Miłość Miłosierna Boga

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zrozumiała, że miłość Boga jest nierozpoznana w świecie i przez wielu ludzi odrzucana. Postanawia oddać się na ofiarę całopalną Miłości Miłosiernej Dobrego Boga, po to, by kochać Jezusa bezgranicznie i całkowicie. Chciała, by Jezus przelewał na jej małą duszę cała miłość, której inni nie chcą.

Uzyskawszy pozwolenie Matki Agnieszki Teresa układa tekst ofiarowania się Bogu dnia 9 czerwca 1895 roku w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dwa dni później 11 czerwca w kaplicy Karmelu św. Teresa razem z Celina uroczyście odczytuje akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej Boga. Wkrótce potem dołącza do nich Maria.

 

O mój Boże! Trójco Błogosławiona,

pragnę cię kochać i sprawiać, aby cię kochano.

Pracować ku chwale Kościoła świętego,

ratując dusze, które są na ziemi

i uwalniając te, które cierpią w czyśćcu.

Pragnę doskonale wypełnić twoją wolę

i dojść do stopnia chwały,

który dla mnie przygotowałeś w Twoim królestwie,

jednym słowem pragnę być świętą,

ale czuję całą moją niemoc

i proszę ciebie, o mój Boże,

żebyś Ty sam był moją świętością.

Aby żyć w akcie doskonałej miłości,

ofiaruję siebie, jako ofiarę całopalną twojej Miłości Miłosiernej,

błagając ciebie, abyś pochłaniał mnie nieustannie,

przelewał w moją duszę strumienie czułości nieskończonej,

które mieszczą się w Tobie i abym w ten sposób

stała się męczennicą twojej miłości, o mój Boże!

Niech to męczeństwo, przygotowawszy mnie

do stawienia się przed tobą, sprawi,

że wreszcie umrę i niech moja dusza

bez zwłoki rzuci się w wieczyste objęcia twojej Miłosiernej Miłości.

Chcę o mój ukochany,

za każdym uderzeniem mojego serca

odnawiać to ofiarowanie nieskończoną ilość razy,

aż kiedy znikną cienie,

będę mogła wyjawić tobie moja miłość

w wieczystym Twarzą w Twarz!”

 

Święta Teresa ponawiała akt oddania się Miłości Miłosiernej bardzo często, kiedy tylko mogła. Modliła się gorąco o zastęp małych dusz, które swoją miłością do Jezusa i bliźnich oraz modlitwą i ofiarą będą przemieniać oblicze współczesnego Kościoła i świata. Modliła się o to, by jak najwięcej małych dusz ofiarowało się Miłości Miłosiernej Boga.

 

 

Modlitwy św. Teresy z Lisieux zostały wysłuchane, kiedy Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek powołał dekretem erekcyjnym Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki poprzez swoją profesję zakonną realizują myśl św. Teresy, żyjąc każdego dnia w duchu ofiarowania się Miłości Miłosiernej Boga, a akt ofiarowania się jest ich codzienną modlitwą.

 

Dodaj komentarz