JAK DOBRZE PISAĆ?

 

Komisja Europejska
JAK PISAĆ ZROZUMIALE

Niniejszy poradnik pomoże Ci w redakcji zrozumiałych tekstów zarówno w Twoim własnym języku, jak i w innych językach urzędowych, które są wszystkie językami roboczymi Komisji. Poradnik zawiera pewne wskazówki, a nie twarde zasady. Korzystając ze wskazówek, powinno się jednak zawsze uwzględniać potrzeby czytelników i cel, w którym powstaje dany tekst. Trzy korzyści z pisania w sposób zrozumiały to: bardziej efektywna współpraca; unikanie zbędnej korespondencji; budowanie dobrej reputacji Komisji.

Pobierz poradnik w pliku PDF

KPRM-1-Pisma KPRM
PISMA URZĘDOWE 

Każde pismo kształtuje nasz wizerunek na zewnątrz. Powinno zatem być sporządzone według najwyższych standardów, z zachowaniem zasad poprawności i staranności językowej. Pismo zawiera nie tylko komunikaty werbalne (napisaną treść), lecz również komunikaty niewerbalne, które tworzą wizerunek nadawcy w oczach odbiorcy pisma. Takim komunikatem niewerbalnym jest np. dopracowana strona wizualna czy też umiejętność uwypuklenia informacji ważnych.

Pobierz poradnik w pliku PDF

KPRM-2-Redagowanie KPRM
REDAGOWANIE TEKSTÓW

Każda wypowiedź pisemna powinna zostać dopracowana pod względem redakcyjnym, z odpowiednią dbałością zarówno o treść (zawartość merytoryczną) i formę jej prezentacji, jak też o poprawność językową. Pozwoli to uniknąć błędów i nieporozumień w procesie komunikacji. Prawdziwą zaletą komunikacji pisemnej jest możliwość starannego przemyślenia wypowiedzi. Specjaliści oceniają, że pierwsze 30 sekund czytania decyduje, czy pisemna wypowiedź wzbudzi zainteresowanie. Pismo oficjalne wcale nie musi być nudne – pod warunkiem że autorowi będzie na tym zależało i że będzie pamiętał o podstawowych zasadach.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Technika-pracy-biurowej Ewa Stefaniak-Piasek
TECHNIKA PRACY BIUROWEJ

W tym podręczniku znajdziesz informacje na temat: roli przepływu informacji (a w szczególności roli instrukcji kancelaryjnej), podstaw komunikacji interpersonalnej oraz wykorzystania środków technicznych w pracy biurowej. Poznasz także zasady redagowania i sporządzania dokumen- tów biurowych (korespondencji, pism handlowych, pism w sprawach osobowych). Dowiesz się również, jakie są najważniejsze prace sekretarki i jak je właściwie wykonywać.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Jak-napisać-pracę-licencjacką Wojciech Welskop
JAK NAPISAĆ PRACĘ LICENCJACKĄ I MAGISTERSKĄ

Niniejszy poradnik składa się z dwóch części: pierwsza zawiera zagadnienia dotyczące merytoryki działań Dyplomanta, w drugiej natomiast można znaleźć wskazówki na temat redagowania przygotowanej merytorycznie pracy. W części pierwszej są przestawione poszczególne etapy przygotowania swojej pracy licencjackiej. Część druga jest poświęcona charakterystyce pracy redakcyjnej.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Ortografia-Tablice-szkolne Mariola Rokicka
ORTOGRAFIA – TABLICE SZKOLNE 

Przygotowaliśmy dla Was pomoc z ortografii języka polskiego w formie wygodnych i przejrzystych tablic. Znajdziecie tu wszystkie istotne zagadnie- nia w pigułce, dzięki czemu będziecie mogli przypomnieć sobie najważniej- sze zasady ortograficzne, a także zrobić szybką powtórkę przed klasówką czy sprawdzianem. W książce zamieściliśmy również pomocne podpowiedzi na to, jak w sprytny sposób zapamiętać reguły pisowni.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Po-polsku-bez-błędu Dominika Izdebska-Długosz
PO POLSKU BEZ BLĘDU
GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW UKRAIŃSKOJĘZYCZNYCH 

