Niedziela i Tydzień Misyjny

 

„Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata, aż na najbardziej oddalonych wyspach”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W niedzielę 18 października, w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynający również Tydzień Misyjny. Święto zostało ustanowiony przez papieża Piusa XI, w 1926 r. jako dzień solidarności misyjnej z Kościołem katolickim. Tego dnia kierujemy wzrok na misjonarzy rozsianych w różnych zakątkach świata, którzy z oddaniem, troską, często w cierpieniu i doświadczeniach oddają życie za Ewangelię, głosząc Orędzie Zbawienia. W tym dniu oraz następującym po nim Tygodniu Misyjnym modlitwą i ofiarą przychodzimy z pomocą misjonarzom darując każdy gest dobrej woli, życzliwości i hojności. Tegoroczne hasło Niedzieli misyjnej ogłoszone przez papieża Franciszka w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny brzmi: „Oto ja poślij mnie” jest kontynuacją i zaproszeniem do głoszenia Słowa Bożego człowiekowi umęczonemu pandemią Covid-19. Papież przywołuje fragment Ewangelii – burzy na jeziorze Galilejskim, aby przedstawić trudną sytuację pandemiczną, z którą boryka się cały świat. Oto my wszyscy płyniemy w jednej łodzi do portu zbawienia. Lęk, słabość, zniechęcenie, brak celu i sensu życia, jest mocno widoczny w życiu także wielu chrześcijan. Papież wskazuje na to, że tą łodzią płynie razem z nami Jezus. Zaprasza do tego, by silniejsi umacniali Słowem słabszych, wierzący dodawali otuchy wątpiącym, a zalęknionym by pokazywać cel i nadzieję.

Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w tym dniu kieruje wzrok ku misjom w Boliwii, gdzie posługują nasze siostry: Joanna Olszewska i Elżbieta Puchalska oraz świecka misjonarka Katarzyna Cząba. Początek misji nie był łatwy. Siostry szukały różnych możliwości, jak mogą służyć dla ludności w Oruro, a w szczególności dla dzieci. Takim rozwiązaniem wpisującym się w potrzeby mieszkańców było założenie Świetlicy w naszym domu i otworzenie Centrum Pastoralnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po długich przygotowaniach: odnowieniu niektórych pokoi, kuchni, jadalni, zrobieniu łazienek, zbieraniu możliwych środków, też między innymi z Polski, załatwianiu wszystkich potrzebnych papierów i wielu innych rzeczy, udało się siostrom rozpocząć pracę. Od samego początku byli wokół sióstr osoby życzliwe i przyjazne (psycholodzy, wychowawcy), które wspomogły otwarcie Świetlicy. W pierwszych miesiącach pracy, do Świetlicy zawitało ok. 50 dzieci w wieku od 3 do 18 lat które były podzielone na dwie grupy. W obecnym funkcjonowaniu Świetlica zapewnia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z psychologami, formację katechetyczną, zajęcia z fizjoterapii, posiłki. Świetlica funkcjonuje od godz. 9.00 do 18.00, a od początku roku szkolnego korzysta z niej 65 dzieci.

Czas kwarantanny był dla sióstr wielkim wyzwaniem. Przez trzy miesiące wydawały jedzenie dla wszystkich, którzy zapukali do klasztornej furty. W czerwcu siostra Joanna wraz z wychowawcami odwiedzała domy dzieci i mogła na własne oczy przekonać się o wielkiej potrzebie i biedzie tych rodzin. Dlatego od 1 lipca siostry codziennie zaczęły wydawać obiady dla ponad 100 osób.

Prowadzenie Świetlicy dla dzieci jest realizacją charyzmatu Zgromadzenia, poprzez zapewnienie wszechstronnej pomoc dzieciom i młodzieży, przez wychowanie, nauczanie i katechezę.

W pierwszym roku działalności Świetlicy siostry prowadziły katechezę dla dzieci do pierwszej Komunii św. oraz do Bierzmowania. Było wtedy 8 dzieci do sakramentu chrztu, 10 dzieci do pierwszej Komunii oraz jeden młodzieniec do Bierzmowania. W tym roku siostry prowadzą katechezę na wszystkich poziomach dla wszystkich dzieci. Część dzieci to protestanci, ale to nie przeszkadza w ich religijnemu wychowaniu.

Posłannictwo sióstr Terezjanek urzeczywistnia się w przekazanym charyzmacie przez Sł. Bożego biskupa A. Piotra Szelążka, który nakazywał pierwszym siostrom aby dokładały wszelkich starań w wychowanie dzieci i młodzieży. Wszędzie tam, gdzie Terezjanki posługują: w Polsce, na Ukrainie, we Włoszech i dalekiej Boliwii, niosą przesłanie nadziei i ducha małej drogi św. Teresy: miłości, ufności i całkowitego zdania się na Boga.

MODLITWA ZA MISJE KATOLICKIE

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
któraś przez swe zasługi została ogłoszona Patronką
Misji katolickich na całym świecie, pomnij na twe gorące pragnienie
zatknięcia Krzyża Chrystusowego na krańcach ziemi
i głoszenia Ewangelii świętej aż do skończenia wieków.
Wspomagaj prosimy Cię, wedle swej obietnicy
kapłanów, misjonarzy i cały Kościół Święty.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Misji,
Módl się za nami.

Zapraszam do wysłuchania ciekawego wywiadu z misjonarką s. Elżbietą Puchalską, która obszernie przedstawia posługę sióstr w Boliwii. W opisie pod filmem zaznaczone są kolejne tematy, które pojawiają się w dyskusji.

Zapraszamy do wysłuchania.

Dodaj komentarz