Encyklika papieża Franciszka “Fratelli Tutti”

 

Dnia 3 października 2020 roku podczas prywatnej pielgrzymki do Asyżu Ojciec Święty Franciszek podpisał najnowszą encyklikę zatytułowaną „Fratelli tutti”. Encyklika poświęcona jest braterstwu i przyjaźni społecznej. Treść encykliki została ogłoszona dzień później w dniu wspomnienia liturgicznego św. Franciszka z Asyżu.

Encyklika w języku greckim oznacza “okólnik, pismo wędrujące”. Zwięźle możemy zdefiniować encyklikę, jako orędzie, pismo napisane przez papieża. Encykliki adresowane są do wiernych Kościoła katolickiego, a ich treść dotyczy zwykle spraw doktrynalnych lub moralnych i ma na celu wzbudzenie pobożności. Gdy zaś poruszają kwestie społeczne, adresowane są nie tylko do katolików, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli – praktykę tę zapoczątkował  św. Jan XXIII encykliką „Pacem in terris”.

Papież Franciszek określa nowy dokument jako „encyklikę społeczną”. Ma ona na celu promocję światowego dążenia do braterstwa i przyjaźni społecznej. Ojciec Święty we wstępie do encykliki napisał:

„Fratelli tutti” , napisał św. Franciszek z Asyżu, zwracając się do wszystkich braci i sióstr i proponując im formę życia, mającą posmak Ewangelii. Wśród jego rad chcę podkreślić jedną, w której zachęca do miłości, wykraczającej poza granice geografii i przestrzeni. W niej nazywa błogosławionym tego, który tak kocha „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim” . W tych kilku prostych słowach wyjaśnił istotę otwartego braterstwa, które pozwala rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka.

Ten Święty, znany z miłości braterskiej, prostoty i radości, który zainspirował mnie do napisania encykliki Laudato si’, ponownie motywuje mnie do poświęcenia tej nowej encykliki braterstwu i przyjaźni społecznej. Św. Franciszek, który czuł się bratem słońca, morza i wiatru, wiedział, że jest jeszcze bardziej zjednoczony z tymi, którzy tak samo żyją w ciele jak on. Wszędzie rozsiewał pokój i podążał u boku ubogich, opuszczonych, chorych, odrzuconych, ostatnich.

Braterstwo i przyjaźń społeczna są drogami wskazanymi przez Papieża, aby budować lepszy świat, bardziej sprawiedliwy i pokojowy, poprzez zaangażowanie wszystkich: ludu oraz instytucji. Potwierdza on z mocą sprzeciw wobec wojny i globalizacji obojętności. Warto zapoznać się z nowym dokumentem papieskim, by na bieżąco znać wskazania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Poniżej tekst encykliki w języku polskim:

FRATELLI TUTTI_PL

źródło: vaticannews.va

Dodaj komentarz