Modlitwa o świętość kapłanów

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ustanowiony przez świętego Jana Pawła II w 1995 roku. W diecezjach duchowni razem ze swoimi biskupami spotykają się w tym czasie na wspólnych adoracjach i konferencjach. Dzień ten ma także uświadomić wszystkim wiernym ich odpowiedzialność za jakość powołań kapłańskich oraz zachęcić do modlitwy za pasterzy Kościoła.

Serce Jezusa jest przepełnione miłością miłosierną do każdego człowieka. W tym Sercu każdy z nas ma swoje miejsce, którego nikt inny wypełnić nie może. Wyjątkowe miejsce w Sercu Pana Jezusa ma każdy kapłan, wybrany z ludu i posłany, by w łączności z Chrystusem pełnić wolę Ojca i sprawować sakramenty.

Kapłan nie działa własną mocą ani na podstawie swojej moralnej doskonałości, lecz zawsze działa in persona Christi. Przez fakt świeceń dysponuje przemieniającą, uzdrawiającą i zbawczą mocą Chrystusa. Kapłan niczego nie ma od siebie, lecz jest przede wszystkim sługą. Sługą, który doświadcza ludzkich ograniczeń i słabości. Sługą, który potrzebuje wsparcia modlitewnego, by jak najlepiej wypełnić swoje powołanie.

W Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus siostry modlą się za kapłanów na wzór swojej świętej Patronki. Wspierają kapłanów modlitwą i zachęcają innych do takiej modlitwy m.in. podejmując posługę animatora w ruchu modlitewnym Misji św. Teresy.

Moderatorem ruchu jest ks. Ludwik Nowakowski. Misja św. Teresy to ruch wspierający modlitwą kapłanów i osoby powołane do służby Bożej. W Misji św. Teresy jedna osoba świecka, nazywana “Aniołem Modlitwy” modli się za jedną osobę duchowną (księdza, kleryka, zakonnika ) znając tylko imię tej osoby. Może modlić się każda osoba, dzieci, młodzież, dorośli ale w sposób szczególny ruch ten skierowany jest do dzieci. Zobowiązaniem w sensie ścisłym jest codziennie odmówienie Modlitwy do Matki Bożej Kapłanów – jest to specjalna modlitwa, którą posługuje się Misja. Anioł Modlitwy możne podejmować także inne, dodatkowe postanowienia, np.: ofiarować Komunię Św. za swojego kapłana, modlitwę różańcową, ofiarować cierpienie, walkę z własnymi słabościami, itp.

Aniołowie Modlitwy mogą modlić się indywidualnie lub należąc do grup modlitewnych Misji św. Teresy. W pierwszym rzędzie chodzi o tworzenie grup dzieci, prowadzonych przez świeckich animatorów. Jest także możliwość tworzenia grup dla młodzieży i osób dorosłych. Animatorzy otrzymują gotowe katechezy do prowadzenia spotkań. Cała formacja duchowa ma na celu umocnienie w modlitwie za kapłanów i o nowe powołania, a także rozwój życia duchowego na małej drodze św. Teresy z Lisieux i budzenie nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach. Prośmy Miłosiernego Jezusa, by uświęcił i upodobnił do siebie wszystkich kapłanów.

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus »

 

 

Dodaj komentarz