Najświętsze Ciało i Krew Pana

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej potocznie nazywana Bożym Ciałem ustanowiona została przez papieża Urban IV w 1264 roku. Jest to święto ruchome, czyli nie ma stałej daty w kalendarzu. W Polsce obchodzone jest w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż “sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).

Głównym punktem obchodów uroczystości Bożego Ciała jest procesja eucharystyczna, która przechodzi ulicami miasta. Tegoroczna sytuacja związana z epidemią spowodowała, że w wielu miejscach w kraju nie było tradycyjnych procesji do czterech ołtarzy. Modliliśmy się w kościołach oddając cześć i uwielbienie Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość Bożego Ciała ożywia i umacnia naszą wiarę w realną obecność Jezusa Zmartwychwstałego w Eucharystii. Przez przyjmowanie Eucharystii nieustannie jesteśmy przemieniani w Ciało Chrystusa, stajemy się Jego Mistycznym Ciałem.

 

 

Obecnie trwa oktawa Bożego Ciała. Ożywiajmy w tym szczególnym czasie naszą miłość do Jezusa obecnego w Chlebie i Winie. Niech pomogą nam w tym teksty wypowiedziane ustami świętych, którzy całym sercem umiłowali Boga żywego i prawdziwego ukrytego pod postaciami eucharystycznymi.

 

Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Aby przygotować dla naszych dusz sakrament tak wielkiej miłości potrzeba było niezmierzonej mocy Boga Ojca, najwyższej mądrości Syna i słodkiej dobroci Ducha Świętego. (św. Albert Wielki)

Kiedy zaś Pan przyjdzie do mnie w Komunii Świętej, wolno mi Go spytać „Czego pragniesz Panie, ode mnie?” Potem zabiorę się do tego, co po cichej rozmowie z Nim ujrzę jako najbliższy obowiązek. (św. Edyta Stein)

O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła. (św. Faustyna Kowalska)

Jedna dobrze przyjęta Komunia jest zdolna i wystarczy, aby uczynić nas świętymi i doskonałymi. (św. Franciszek Salezy).

Pan Jezus w Komunii świętej przychodzi nie dla twojej pociechy, ale dla posilenia cię na duchu. Komunia święta – to najkrótszy sposób do świętości. (bł. Honorat Koźmiński)

Częsta Komunia jest wielką kolumną, na której wspiera się biegun świata. Pobożność maryjna jest drugą kolumną, na której wspiera się drugi biegun. Wszyscy potrzebują Komunii: dobrzy, aby pozostać dobrymi i źli, aby stać się dobrymi. (św. Jan Bosko)

Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, ze jesteście nędzni i że dlatego nie przystępujecie do Komunii Świętej… To tak jakbyście mówili, ze jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw. Wielkim nieszczęściem jest to, że zaniedbujemy uciekanie się do tego Boskiego pokarmu, aby przebyć pustynię życia. Jesteśmy na równi z osobą, która umiera z głodu obok suto zastawionego stołu. (św. Jan Maria Vianney)

Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc wstanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb. (św. Augustyn)

Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa, aby posługiwać się Nim według twojego zamiaru, ale raczej ofiaruj się Twojemu Bogu i Zbawcy, ponieważ to On z tobą i w tobie czyni wszystko co zechce. (św. Kajetan)

 

Daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na piasku, każdy najpiękniejszy entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie. (św. Pius X)

Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew, a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na górę Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą w twarz Tego, którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina. (św. Karol Boromeusz)

Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością, jaką mnie kochałeś, kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża! (św. Alfons Maria Liguori)

Do nas należy obrona czci Tego najłagodniejszego Baranka w Eucharystii. (św. Ojciec Pio)

Musimy przyjmować Komunię świętą z żywą wiarą, ponieważ Eucharystia jest tajemnicą wiary; z pobożnością, ponieważ jest sakramentem doskonałej miłości; z wielkim szacunkiem, ponieważ jest większa, niż można to sobie wyobrazić. (św. Albert)

 

 

Dodaj komentarz