IV Niedziela zwykła (B)

 

„Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej”. (Mk 1, 21-28)

Jezus przychodzi do miasta Kafarnaum i w szabat, w synagodze naucza. Ci, którzy Go słuchali byli zdumieni Jego nauką, bo czuli, że mówi z mocą. W synagodze każdy mógł wstać i komentować Pismo Święte, ale w nauczaniu Jezusa słuchacze zauważyli Jego wyjątkowość. Mówił jak Ten, który ma władzę, a nie tylko wiedzę. Był inny niż uczeni w Piśmie, którzy nauczali, to co sami wywnioskowali z przepisów prawa, ze słów Biblii.

Zadziwiająca jest moc słów Jezusa, który ma władzę nad duchami nieczystymi. Rozkazuje, a one wychodzą z opętanego. Złe duchy wiedzą kim jest Jezus.

My również wiemy kim jest Jezus, potrafimy o Nim nauczać, głosić katechezy, pisać książki. Ale nie wystarczy tylko wiedza, trzeba jeszcze w Niego wierzyć i uznać Jego moc. Zobaczyć w nim Kogoś niezwykłego, niepowtarzalnego.

Słowo Boga nie jest kolejnym słowem pośród potoku tysięcy słów, które słyszymy każdego dnia. Słowo Jezusa jest wyjątkowe, potrafi wyrzucać złe duchy, przemienić wodę w wino, rozmnożyć chleb, uzdrowić chromego, niewidomego, trędowatego, potrafi wskrzeszać umarłych. Słowo Boga ożywia.

Dzisiejsza niedziela niech będzie okazją, by zastanowić się jak ja przyjmuję Boże Słowo. Czy tylko je przyjmuje, czy potrafię na Nim budować? Czy tylko mam wiedze o Jezusie, czy mam jeszcze wiarę w Jego moc?

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

 

Dodaj komentarz