Niedziela Miłosierdzia

„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.

Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny Kowalskiej

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w całym Kościele Katolickim w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ustanowione zostało przez św. Jana Pawła II w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Obecnie bardzo często nazywane jest Niedzielą Miłosierdzia.

Druga niedziela wielkanocna ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosiernej miłości, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza grzeszników zniewolonych złem. Niedziela Miłosierdzia kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, co wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia.

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Każdy z nas jest zaproszony, by czerpać z tych źródeł łaski, które zapewniają życie wieczne.

Warto pamiętać, iż Niedziela Miłosierdzia Bożego jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, który będzie przeżywany w roku 2021 pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.

Tydzień Miłosierdzie to „czas, w  którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc” – napisał biskup Szlachetka, Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Poza tym, biskup zauważył, że przypada on na czas, gdy od ponad roku zmagamy się z trudnościami wynikającymi z izolacji. W specjalnym komunikacie na II niedzielę wielkanocną napisał:  „Ciężko jest z czułością zaakceptować słabość, która nas ogarnia! Dotyka nas samotność, lęk, cierpienie, depresja, śmierć. Młodzież i osoby starsze odczuwają to jeszcze bardziej. Mogłoby się wydawać, że powrót to tego co było, to najlepsze co może nas spotkać. Chrystus jednak zaprasza nas, abyśmy szli naprzód i umieli dostrzegać także to co dobre”.

Dla sióstr Terezjanek przesłanie Apostołki Bożego Miłosierdzia jest ściśle związane z przesłaniem ich patronki św. Teresy z Lisieux. Święta Faustyna rozmawiała we śnie z Teresą od Dzieciątka Jezus. Była zafascynowana jej osobą i nauką.  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus nazywała Boga “Miłością Miłosierną” i oddała siebie na ofiarę całopalną Jego miłości. Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia łączy obie święte kobiety.

Niech Miłość Miłosierna umacnia w naszych sercach postawę dziecka, które bezgranicznie ufa Bogu i powierza Mu wszystkie swoje grzechy i słabości.

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CHARYTATYWNEJ NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA »

MIŁOSIERDZIE BOŻE W DOKTRYNIE ŚW. TERESY Z LISIEUX I ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ »

Dodaj komentarz