Kulinarny blog siostry Goretti Rogowskiej

Siostra Goretti Rogowska jest szefem kuchni ojców Salwatorianów w kurii generalnej tego zgromadzenia w Rzymie. Przybyła do domu Salwatorianów w sierpniu 1998 roku, aby pomagać w kuchni siostrze Mieczysławie. O kuchni włoskiej, w tamtym czasie, nie wiedziała nic. Nauczyła się jej z upływem czasu, korzystając z książek, pobierając naukę u mistrza Lorenzo (emerytowanego szefa kuchni w renomowanym rzymskim hotelu), a także pytając i słuchając porad. Pokochała tę wspaniałą kuchnię i miejsce, w którym pracuje. Owocem jest pracy jest między innymi książka kucharska pt. “Włoskie smaki na polskim stole“, która prezentuje tajniki włoskiej kuchni w taki sposób, aby jej przepisy mogły być bez trudu wykorzystywane w warunkach polskich. Wiele porad i przepisów z tej książki można znaleźć w autorskim blogu siostry Goretti prowadzonym pod adresem: https://goretti.terezjanki.org Serdecznie zapraszamy do odwiedzania tego bloga!

Siostra Goretti Rogowska z ojcem Salwatorianinem, Rzym 2019

Siostra Goretti przebywa we Włoszech już ponad dwadzieścia lat. Dom generalny ojców Salwatorianów bardzo często gości w swoich progach wielu ludzi z różnych stron świata. Konieczne jest zatem przyrządzanie posiłków dla międzynarodowej wspólnoty zakonnej Salwatorianów, ale także dla kardynałów, biskupów z Włoch, Europy i spoza naszego kontynentu. Bywały w tym domu także koronowane głowy i prezydenci. Siostra Goretti pracowała w kuchni ojców Salwatorianów, kiedy święty Jan Paweł II, 19 marca 1999 roku odwiedził salwatoriańską wspólnotę zakonną i modlił się przy grobie czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Spotkanie ze wspólnotą domu zakonnego Salwatorianów zakończyło się oczywiście wspólnym obiadem, który przygotowała siostra Goretti.

Jan Paweł II z siostrami Terezjankami w Rzymie, 1992

Dom generalny ojców Salwatorianów znajduje się w pałacu kardynała Cesi przy ulicy Conciliazione 51, tuż przy placu świętego Piotra. Od października i grudnia 1992 roku, trzy siostry Terezjanki rozpoczęły tu pracę, zajmując się kuchnią, refektarzem (stołówką) i pralnią. Były to siostry Michalina Cwalina, Serafina Jankowska  i Aniela Śniadkowska. Przybyły do Rzymu na zaproszenie ojca Edwarda Wanata – ówczesnego przełożonego rzymskiej kurii generalnej Salwatorianów. Po blisko trzydziestu latach, siostry Terezjanki kontynuują tę pracę, ale już w czteroosobowym składzie.  Domową wspólnotę tworzą dziś siostry: Felicja Radzewicz (przełożona domu), Damiana Kiliańska, Weronika Mróz i Goretti Rogowska. Siostra Weronika zajmuje się pralnią i prasowaniem, a pozostałe siostry pracują w kuchni i w refektarzu. To ogólny podział, ponieważ w zależności od bieżących potrzeb pomagają sobie wzajemnie we wszystkich domowych pracach.

Ojciec Edward Wanat z siostrami Michaliną Cwaliną, Serafiną Jankowską  i Anielą Śniadkowską, 1992
Siostry Weronika Mróz, Goretti Rogowska, Felicja Radzewicz i Damiana Kiliańska z Tomaszem Domańskim, 2019

Dodaj komentarz