Duchowość

Duchowość to słowo mające wiele znaczeń. Od wieków jest analizowane w kategoriach teologicznych, filozoficznych i psychologicznych, a mimo to wciąż wymyka się próbom dokładnego zdefiniowania. Najczęściej odwołuje się do filozoficznych rozważań nad świadomością lub duszą, czyli tą częścią osoby ludzkiej, która należy do świata niematerialnego i łączy fizyczność ludzkiej natury z rzeczywistością nadprzyrodzoną – boską. Wszelkie rozważania nad duchowością sprowadzają się ostatecznie do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania o to skąd przybywamy, kim jesteśmy i jaki jest sens naszego istnienia? Duchowość to sfera myśli, która wznosząc się ponad ograniczenia ludzkiej natury poszukuje zrozumienia fenomenu istnienia oraz wskazywania dróg prowadzących do spełnienia się jako świadomej istoty fizyczno-duchowej i społecznej.

Źródłem duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest przykład duchowego rozwoju Teresy – młodej karmelitanki z Lisieux. W doktrynie Kościoła Katolickiego określany jest jako „Mała droga dziecięctwa duchowego” lub po prostu „mała droga”. „Droga” oznacza dążenie ku świętości przez stopniowy duchowy rozwój, natomiast przymiotnik „mała” odnosi się do „dziecięctwa”, czyli dziecięcej prostoty i zwyczajności. „Dziecięctwo duchowe” to postawa całkowitej, dziecięcej ufności wobec Boga i zdania się na Niego we wszystkich sprawach. W centrum terezjańskiej duchowości jest miłość oparta na głębokiej wierze i pełnym zawierzeniu Bogu, na wzór małego dziecka, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom. Zawołaniem Zgromadzenia Sióstr Terezjanek są słowa:

„Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości!”

To wezwanie do nieustannego dawania świadectwa o miłości Bożej przez codzienne modlitwy, posługi i duchową refleksję. Odwołuje się do pełnych radości i uniesienia słów, które Mała Tereska wypowiedziała w chwili, gdy zrozumiała swoje powołanie:

„Moim powołaniem jest miłość! (…) W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością…
W ten sposób będę wszystkim… W ten sposób moje marzenie zostanie spełnione!”

Duchowa doktryna Małej Świętej odsłania duszę i sens jej życia, ale jest również kluczem do zrozumienia posłannictwa sióstr Terezjanek.