Duszpasterstwo jako forma komunikacji

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus od początku swego istnienia oddawało się pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, szerzeniu Królestwa Bożego w ich duszach oraz dziełom apostolskim i charytatywnym. Podejmowane duszpasterstwa w Zgromadzeniu ukierunkowane są na umacnianie w wierze młodych ludzi, tak aby mogli kierować się w swoim życiu Ewangelią oraz tworzyć warunki do dojrzewania w wierze.  Siostry Terezjanki, podejmując działania we współczesnym duszpasterstwie korzystają ze środków społecznego przekazu, aby jak najbardziej skutecznie móc wspierać duchowy rozwój młodego pokolenia, oraz odkrywać i kształtować w nich człowieczeństwo.

Podejmując odpowiedzialne duszpasterstwo, potrzebujemy formacji nie tylko duchowej, ale również nabywania znajomości i umiejętności w korzystaniu ze środków społecznego przekazu, o czym wspomina w artykule: “Duszpasterstwo jako forma komunikacji” ks. Marek Dziewiecki.

Zapraszam do lektury ciekawego artykułu.

 

 

Dodaj komentarz