Cena wolności – patriotyczne wychowanie w Reii

Reia (Reya) to wieś położona kilkanaście kilometrów na północ od Berdyczowa (Ukraina). Jest tam szkoła podstawowa, w której pracuje Terezjanka – siostra Antonina Puchalska. W zależności od punktu widzenia można powiedzieć, że siostry Terezjanki trafiły tam przypadkiem, albo w cudowny sposób. Po zwycięstwie tzw. „pomarańczowej rewolucji” (2004), prezydent Wiktor Juszczenko zarządził aby do szkół wprowadzono przedmiot „Etyka chrześcijańska”. Etyka a nie religia, czy katecheza (jak w Polsce), ponieważ na Ukrainie współistnieje obok siebie kilka kościołów chrześcijańskich – prawosławny, grecko-katolicki, rzymsko-katolicki oraz kościoły protestanckie. Kościół Katolicki jest tam w ogromnej mniejszości, a parafie poza dużymi miastami bardzo nieliczne (kilka- kilkanaście osób).
Pani dyrektor szkoły w Reii szukała osoby wykształconej, odpowiednio przygotowanej do prowadzenia takich lekcji. Poprzez jednego z uczniów dowiedziała się o siostrach Terezjankach, które od roku 1992 pracują przy sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej (o znaczeniu równym Jasnej Górze i OstrejBramie). Szczęśliwie, siostra Antonina posiadała staranne przygotowanie katechetyczne, które wyniosła z Radomskiego Instytutu Katechetycznego, a następnie pogłębiła je w Instytucie Katechetycznym w Kamieniu Podolskim. Podjęła to trudne, wymagające taktu oraz szerokiej wiedzy wyzwanie i do dziś uczy w Reii etyki, a także prowadzi szkolną bibliotekę. Ważną częścią wychowania do życia w duchu uniwersalnych wartości etycznych jest wychowanie patriotyczne. Ma ono szczególnie duże znaczenie w tak młodym państwie jak Ukraina, która cieszy się niepodległością od roku 1991.

Dodaj komentarz