Aktualności

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Pan Bóg wskazał mi drogę ustami mego taty

Pan Bóg wskazał mi drogę ustami mego taty

Wiem, że Bóg rzeczywiście mnie powołał. Po prostu mam pewność; choć nie przekreśla to w żaden sposób wolności człowieka. Byłam zawsze szczęśliwa ze swego wyboru i gdybym wybierała jeszcze raz, wybrałabym życie zakonne. Codziennie Bogu dziękuję i proszę, abym jak najlepiej Mu służyła do śmierci.

Miłość otwiera drogę

Miłość otwiera drogę

Do Zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wstąpiła w wieku 15 lat. Już w dzieciństwie żywiła miłość do Jezusa Eucharystycznego. Miała piękny przykład wiary całej rodziny, która w każdą niedzielę uczestniczyła we Mszy św., często przystępowała do sakramentów świętych, szanowała kapłanów, żywiła prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

Wysłuchana modlitwa

Wysłuchana modlitwa

Powołanie do życia zakonnego to wielka tajemnica. Pan Bóg ma swoje sposoby, aby przywołać do siebie dusze wybraną. Każda historia powołania kryje w sobie dar i tajemnice, bo Ten, który wzywa jest Tym, który zna najgłębsze pragnienie serca człowieka. 

Zakonne Q&A – Dzień Życia Konsekrowanego

Zakonne Q&A – Dzień Życia Konsekrowanego

W roku 1997 św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, łącząc go z liturgicznym wspomnieniem święta Ofiarowania Pańskiego. To święto jest okazją do głębszej refleksji Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Jest również okazją do lepszego poznania istoty życia konsekrowanego i modlitwy całego Kościoła o nowych robotników.

List na Dzień Życia Konsekrowanego

List na Dzień Życia Konsekrowanego

Jako osoby powołane i konsekrowane jesteśmy świadomi, że Eucharystia daje nam prawdziwe życie, że Eucharystia umacnia nas i Jej mocą jesteśmy posłani, by świadczyć o wielkich dziełach Bożej miłości. Ten bowiem, kto spotkał Jezusa w Eucharystii nie jest w stanie zatrzymać tej Miłości dla siebie.

Sekwencja konsekrowanych do Ducha Świętego

Sekwencja konsekrowanych do Ducha Świętego

Z różnych stron Polski, z różnych zakonów i zgromadzeń, osoby konsekrowane nagrały średniowieczną sekwencję: “Przybądź Duchu Święty”. Kompozycję muzyczną stworzył Paweł Gorczyca, zaś artystyczne opracowanie filmowe Marek Domagała. Pomysłodawcą projektu był o. Mariusz Wójtowicz, karmelita bosy.

Powołanie do życia w pokoju

Powołanie do życia w pokoju

S. Nikodema Czerniecka będąc w zgromadzeniu wprowadziła w życie swój zamysł utworzenia formacyjnej wspólnoty, której nadała nazwę Terezjańskie Apostolstwo Ufności. Wspólnota ta zrzesza młodzież i dzieci kroczące drogą dziecięctwa duchowego wytyczoną przez św. Teresę z Lisieux. Obecnie jest katechetką oraz troszczy się o powołania do życia konsekrowanego, służąc swoim doświadczeniem w sprawach rozeznania Bożego głosu w sercach młodych i starszych osób.

Tydzień Modlitw o Powołania

Tydzień Modlitw o Powołania

Czwarta Niedziela Wielkanocna, zwana również Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. Na różne sposoby w cyfrowej przestrzeni, młodym ludziom, poszukującym swojego miejsca w Kościele przybliżana jest droga kapłańska i życia zakonnego. Można znaleźć w sieci ciekawe artykuły, świadectwa, rozmowy, filmy pokazująceWięcej oTydzień Modlitw o Powołania[…]