów skolonizowanych – pisze Grzegorz Górny. Dziś mielibyśmy poważny problem, by nazwać kulturę domi­nującą w świecie zachodnimWięcej oKorodowanie chrześcijańskiej tożsamości[…]

Świat Chrystusa

Świat Chrystusa

Walka z Chrystusem zaczyna się wraz z początkiem historii ludzkości. Wiąże się z tym, co w języku łacińskim nazwano libido dominandi, czyli chęcią panowania albo posługując się językiem Księgi Rodzaju „byśmy byli jak bogowie”, byśmy zastąpili Boga. Ta pokusa, która jest na początku nam podsunięta, powoduje właśnie bunt przeciwko Prawdzie i przeciwko Bogu. I taWięcej oŚwiat Chrystusa[…]

Efekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi

Efekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi

Obserwacja przyrody i próby jej zrozumienia zawsze była dla człowieka inspiracją do rozwoju. Czego możemy nauczyć się od ptaków lecących w kluczu przypominającym literę V, w prosty sposób opisuje Dr Harry Clarke Noye: Gdy jesienią będziesz się przyglądał dzikim gęsiom lecącym na południe w swoistej formacji o kształcie litery „V”, zastanów się chwilę nad tym,Więcej oEfekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi[…]

Równowaga władz i etyka prawa

Równowaga władz i etyka prawa

Trójpodział władzy – skąd się wziął i o co w nim chodzi? Spróbujmy na chwilę oderwać się od obecnych przepychanek sejmowo-ulicznych i wrócić do źródeł. Zasadę trójpodziału sformułował, wiemy to wszyscy, Monteskiusz. Rzadko jednak zaglądamy na strony jego traktatu „O duchu praw”, by sprawdzić, co rzeczywiście „autor miał na myśli”. Charles Louis de Secondat, baron de la Brède i de Montesquieu (stąd spolszczona forma nazwiska – Monteskiusz), był adwokatem, prezesem parlamentu, czyli praktycznie sądu, w Bordeaux. Nie tylko myślał o miejscu prawa w systemie politycznym, ale miał także osobiste doświadczenia z jego stosowaniem. Rozglądając się swego czasu (traktat opublikował w roku 1748) po rozmaitych ustrojach politycznych, dostrzegł potrzebę wyjścia poza podział na władzę prawodawczą i wykonawczą oraz trwałego wyodrębnienia władzy sądowniczej. Ich połączenie w jednym ręku uznał za szczególne zagrożenie wolności. To wiemy – i do tego się odwołujemy. Czytaj więcej O tej wersjiRównowaga władz i etyka prawa

Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona

Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona

W 2019 r. obchodzona jest trzydziesta rocznica przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji Instytut Ordo Iuris wraz z Wydziałem Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”. Udział w konferencji wzięli krajowi oraz zagraniczni eksperci reprezentujący ponad dwadzieścia ośrodków akademickich, w tym Ave Maria School of Law, Akademię Pedagogiki Specjalnej, Akademię Polonijną oraz uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i Szczeciński. W gronie naukowców uczestniczących w wydarzeniu znajdują się prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy oraz teolodzy. Głos zabrali m.in. ks. prof. Mieczysław Ozorowski, prof. US dr hab. Marek Andrzejewski, prof. Ligia de Jesus Castaldi,dr. Dragan Dakić, dr Justyna Melonowska, czy dr Błażej Kmieciak.

Czytaj więcej O tej wersjiRodzina a prawa dziecka i ich ochrona