List polskich dzieci do misjonarzy w Oruro

W październiku 2020 r., podczas trwania tygodnia misyjnego Siostry katechetki przeprowadziły w polskich szkołach akcje pt.: „Napisz list do Misjonarza”. Na korytarzu szkolnym zawisły gazetki tematyczne, informujące o pracy Misjonarzy, a bezpośrednio na lekcji religii uczniowie z opowiadań katechety dowiadywali się o życiu, pracy i działalności misjonarzy oraz o tym czego oni najbardziej od nas potrzebują. W tym celu dzieci obejrzały film przygotowany przez pana Tomasza Domańskiego dotyczący pracy Sióstr w Oruro. Film ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Uczniowie, usłyszeli żywą narrację siostry Elżbiety misjonarki z Boliwii, ale także zobaczyły bogactwo zdjęć, obrazów, które były żywym uobecnieniem miejsca oraz pracy Sióstr. Uważam, że cel akcji został osiągnięty. Napłynęło wiele listów od dzieci. Ich żywa wiara i prawdziwa miłość do Chrystusa została utrwalona w kilku ale jakże ciepłych słowach, do konkretnych, wybranych przez siebie misjonarzy. Liczymy, że w związku z rozpoczętą akcją: „Napisz list do Misjonarza” zawiąże się pomost przyjaźni dzieci z Polski i Oruro. Będzie to szczególna relacja z kolegami i koleżankami z Boliwii. Niech dzieła, które są prowadzone rękami misjonarzy w Boliwii zostaną umocnione więzią dziecięcej modlitwy. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich misjonarzy w Boliwii.

s. Agnieszka Jaworska

Zapraszamy również do obejrzenia filmu o posłudze sióstr misjonarek.

Dodaj komentarz