Jubileusz 25-lecia Misji św. Teresy

Jubileusz 25-lecia istnienia Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus – misji modlitwy za kapłanów w Polsce przeżywaliśmy 26 września 2020 r w Niepokalanowie. W uroczystości uczestniczyli animatorzy i Aniołowie Modlitwy z różnych części Polski: z Suwałk, Pisza, Olsztyna, Wrocławia, Obry, Pułtuska, Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Warki, Piaseczna, Izabelina, Kostowca, Nadarzyna, Podkowy Leśnej, Brwinowa i Pruszkowa. Wszystkich uczestników powitał serdecznie ks. Ludwik Nowakowski- kapłan archidiecezji warszawskiej, opiekun duchowy i moderator Misji św. Teresy w Polsce, który 25 lat temu zapalił się charyzmatem św. Teresy, aby budować wspólnoty modlące się o świętość kapłanów.

Najistotniejszym przeżyciem była Msza Święta sprawowana w Bazylice pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Pikusa z udziałem Ojców franciszkanów z Niepokalanowa, ks. Ludwika Nowakowskiego i kapłanów związanych z Misją św. Teresy.

Ksiądz biskup w homilii podkreślił ważność Misji św. Teresy w życiu Kościoła.  Podziękował wszystkim za dar modlitwy za kapłanów, którzy wciąż jej potrzebują.

Obchody naszego Jubileuszu miały też miejsce w sali św. Bonawentury. Ks. Ludwik Nowakowski podziękował za przybycie i zaangażowanie w rozwój Misji św. Teresy. Szczególną radość wyraził z udziału kapłanów, związanych z Misją z archidiecezji warszawskiej i sióstr zakonnych z wielu Zgromadzeń: Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej i Suwałk, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Kostowca i Brwinowa, Służebnic Matki Dobrego Pasterza z Piaseczna, Sióstr Sercanek z Warki. Serdeczne podziękowanie skierował na ręce  Przełożonej Generalnej s. Lucyny Lubińskiej, s. Teresie Kalskiej i s. Agnieszce Jaworskiej, jak też innym siostrom, które ze szczególną troską włączają się w to dzieło.

Opiekun duchowy Misji odwołał się ponownie do historii wspólnoty w Polsce, podzielił się własnym świadectwem. Jak sam wyznał, otrzymywał od Boga wiele znaków, które utwierdzały go w tym, by rozwijać modlitwę za kapłanów w Polsce.

Ksiądz Ludwik podziękował wszystkim, którzy wraz z Nim zapoczątkowali to dzieło: osobom z Sekretariatu Misji, animatorom i Aniołom Modlitwy.

Pięknym przeżyciem było wysłuchanie świadectw wielu osób: Angeliki Nowociel z Warki, Lucyny i Witolda Bucholc, Katarzyny i Karola Bucholc, Jakuba Cichosza, Moniki i Szymona Fruby z Warszawy, Doroty i Andrzeja Rostkowskich z Izabelina, s. Teresy Kalskiej i Haliny Urbanowicz z Suwałk.

W dniu tym trwaliśmy w duchowej łączności z Założycielem Misji modlitwy za kapłanów – ks. Bruno Thevenin z Francji, , który skierował do nas jubileuszowy list. Przywołajmy jego słowa: Misja podejmuje cel Karmelu; modlić się za kapłanów. To już nie siostry karmelitanki podejmują tę misję, ale wierni świeccy: dzieci, rodzice, osoby konsekrowane… Nie przyświeca nam inny cel duchowy, jak uproszenie u Boga, otrzymanie od Boga świętych kapłanów.(…)Misja św. Teresy to modlitwa, która jednoczy wiernych z ich kapłanami i kapłanów z wiernymi. Potrzebujemy siebie nawzajem w wielkiej miłości do Boga i Kościoła.

Po wysłuchaniu świadectw ks. Ludwik wygłosił katechezę: „Charyzmat i duchowość Misji św. Teresy w perspektywie 25- lecia jej działalności”. Przypomniał o nieustającej potrzebie istnienia Misji św. Teresy. Zachęcił do pogłębiania duchowości małej drogi, do praktykowania modlitwy w milczeniu, do ożywiania w sobie i naszych wspólnotach charyzmatu modlitwy za kapłanów i jej rozpowszechniania. Przedstawiciele Misji podziękowali ks. Ludwikowi Nowakowskiemu i osobom z Sekretariatu Misji .

Następnie w kaplicy św. Maksymiliana Wspólnota podziękowała Panu Bogu adorując Najświętszy Sakrament i przywołując myśli św. Teresy o Eucharystii.

Uroczystości Jubileuszowe w Niepokalanowie zakończyła wspólna agapa , która była okazją do rozmów i wymiany doświadczeń .

Każdy, kto pragnie włączyć się do Misji, by modlić się o świętość kapłanów i czerpać z duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, małej świętej z Lisieux może skontaktować się z nami, pisząc na adres mailowy: sekretariat@misjateresy.pl

s. Teresa Kalska

Zapraszam do galerii zdjęć tutaj

2 myśli na “Jubileusz 25-lecia Misji św. Teresy

Dodaj komentarz