Nowenna do św. Teresy – praktyczne wskazówki

Nowenna jest to dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne, rozpoczynające zwykle obchody święta patronalnego. Rozpoczynając Nowennę do św. Teresy od Dzieciątka Jezus prezentujemy wskazówki do jej pobożnego odprawienia. Proponujemy rozważania na każdy dzień Nowenny, które znajdziecie na SoundCloud oraz Koronkę Dziecięctwa Duchowego jak również Litanię do św. Teresy. Niech przedstawione propozycje będą dobrą okazją do odprawienia Nowenny, jak również pogłębienia duchowości małej drogi.

  1. Pieśń
  2. Modlitwa na każdy dzień Nowenny:

Modlitwa o „deszcz róż”

Ojcze Niebieski, który przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus przypomniałeś światu miłość najlitościwszą, przepełniającą Twe Boskie Serce, i obudziłeś w nas dziecięcą ufność ku Tobie, dzięki pokorne Ci składamy, że tak wielką chwałą nagrodziłeś Tę, która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem, i że udzieliłeś Jej cudownej mocy pociągania wielkiej liczby dusz, które będą Cię chwalić przez wieczność całą.

O św. „Mała Tereso”, pamiętaj, że obiecałaś dobrze czynić na ziemi. Spuść obfity deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają, i wyjednaj nam łaskę…, której za przyczyną Twoją oczekujemy od Jego nieskończonej dobroci. Amen.

  1. Wysłuchaj rozważania na każdy dzień Nowenny z SoundCloud: Siostry Terezjanki
  2. Odmów Koronkę Dziecięctwa Duchowego lub Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Koronka Dziecięctwa Duchowego

1. Módlmy się o głęboką pokorę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

W. Boże Miłosierny w słabości mej często upadam.
O. Zmiłuj się nade mną. /10x/

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi błagam, najgłębszą pokorę umysłu i serca.

2. Módlmy się o bezgraniczną ufność w Bogu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

W. Boże dobroci, nieskończona, ufam Tobie bez granic.
O. Nie będę zawiedziony na wieki. /10x/

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi błagam, dziecięcą ufność w Bogu.

 3. Módlmy się o wierną miłość ku Bogu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

W. Całym sercem kocham Cię, mój Boże.
O. I kochać pragnę na wieki. /10x/

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi błagam, gorącą miłość  ku Bogu.

 4. Módlmy się o całkowite oddanie się Bogu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

W. Wola Twoja Panie niech wypełnia się we mnie.
O. Zawsze, wszędzie i we wszystkim. /10x/

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi błagam, oddanie się Bogu bez zastrzeżeń.

 5. Módlmy się o pokój serca.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

W. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę Cię Panie.
O. Użycz mi pokoju. /10x/

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi błagam, głęboki pokój serca.

Modlitwa: Dzięki Ci, Boże mój, z całego serca, za łaski użyczone św. Teresie, a w szczególności za dar dziecięctwa duchowego, którym serce Jej napełniłeś. Spraw, o Panie, by Twoja Miłosierna Miłość wypełniała moje serce.

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, prowadź mnie, proszę drogą dziecięctwa duchowego i czuwaj nade mną, bym nigdy z tej drogi nie schodził, aż znajdę się u stóp Jezusa i Maryi. Amen.

Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,…
Duchu Święty, Boże,…
Święta Trójco, Jedyny Boże,…
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,…
módl się za nami.
Święta Teresa, jaśniejąca chwałą w Zakonie Matki Bożej z Góry Karmel,…
Święta Tereso, pełna ducha swej Matki, Seraficznej Teresy,…
Święta Tereso, wzorze doskonałego posłuszeństwa,…
Święta Tereso, aniele czystości,…
Święta Tereso, miłośniczko ubóstwa,…
Święta Tereso, pełna cichości i pokory serca,…
Święta Tereso, heroiczna w miłości bliźniego,…
Święta Tereso, zraniona miłością Bożą,…
Święta Tereso, chwało dziewic,…
Święta Tereso, cudzie łaski Bożej,…
Święta Tereso, aniele pokoju,…
Święta Tereso, mężna Oblubienico Chrystusowa,…
Święta Tereso, gorliwa w modlitwie za kapłanów,…
Święta Tereso, pocieszycielko cierpiących,…
Święta Tereso, wspomożycielko ubogich i sierot,…
Święta Tereso, uzdrowienie chorych,…
Święta Tereso, wzorze i opiekunko dzieci,…
Święta Tereso, patronko przystępujących do I Komunii świętej,…
Święta Tereso, czysta ofiaro za grzeszników,…
Święta Tereso, której miłosierdzia pełna jest ziemia,…
Święta Tereso, pociągająca cały świat do Boga,…
Święta Tereso, której szczęściem jest dobrze czynić na ziemi,…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Św. Tereso, której niebem jest czynienie dobra na ziemi.
O. Racz spuścić na nas obfity deszcz różany łask Jezusowych.

Módlmy się: Boże, któryś rzekł: „Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy, tak wstępować w pokorze i prostocie ducha w ślady św. Dziewicy Teresy, byśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

6. Na koniec wezwanie:

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza – módl się za nami.

3 myśli na “Nowenna do św. Teresy – praktyczne wskazówki

    1. To prawda, ma Pan w zupełności racje. Ale prawdą też jest, że przez całe życie dorastamy i uczymy się siebie i swoich postaw. Jedyną rzeczą, która nas niszczy to wszechwiedza na wszystkie tematy i posądzanie.

Dodaj komentarz