Harcerze i harcerki ze Zdołbunowa

W Zdołbunowie na Ukrainie, wraz z najmłodszymi zuchami, jest ponad 70 członków ruchu harcerskiego. Głównym zadaniem harcerstwa jest wychowanie młodzieży. 18. drużyna Związku Harcerstwa Polskiego na Wołyniu początkowo była mieszana. Składała się z dwóch zastępów chłopięcych i dwóch dziewczęcych. Chłopcy na obrali sobie za patrona biskupa Adolfa Piotra Szelążka – ostatniego biskupa łuckiego. Kiedy zaś utworzono 29. drużynę harcerek, dziewczyny obrały na swoją patronkę karmelitankę Teresę od Dzieciątka Jezus – ulubioną świętą Adolfa Piotra Szelążka. Na czele harcerek i harcerzy stoi dziś harcmistrz Aleksander Radica, który jest komendantem harcerskiego Hufca «Wołyń».

 

 

Siostry Terezjanki w miarę możliwości pomagają młodym ludziom ze Zdołbunowa, ułatwiając im poznanie i zrozumienie duchowości swoich patronów. Towarzyszą im w swoich modlitwach oraz wspierają dobrym słowem. Kiedy tylko mogą modlą się razem z harcerską młodzieżą w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku, przez wstawiennictwo Sługi Bożego biskupa Szelążka oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką Diecezji Łuckiej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu (poniżej), w którym harcmistrz Aleksander Radica opowiada o swoich harcerskich drużynach. Zachęcamy również do lektury tego artykułu: Zdołbunowscy harcerze w hołdzie biskupa Adolfa Piotra Szelążka

 

Dodaj komentarz