DPS – ŚCINAWKA DOLNA

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Powiatu Kłodzkiego

Dom posada wpis do Rejestru Wojewody Dolnośląskiego

nr 1/2007 z dnia 22.01.2007 r.  na czas nieokreślony znak PS.II.9013/1/200

Dom funkcjonuje na podstawie umowy

zawartej między Powiatem Kłodzkim, a  Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – chłopców.

DPS NA FACEBOOKU – ZAPRASZAM

DPS położony jest w Kotlinie Kłodzkiej przy trasie Nowa Ruda-Kłodzko wśród Wzgórz Ścinawskich w pięknej miejscowości, Ścinawka Dolna. Dom przeznaczony jest dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, którym zapewnia się całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.
Wychowankowie naszego domu są objęci opieką lekarsko-pielęgniarską, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, kinetoterapia, hydroterapia, terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, pomoc zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, pomoc logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna.
Najmłodsi wychowankowie pobierają naukę w Szkole Specjalnej, która znajduje się na terenie naszego Domu. Również w domu znajduje się Sala Doświadczeń Świata, siłownia,  basenem z piłeczkami dla najmłodszych. Dom posiada kaplicę z której wychowankowie korzystają, wspólnie się modlą i uczestniczą we Mszy Świętej.
Opiekunowie zwracają szczególną uwagę w pracy z wychowankiem, na coraz większe usamodzielnianie w zakresie samoobsługi, usprawnianie,uspołecznianie i integrację z otoczeniem na miarę indywidualnych psychofizycznych i intelektualnych oraz możliwości i potrzeb wychowanka.
Nasz Dom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i samodzielności, przygotowuje do życia w społeczeństwie i stwarza klimat domu rodzinnego.
Personel Domu służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski. Ludzie ci, oprócz doświadczenia mają dobre serca, i tworzą jedna rodzinę. Życie ma sens wtedy, gdy potrafimy sobie wzajemnie służyć i być dla siebie na wzajem podporą w każdej sytuacji. Każdy kto nas poznał, wie ze tak jest u nas w domu.