Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Komentarz do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres Wielkanocny. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu liturgicznym Kościoła. Przez kilka tygodni przeżywaliśmy na nowo tajemnice radości, tajemnice obecności Jezusa pośród swoich uczniów. Dziś w uroczystość Zesłania Ducha Świętego rodzi się Kościół, misja Jezusa zostaje przekazana wspólnocie Apostołom. Duch Święty jest obecnością Jezusa w świecie. Jezus nam daje Ducha Świętego, aby przebywać już nie w świątyni, w budynku ale w swoim Ludzie. Jeśli dziś w Kościele są możliwe cuda, nowe powołania, przeżywanie wiary, przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, to tylko dlatego, że słowa Jezusa: „Oto Ja jestem z Wami aż do skończenia świata” nieustannie się wypełniają, staja się prawdą dzięki Duchowi Świętemu.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Dodaj komentarz