Droga Betlejemska z siostrami Terezjankami

 

W wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego o godz. 20.00 w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Betlejemskiej, w której rozważane było 12 tajemnic z życia Dzieciątka Jezus. W pięknej scenerii Groty Betlejemskiej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem mogliśmy kontemplować Tajemnicę niepojętego Cudu Wcielenia. Modlitwie przewodniczył o. Krzysztof Piskorz od Miłosierdzia Bożego OCD.

Wprowadzeniem do modlitwy była wypowiedź s. Lucyny Lubińskiej przełożonej generalnej Zgromadzenia, która podkreśliła żywą obecność tajemnicy Wcielenia w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, naszej Patronki; sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, naszego Założyciela oraz w życiu wszystkich sióstr Zgromadzenia.

O godz. 20.30 rozważaliśmy tajemnice radosne różańca świętego, śpiewając przepiękne polskie kolędy. Nabożeństwo adoracyjne zakończyło się uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i posłaniem, „by być jak Dziecię Jezus”. Spotkanie zakończyło słówko przełożonej generalnej zaczerpnięte z poezji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które niech będzie zawsze naszym dążeniem i celem:

„Ach żyć miłością – to dawać bez miary,
Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi,
I nic nie żąda za swoje ofiary,
Wiedząc, że miłość rachować nie lubi.
Lekko biec mogę, bo wszystko oddałam
Sercu Bożemu, co tryska słodkością.
Jeden skarb tylko sobie zatrzymałam –
Żyję miłością”.

Razem ze wspólnotą sióstr w Podkowie Leśnej, dzięki transmisji na YouTube mogły łączyć się we wspólnej modlitwie siostry z Polski, zagranicy, a także wszyscy, którym św. Teresa od Dzieciątka Jezus i jej Droga Dziecięctwa Duchowego jest bliska.

s. Łucja Mentel CST

 

Dodaj komentarz