Msza św. o pokój na Ukrainie

Dokładnie 35 lat temu – 3 czerwca 1984 roku w Podkowie Leśnej odbyła się niezwykła Msza św. o pojednanie polsko-ukraińskie. Uroczystość została zorganizowana przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu i Księdza Kanonika Leona Kantorskiego.
Wspominając wydarzenia z 1984 r. dziś w kościele parafialnym w Podkowie Leśnej, z udziałem władz miasta i zaproszonymi gośćmi, uczestniczyliśmy w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, pod przewodnictwem o. Piotra Kuszki – bazylianina, proboszcza greckokatolickiej parafii p.w. Zaśnięcia NMP w Warszawie, modląc się o pokój na Ukrainie. Wspominając nasze Siostry posługujące na Ukrainie, jak również początki naszej Rodziny zakonnej na wschodnich Kresach, modliłyśmy się o upragniony pokój dla naszych sąsiadów.
Zapraszam do wysłuchania świadectwa Grzegorza Dąbrowskiego, świadka wydarzeń z 3 czerwca 1984 r. oraz kazania o. Piotra Kuszki.

Dodaj komentarz