Publikacja niniejsza powstała jako pomoc w nauce polskiej gramatyki dla studentów ukraińsko- języcznych. Polska gramatyka jest jednym z tych elementów kształcenia językowego, które sprawiają osobom ukraińskojęzycznym w polszczyźnie najwięcej problemów. Podobieństwo języka polskiego i ukraińskiego powoduje, iż sprawność komunikacyjna w języku polskim rozwija się u studentów z Ukrainy dużo wcześniej niż poprawność gramatyczna.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Części mowy – ściąga z gramatyki języka polskiego (PDF)

Jak-dobrze-pisać praca zbiorowa
JAK DOBRZE PISAĆ

Pisanie
esejów,
rozprawek
i
prac
badawczych
nie
jest
sztuką
dla
sztuki.
Rozwija
nasze
 myślenie,
 pogłębia
 logikę
 i
 ćwiczy
 umiejętność
 precyzyjnego
 wysławiania
 się.
 Jeżeli
 uważacie,
 że
 te
 umiejętności
 mają
 zastosowanie
 tylko
 w
 szkole,
 to
 jesteście
 w
 błędzie.
 Nic
 w
 życiu
 nie
 przyda
 wam
 się
 bardziej
 niż
 wytrenowany
 umysł,
 który
 pomoże
 wam
 rozwiązywać
 problemy,
 przekonywać
 innych
 ludzi
 do
 waszej
 racji
 oraz
 krytycznie
 spoglądać
 na
 rzeczywistość.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Edycja-tekstów Adam Bielański, Wiesław Juszczyk
EDYCJA TEKSTÓW 

Używanie czcionek do tworzenia tekstu ma długą, bo ponad 500 letnią historię. Początkowo używano czcionek drewnianych, które z czasem zostały zastąpione czcionkami metalowymi. Skład odbywał się w drukarni bez udziału autora. Pokolenia poligrafów wypracowały zasady „dobrej edycji”, które spra- wiały, że tekst był łatwiejszy w odbiorze dla czytelnika i zgodny z zasadami estetyki. Użycie komputera i zaawansowanego edytora tekstu umożliwiło tworzenie przez autora publikacji w ostatecznej, gotowej do druku formie. Jednak pomimo zmiany narzędzia zasady „dobrej edycji” pozostają nadal aktualne i dla tego należy je poznać.

Pobierz poradnik w pliku PDF

 

Jak-redagować-teksty-na-strony-internetowe Maciej Szmigielski
JAK REDAGOWAĆ TEKSTY NA STRONY INTERNETOWE 

Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. O nieśmiertel- nej zasadzie wpajanej nam przez całe dziesięciolecia od początku szkoły podstawowej powinniśmy jak najszybciej zapomnieć, gdy zabieramy się do pisania w Internecie. Niemal wszystko, czego nauczyliśmy się o pisaniu tekstów w trakcie tradycyjnej edukacji, w sieci nie będzie nam potrzebne. Oczywiście opublikowanie informacji z błędami gramatycznymi, ortograficznymi i stylistycznymi może tylko zaszkodzić wizerunkowi szkoły.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Jak-porozumiewać-się-skutecznie Materiał edukacyjny
JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ SKUTECZNIE? 

Pierwsza część publikacji przedstawia podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się z bliźnimi w codziennym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent – pielęgniarka. W drugiej części opisano metody komunikacji z pacjentem cierpiącym na chorobę przewlekłą (czyli nieuleczalną), w jej szczególnej odmianie, jaką jest cukrzyca. Polecam serdecznie zapoznanie się z treścią obu części pracy Autorek – i częste do niej powracanie. Zrozumienie zasad komunikacji pomiędzy ludźmi ułatwi nam pracę i codzienne życie, ale przede wszystkim poprawi losi samopoczucie nie tylko naszych pacjentów, ale także i nas samych, opiekujących się na co dzień chorymi.

Pobierz poradnik w pliku PDF

 

Dodaj komentarz