Aktualności Bis

VI Niedziela Wielkanocy (B)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości ...
Czytaj dalej

Czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Każdy, kto poznaje postać Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka natrafia bardzo szybko na jego duchowy związek z karmelitanką bosą z Lisieux – św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Trudno nam dzisiaj naświetlić genezę i początki bliskich relacji biskupa ze świętą ...
Czytaj dalej

Rocznica agregowania Zgromadzenia do Karmelu

„Z jaką żarliwością prosiłam (Najświętszą Maryję Pannę), by mnie nieustannie strzegła i wkrótce ziściła moje marzenie o ukryciu się w cieniu Jej dziewiczego płaszcza (…) Zrozumiałam, że w Karmelu znajdę naprawdę płaszcz Najświętszej Dziewicy, toteż ku tej urodzajnej górze zwracały ...
Czytaj dalej

Maryja Matką Kościoła

"Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto ...
Czytaj dalej

V Niedziela Wielkanocy (B)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście ...
Czytaj dalej

Paschalna radość

Terezjański kwietniowy Newsletter obfituje w wiele ciekawych wydarzeń, które dokonały się w życiu naszej Rodziny zakonnej, jak również w życiu Kościoła powszechnego. Trwamy w okresie Wielkanocnej radości ze zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią. Dzięki Zmartwychwstałemu ...
Czytaj dalej

Radość przemijania

Chciałabym Ci powiedzieć tysiączne rzeczy, które rozumiem, stojąc na progu wieczności. Nie umieram jednak, wstępuję w życie, a wszystko, czego nie mogę Ci powiedzieć tutaj, dam ci zrozumieć z wysokości nieba. św. Teresa od Dzieciątka Jezus Pascha to przejście ze ...
Czytaj dalej

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

W dniach od 23-25 kwietnia br., odbył się kolejny zjazd w ramach Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej, w której uczestniczyły siostry Terezjanki. Spotkanie odbyło się w Mońkach, w jednym z naszych domów zakonnych, a poprowadził je o. Krzysztof Jarosz OCD z Gorzędzieja, ...
Czytaj dalej

Ile zarabiał św. Józef?

Czy postawienie takiego pytania nie wydaje Ci się jakoś niestosowne? Trudno jest jednoznacznie określić, co jest dziwnego w tym pytaniu, bo przecież wiemy, że św. Józef swoją pracą zapewniał doczesne bytowanie Syna Bożego, przez którego wszystko zostało stworzone, i Jego ...
Czytaj dalej

Modlitwa i zabawa

W sobotę 24 kwietnia 2021 roku toruńska schola miała swoje warsztatowo-formacyjne spotkanie. Dzieci przybyły do domu sióstr, by pomodlić się w kaplicy i ofiarować Bogu swoje uwielbienie dla Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Zawierzały na modlitwie siebie, swoje rodziny oraz wszystko to, ...
Czytaj dalej