Maleńka Miłość wśród masajskich dzieci

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021r., w Światowy Dzień Misyjny Dzieci, w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej, należący do ogniska misyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, pod kierunkiem s. Teresy Kalskiej, podczas Mszy Świętych zaprezentowali program pod nazwą: „Maleńka Miłość wśród masajskich dzieci”. Nasi kolędnicy misyjni dzielili się radością płynącą z narodzenia Pana Jezusa. Zapoznali z trudną sytuację życiową masajskich dzieci. Zaprosili parafian do modlitwy za te dzieci, zwrócili się również z prośbą o złożenie darów serca na niezbędne potrzeby swoich rówieśników, by mogły uczyć się w szkole, cieszyć się zdrowiem i pić czystą wodę ze studni.

Z głębi serca, w imieniu kolędników misyjnych, dziękuję księdzu proboszczowi Kazimierzowi Grybosiowi i kapłanom za wspieranie modlitwą naszej akcji misyjnej, parafianom za otwarte i hojne serca, rodzicom dzieci za pomoc w przygotowaniu kolędy misyjnej i zaangażowanie w zbiórkę ofiar na potrzeby masajskich dzieci. Naszym dzielnym kolędnikom dziękuję za odwagę i troskę, aby ich rówieśnicy kochali Pana Jezusa, byli pełni radości i doświadczali dobra tego świata. Siostrom Klaweriankom z Podkowy Leśnej wyrażam wdzięczność za ofiarowanie nam na ten cel czasopism Echo z Afryki i obrazków misyjnych.

Mam nadzieję, że okazana z serca pomoc sprawi ogromną radość dzieciom masajskim z Kenii i Tanzanii, gdzie posługują misjonarze z Polski.

s. Teresa Kalska CST

Więcej zdjęć do obejrzenia tutaj

Dodaj komentarz