Dzień Środków Społecznego Przekazu

W orędziu na 54. Dzień Środków Społecznego Przekazu, papież Franciszek zwraca uwagę, że każdy człowiek może stać się twórcą dobrej historii, a każda ludzka historia posiada niepodważalną godność. Często w sieci komunikacyjnej, zamiast budujących opowiadań, powstają historie destrukcyjne, które niszczą więzi. Człowiek posuwa się w swojej pysze tak daleko, że daje sobie prawo do fałszerstwa, które staje się coraz bardziej wyrafinowane.
Potrzebujemy mądrości, odwagi i cierpliwości, aby odkryć historie, które pomogą nam nie zagubić się pośród tylu dzisiejszych utrapień. Potrzebujemy mądrych i rzetelnych pisarzy, dziennikarzy i redaktorów, którzy z pokorą i odpowiedzialnością posługują w przestrzeni medialnej.

W dniu, w którym obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu również nasze zgromadzenie odpowiada śmiało na apel papieża Franciszka, aby tworzyć piękną, bogatą i rzetelną historię, w warunkach w których żyjemy i posługujemy.

Misją naszego zgromadzenia jest troska o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości etycznych, a w szczególności w duchowości małej drogi świętej Teresy z Lisieux. Chcemy brać odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia, bo dzięki właściwej formacji można kształtować serca i sumienia młodych Polaków.

Siostry Terezjanki obecne są w przestrzeni medialnej, aby z odwagą i zaangażowaniem nieść posłannictwo wzniecania miłości Bożej.

Tu przeczytasz pełny tekst Orędzia Franciszka na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Tu przeczytasz o historii i idei Dnia Środków Społecznego Przekazu

Dodaj komentarz