Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Radość przemijania

Radość przemijania

Życie chrześcijańskie to doświadczenie ciągłego umierania, które prowadzi do zmartwychwstania. Doskonałą nauczycielką wielkanocnej radości i paschalnej nadziei jest dla nas św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która nosiła nieustannie w swoim sercu wiarę w życie wieczne.

Ile zarabiał św. Józef?

Ile zarabiał św. Józef?

W każdej ludzkiej działalności znajdzie się takie działanie, którego nie sposób przeliczyć na płacę, bo są to po prostu akty miłości wyrażane pośród wykonywanych zadań związanych z pracą. Takie małe akty miłości są możliwe w każdym wykonywanym zawodzie.

Słowo Boga Żywego

Słowo Boga Żywego

Trzecia niedziela okresu zwykłego decyzją papieża Franciszka to Niedziela Słowa Bożego. Ma być poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Kolejny raz jesteśmy zaproszeni do tego, by przyjmować Słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia, i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania. 

Tajemnica Trójcy Świętej

Tajemnica Trójcy Świętej

W dniach od 18 do 25 stycznia 2021 roku obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Centrum wiary i życia chrześcijańskiego stanowi wiara w Trójcę Świętą. Warto przypomnieć sobie w tym szczególnym czasie modlitw o jedność wszystkich chrześcijan, co o Trójcy Świętej naucza Katechizm Kościoła Katolickiego.

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskup Adolf Piotr Szelążek propagował różnorodne formy pobożności maryjnej. Dawał wielokrotnie osobisty przykład wielkiej miłości do Matki Bożej oraz synowskiego przywiązania do Najświętszej Dziewicy. Często widziano Sługę Bożego biskupa Szelążka z różańcem w ręku. Modlił się do Najświętszej Maryi Panny nieustannie, także w godzinie śmierci. W ogrodzie seminaryjnym w Łucku z jego woli postawiono figurę Matki Bożej.

Boże prawdy w świetle piękna

Boże prawdy w świetle piękna

“Boże prawdy…” to tytuł cyklu wykładów prof. Marka Dyżewskigo oraz pierwszego z nich, który wygłoszone zostały  w roku 2015 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. Poświęcone zostały pamięci świetego papieża Jana Pawła II, w roku który został poświęcony przez polski parlament jego imieniu. Ich treścią są zagadnienia związane z chrześcijańską muzyką sakralną. Rozpoczynają się odWięcej oBoże prawdy w świetle piękna[…]

Katecheza Misji św. Teresy

Katecheza Misji św. Teresy

W niniejszej katechezie spróbujemy zastanowić się nad niektórymi duchowymi aspektami uczestnictwa wiernych w Eucharystii. Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę  na powiązanie tego sakramentu z codziennym życiem chrześcijan oraz ich przynależnością do wspólnoty Kościoła. Rozważanie poświęcone duchowości eucharystycznej należy do fundamentalnych tematów w formacji duchowej, ponieważ Eucharystia stanowi samo źródło uświęcenia. Z tego też powodu tego typu tematy powinny powracać w formacji zarówno we wspólnotach katolickich jak i w osobistej refleksji wiernych.

Korodowanie chrześcijańskiej tożsamości

Korodowanie chrześcijańskiej tożsamości

W sytuacji konfliktu chrześcijanie często opowiadają się dziś za wskazaniami kultury dominującej, a nie za wymogami własnej religii. Najczęściej, tłumacząc swój wybór, bagatelizują jego wagę i zacierają ostrość. Ich argumentacja jako żywo przypomina podszytą kompleksem niższości retorykę przedstawicieli ludów skolonizowanych – pisze Grzegorz Górny. Dziś mielibyśmy poważny problem, by nazwać kulturę domi­nującą w świecie zachodnimWięcej oKorodowanie chrześcijańskiej tożsamości[…]

Świat Chrystusa

Świat Chrystusa

Walka z Chrystusem zaczyna się wraz z początkiem historii ludzkości. Wiąże się z tym, co w języku łacińskim nazwano libido dominandi, czyli chęcią panowania albo posługując się językiem Księgi Rodzaju „byśmy byli jak bogowie”, byśmy zastąpili Boga. Ta pokusa, która jest na początku nam podsunięta, powoduje właśnie bunt przeciwko Prawdzie i przeciwko Bogu. I taWięcej oŚwiat Chrystusa[…]

Efekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi

Efekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi

Obserwacja przyrody i próby jej zrozumienia zawsze była dla człowieka inspiracją do rozwoju. Czego możemy nauczyć się od ptaków lecących w kluczu przypominającym literę V, w prosty sposób opisuje Dr Harry Clarke Noye: Gdy jesienią będziesz się przyglądał dzikim gęsiom lecącym na południe w swoistej formacji o kształcie litery „V”, zastanów się chwilę nad tym,Więcej oEfekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi[…]